ТОВ "ЕКОСТАЙЛ"

 
14.07.2022
 
Повідомлення

про наміри Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ» на встановлення тарифу на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

(збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів)

Відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 (зі змінами), ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» повідомляє про намір встановити тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами в частині збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів (далі – ТПВ).

Діючі тарифи на послуги з вивезення та захоронення ТПВ встановлені рішеннями Виконавчого комітету міської ради від 22.05.2018 № 244 та від 11.09.2019 № 522 відповідно, та становлять на послуги з:

вивезення побутових відходів (багатоквартирні будинки) - 58,99 грн/м3;

вивезення побутових відходів (приватний сектор) - 84,04 грн/м3;

захоронення побутових відходів - 65,83 грн/м3..

Основними причинами необхідності зміни тарифу на послуги з поводження з ТПВ є:

а) приведення тарифів у відповідність із вимогами чинних законодавчих та нормативно-правових актів України у сфері надання послуг з поводження з ТПВ (встановлення єдиного тарифу на послугу з поводження з ТПВ замість окремих тарифів на послуги із збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів);

б) невідповідність діючих тарифів фактичним витратам через значне збільшення затрат за основними напрямками діяльності, зокрема:

  1. зростання розміру мінімальної заробітної плати (у 2018 році – 3723,00 грн., 2019 році – 4173,00 грн., у 2022 році – 6500,00 грн.) на 56%;
  2. збільшення ціни на паливно-мастильні матеріали на 128,0%;
  3. збільшення розміру орендної плати за землю на 71%.

За таких умов рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості у 2022 році – становить лише 54%. Тобто діючі тарифи є економічно не обґрунтовані, не покривають поточні витрати підприємства, не забезпечують беззбиткову діяльність

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» не має можливості вчасно виплачувати заробітну плату, розраховуватися за паливно-мастильні матеріали, запасні частини, недостатньо коштів для сплати податків і зборів, що може привести до  погіршення надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ та санітарного стану в місті.

Тарифи на послуги з поводження з ТПВ розраховані відповідно до чинних законодавчих і нормативно-правових актів України, зокрема, з урахуванням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010 (із змінами) «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами»;

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»;

рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 14.12.2021 № 917, яким  затверджені норми надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Кропивницькому.

Розрахунки тарифу на послуги з поводження з ТПВ (збирання, перевезення та захоронення) ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» подано разом із пакетом документів для затвердження тарифу до Кропивницької міської ради.

Тариф на послугу з поводження з ТПВ пропонується для встановлення на рівні економічно обґрунтованих планованих витрат, із застосуванням нормативного методу та фактичних витрат за 2021 рік і складає з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) 227,46 грн/1м3 згідно з нижче наведеною структурою.

Одиницею калькулювання собівартості (тарифу) послуги з поводження з ТПВ визначено 1 кубічний метр.

 

Структура тарифу  на послуги з поводження з твердими побутовими відходами:

1. Вивезення твердих побутових відходів (збір та перевезення):

з/п

Показник

Код рядка

Планований період 2022 рік:

усього, тис. грн

грн/м3

грн/т

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

45 458,13

79,79

477,95

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

17 758,35

31,17

186,71

1.1.1

паливно-мастильні матеріали

003

14 009,82

24,59

147,30

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

3 748,52

6,58

39,41

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

 

 

 

1.1.4

доставка ґрунту

006

 

 

 

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату

007

 

 

 

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

 

 

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

10 555,37

18,53

110,98

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

11 918,52

20,92

125,31

1.3.1

єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

2 322,18

4,08

24,42

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

1 298,13

2,28

13,65

1.3.3

інші прямі витрати

015

281,30

0,49

2,96

1.4

загальновиробничі витрати

016

5 225,90

9,17

54,95

2

Адміністративні витрати

017

4 491,35

7,88

47,22

3

Витрати на збут

018

3 048,96

5,35

32,06

4

Інші операційні витрати

019

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

020

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості

021

52 998,44

93,02

557,23

7

Витрати на покриття втрат

022

0,00

0,00

0,00

8

Планований прибуток

023

9 871,97

17,33

103,79

8.1

податок на прибуток

024

1 776,96

3,12

18,68

8.2

чистий прибуток, зокрема:

025

8 095,01

14,21

85,11

8.2.1

дивіденди

026

0,00

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

027

0,00

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва

(виробничі інвестиції)

028

1 735,20

3,05

18,24

8.2.4

інше використання прибутку

029

6 359,81

11,16

66,87

9

Вартість послуги з поводження (збір та перевезення) з твердими побутовими відходами для споживачів

030

62 870,41

110,35

661,02

10

Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами

(тис. м3, тис. т):

031

х

569,74

95,11

11

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами

032

х

110,35

661,02

12

ПДВ

033

12 574,08

22,07

132,20

13

Тариф на послугу з поводження (збір та перевезення) з твердими побутовими відходами,

з ПДВ для всіх категорій споживачів

034

75 444,49

132,42

793,22

 

ІІ. Захоронення твердих побутових відходів:

N

з/п

 

Показник

Код рядка

Планований період 2022 рік

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

39 214,43

58,38

311,94

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

12 991,00

19,34

103,34

1.1.1

паливно-мастильні матеріали

003

9 336,68

13,90

74,27

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

1 297,83

1,93

10,32

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

0,00

0,00

0,00

1.1.4

доставка ґрунту

006

2 356,49

3,51

18,75

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату

007

0,00

0,00

0,00

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

0,00

0,00

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

3 699,35

5,51

29,43

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

15 676,17

23,34

124,70

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

813,86

1,21

6,47

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

0,00

0,00

0,00

1.3.3

інші прямі витрати

015

14 862,31

22,12

118,22

1.4

загальновиробничі витрати

016

6 847,91

10,19

54,47

2

Адміністративні витрати

017

3 874,46

5,77

30,82

3

Витрати на збут

018

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

019

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

020

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості

021

43 088,90

64,14

342,76

7

Витрати на покриття втрат

022

0,00

0,00

0,00

8

Планований прибуток

023

10 113,57

15,06

80,45

8.1

податок на прибуток

024

1 820,44

2,71

14,48

8.2

чистий прибуток, зокрема:

025

8 293,13

12,35

65,97

8.2.1

дивіденди

026

0,00

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

027

0,00

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

028

3 122,46

4,65

24,84

8.2.4

інше використання прибутку

029

5 170,67

7,70

41,13

9

Вартість послуг з поводження (захоронення) з твердими побутовими відходами для споживачів

030

53 202,47

79,20

423,21

10

Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами (тис. м3, тис. т):

031

х

671,75

125,71

11

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами

032

х

79,20

423,21

12

ПДВ

033

10 640,49

15,84

84,64

13

Тариф на послугу з поводження (захоронення) з твердими побутовими відходами, з ПДВ для всіх категорій споживачів

034

63 842,96

95,04

507,85

Рівень підвищення тарифу на послуги з вивезення (збір та перевезення) ТПВ складає – 91,0%.

Рівень підвищення тарифу на послуги із захоронення ТПВ складає – 44,37%.

Послуги зі збору, перевезення та захоронення ТПВ у місті Кропивницькому надаються з наступною періодичністю:

збір, перевезення та захоронення ТПВ від багатоквартирних будинків, ОСББ, ЖЕО – щоденно, відповідно до графіку вивезення ТПВ;

збір, перевезення та захоронення ТПВ від житлових будинків з присадибними ділянками (приватний сектор) – 1 раз на тиждень, відповідно до графіку вивезення ТПВ;

збір, перевезення та захоронення відходів від підприємств, установ, організацій міста – згідно графіку, що передбачені договорами.

 

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» приймає зауваження та пропозиції від споживачів впродовж 7 (семи) календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Кропивницької міської ради (https://kr-rada.gov.ua/) за адресою: вул. Лавандова (Тореза), буд. 27, м. Кропивницький (Кіровоград), 25030, та на електронну адресу: pom_dir@ecostyle.in.ua.

Також зауваження та пропозиції можна подати до виконавчого комітету Кропивницької міської ради за адресою: вул. Велика Перспективна, 41,  м. Кропивницький, 25006, та на електронну адресу ekonomika@krmr.gov.ua.

 


 

ОГОЛОШЕННЯ!

На виконання наказу Міністерства розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. №390 повідомляємо, що планується встановлення тарифів на послуги із захоронення побутових відходів для ТОВ «ЕКОСТАЙЛ».

Періодичність надання послуг – відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

Плановий тариф:

тариф встановлюється вперше і становить:

для населення приватного сектору, для населення КРЕПів, ЖЕКів, ОСББ, ЖЕО та відомчого житла – 36,93 грн/м3 / 173,21 грн./т (з ПДВ);

для бюджетних установ – 41,23 грн/м3 / 193,39 грн./т (з ПДВ);

для інших споживачів – 52,35 грн/м3 / 245,53 грн./т (з ПДВ).

 

Тариф встановлюється для підприємства вперше.

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 7 календарних днів з моменту публікації даного оголошення за адресою: 25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27 або за телефоном 22-68-35. 


ОГОЛОШЕННЯ!

На виконання наказу Міністерства розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. №390 повідомляємо, що планується встановлення тарифів на послуги із вивезення побутових відходів для ТОВ «ЕКОСТАЙЛ».

Періодичність надання послуг – відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

Обґрунтування зміни тарифу:

діючий тариф востаннє переглядався 14.03.2017р. і становить:

для населення приватного сектору – 76,65 грн/м3 (з ПДВ та захороненням), для населення КРЕПів, ЖЕКів, ОСББ, ЖЕО та відомчого житла – 55,35 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),

для бюджетних установ – 58,39 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),

для інших споживачів – 64,98 грн/м3 (з ПДВ та захороненням);

новий тариф:

для населення приватного сектору – 124,55 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),

для населення КРЕПів, ЖЕКів, ОСББ, ЖЕО та відомчого житла – 96,41 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),

для бюджетних установ – 107,64 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),

для інших споживачів – 129,73 грн/м3 (з ПДВ та захороненням);

 

Причини перегляду тарифу – зміна розміру мінімальної заробітної плати, що встановлена Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік», збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, запасних частин.

Зміна основних складових тарифу:

з\п

Складова частина

2017 рік

(грн.)

2018 рік

(грн.)

% збільшення

1.

Розмір мінімальної заробітної плати

3200

3 723

116,34 %

2.

Вартість ПММ (дизельне паливо), без ПДВ

17,53

22,51

128,4%

 

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 7 календарних днів з моменту публікації даного оголошення за адресою: 25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27 або за телефоном 22-68-35. 


ОГОЛОШЕННЯ!

 
 
          На виконання наказу Міністерства розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. №390 повідомляємо, що планується коригування тарифів на послуги із вивезення побутових відходів для ТОВ «ЕКОСТАЙЛ».
          Періодичність надання послуг – відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».
          Обґрунтування коригування (зміни) тарифу:
діючий тариф востаннє переглядався 08.11.2016р. і становить:
для населення приватного сектору – 62,45 грн/м3 (з ПДВ та захороненням), для населення КРЕПів, ЖЕКів, ОСББ, ЖЕО та відомчого житла – 48,18 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),
для бюджетних установ – 50,74 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),
для інших споживачів – 56,54 грн/м3 (з ПДВ та захороненням);
скоригований тариф:
для населення приватного сектору – 73,43 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),
для населення КРЕПів, ЖЕКів, ОСББ, ЖЕО та відомчого житла – 55,85 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),
для бюджетних установ – 58,75 грн/м3 (з ПДВ та захороненням),
для інших споживачів – 65,25 грн/м3 (з ПДВ та захороненням);
 
Причини перегляду тарифу – зміна розміру мінімальної заробітної плати, що встановлена Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
Зміна основних складових тарифу:
з\п
Складова частина
2016 рік
(грн.)
2017 рік
(грн.)
% збільшення
1.
Розмір мінімальної заробітної плати
1378
3200
232 %

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 14 календарних днів з моменту публікації даного оголошення за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27 або за телефоном 22-68-35.