Власникам житлових приміщень

Інформація для власників житлових приміщень, які виявили бажання тимчасово безоплатно розмістити внутрішньо переміщених осіб та отримати компенсацію витрат

1. Власники жилих приміщень, які виявили бажання тимчасово безоплатно розмістити внутрішньо переміщених осіб, вносять відомості щодо зазначеного приміщення до веб-ресурсу “Прихисток” (https://prykhystok.in.ua/).

Адміністратори Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) надають методичну допомогу для внесення відомостей щодо приміщень до веб-ресурсу “Прихисток”, а також можуть самостійно вносити таку інформації при отриманні згоди власника житлового приміщення (зразок згоди). Для цього необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) за адресою: м.Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 41/26.

2. Власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня заселення внутрішньо переміщених осіб подати заяву до Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс), у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додаються копії документів, що посвідчують їх особу (зразок заяви).
3. Власник жилого приміщення зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву до Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні (зразок заяви).
4. Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) заяву (зразок заяви).

Заяви подаються в паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги” із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів  з використанням кваліфікованого електронного підпису.

ДОВІДКОВО:

Компенсації підлягають витрати власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, (Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Запорізька область, Київська область, м. Київ, Луганська область, Миколаївська область, Одеська область, Сумська область, Харківська область, Херсонська область, Чернігівська область) і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду (далі - власники жилих приміщень) і безоплатно розміщували в цих приміщеннях згаданих у пункті 1 цього Порядку внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов'язаних з таким розміщенням.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі - людино-день), з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення  внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у жилому приміщенні власника, в кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Компенсація надається за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

 

Інформація для власників житлових приміщень, які виявили бажання тимчасово безоплатно розмістити внутрішньо переміщених осіб та отримати компенсацію витрат

1. Власники жилих приміщень, які виявили бажання тимчасово безоплатно розмістити внутрішньо переміщених осіб, вносять відомості щодо зазначеного приміщення до веб-ресурсу “Прихисток” (https://prykhystok.in.ua/).

Адміністратори Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) надають методичну допомогу для внесення відомостей щодо приміщень до веб-ресурсу “Прихисток”, а також можуть самостійно вносити таку інформації при отриманні згоди власника житлового приміщення (зразок згоди). Для цього необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) за адресою: м.Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 41/26.

2. Власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня заселення внутрішньо переміщених осіб подати заяву до Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс), у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додаються копії документів, що посвідчують їх особу (зразок заяви).
3. Власник жилого приміщення зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву до Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні (зразок заяви).
4. Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до Центру надання адміністративних послуг (Прозорий офіс) заяву (зразок заяви).

Заяви подаються в паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги” із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів  з використанням кваліфікованого електронного підпису.

ДОВІДКОВО:

Компенсації підлягають витрати власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, (Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Запорізька область, Київська область, м. Київ, Луганська область, Миколаївська область, Одеська область, Сумська область, Харківська область, Херсонська область, Чернігівська область) і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду (далі - власники жилих приміщень) і безоплатно розміщували в цих приміщеннях згаданих у пункті 1 цього Порядку внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов'язаних з таким розміщенням.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі - людино-день), з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення  внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у жилому приміщенні власника, в кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Компенсація надається за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.