Громадський бюджет


 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПОДАННЯ ПРОЄКТУ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ  ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2022

ІНСТРУКЦІЯ ПО ФОРМУВАННЮ ПРОЄКТНОЇ ЗАЯВКИ АВТОРОМ

В межах громадського бюджету міста Кропивницький можуть бути реалізовані ідеї, втілення яких належить до компетенції міської влади та які спрямовані на покращення інфраструктури міста. Реалізація проекту повинна бути можлива протягом одного року

 

 

Питання та відповіді

1. Що таке Громадський бюджет або бюджет участі?

Громадський бюджет – це частина бюджету міста Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно проєктних пропозицій, які стали переможцями конкурсу.


 

2. Хто може бути автором проєкту?

Автор - особа віком від 16 років, яка в порядку, визначеному Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького (далі-Положення), підготувала та подала проєкт для фінансування з громадського бюджету, є громадянином України та місце проживання якої зареєстроване у місті Кропивницькому.


 

3. Що таке проєкт? Які вони бувають?

Проєкт – оформлена згідно з вимогами Положення пропозиція, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького та інших джерел фінансування. Всі проєкти кваліфікуються за двома категоріями: малі та соціальні.

Малий проєкт - це проєкт, загальна вартість реалізації якого становить до 300000 грн. На такі проєкти виділяється 85 % загального обсягу громадського бюджету.

Соціальний проєкт - це проєкт, який спрямований на покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості людей з інвалідністю, загальна вартість реалізації якого становить до 300000 грн. На такі проєкти виділяється 15 %  загального обсягу громадського бюджету.


 

4. Які є обмеження для проєктів?

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького проєкти повинні відповідати таким вимогам:

  • реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду;
  • у разі, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького та стосуватись лише одного такого об’єкта;
  • реалізація проєктів має бути в компетенції органів місцевого самоврядування.

 

5. Яким чином можна подати проєкт?

Для подання проєкту автору необхідно заповнити електронну заявку за посиланням

https://budget.e-dem.ua/3510100000 або заповнити бланк-заявку проекту за посиланням http://kr-rada.gov.ua/dokumenti-gromadski-budget/ та відправити її скан-копію на електронну адресу ekonomika@krmr.gov.ua з поміткою «Громадський бюджет».

ВАЖЛИВО!  У разі подання малого або соціального проєкту необхідно подати список з не менш як 15 таких осіб з їх підписами.


 

6. Прийом проєктів

Рішенням Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького від 04 лютого 2021 року затверджено календарний план проведення конкурсу "Громадський бюджет-2022", згідно з яким, прийом проєктів для участі  у конкурсі «Громадський бюджет-2021» триває з 01 по 30 червня 2021 року.


 

7. Чи можливе зняття або зміна проєктів?

Автор (автори) проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до початку голосування.

Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.

Будь-які втручання у проєктні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.


 

8. Порядок залучення партнерів до фінансової підтримки проєктів.

Проєкти незалежно від категорії можуть передбачати співфінансування. Партнерами залученими до співфінансування та реалізації проєкту можуть бути фізичні та юридичні особи, а також громадські організації.

Про те, що реалізація проєкту передбачає залучення партнерів автор зазначає в бланк-заявці проєкту та додає до неї гарантійний лист підтримки від кожного з партнерів з повним переліком інформації (можливі часові рамки підтримки, обсяг, форма, тощо).

Перед початком реалізації проєкту виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту на умовах співфінансування, за участі партнера (-ів) складає уточнюючий розмір внеску партнера (-ів).


 

9. Який порядок розгляду проєктів?

Прийом проєктів забезпечує департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, який здійснює перевірку правильності заповнення проєкту згідно із вимогами, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.


 

10. Як здійснюється контроль за відбором проєктів?

Якщо департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій або профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проєкту, то такий проєкт додатково направляється на розгляд координаційної ради за умови обов’язкової участі автора проєкту. На таке засідання координаційної ради запрошуються представники громадськості та депутатського корпусу (за згодою).

За результатами розгляду координаційна рада приймає рішення щодо підтримки або відхилення поданого проєкту.


 

11. Де можна знайти проєкти, які пройшли відбір і допущені до голосування?

Після проведеного аналізу всіх проєктів департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради, попередньо погоджений координаційною радою, перелік проєктів, які допущені для участі у голосуванні, та відхилені проєкти з урахуванням поділу на великі, малі, соціальні та туристичні з визначенням профільного виконавчого органу, яке розглядало той чи інший проєкт, а також, у разі відхилення, з відповідним обґрунтуванням щодо відмови у реалізації проєкту.


 

12. Яким чином відбувається голосування?

Голосування за проєкти здійснюється:

  • через систему BankID (для осіб, які зареєстровані у місті Кропивницькому).

ВАЖЛИВО! Голосування триває 14 календарних днів (10 робочих та 4 вихідні дні).


 

13. Хто може проголосувати?

Всі члени територіальної громади, які досягли 16-річного віку та зареєстровані у місті Кропивницькому.


 

14.  Де можна знайти проєкти, які перемогли у конкурсі та будуть фінансуватися з громадського бюджету?

Рейтинг та перелік проєктів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на офіційному веб-сайті міської ради у розділі «Громадянам», «Громадська участь», «Громадський бюджет».

 


Посилання на Положення