Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

22.10.2021

Питання – відповіді

Застосування праці іноземців

 

Які особливості застосування праці іноземців,

що є засновниками юридичної особи?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає певні відмінності в отриманні дозволів на застосування праці особливих категорій іноземців та осіб без громадянства (на відміну від загальних норм).

До таких категорій іноземців віднесено і засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні.

До особливостей застосування їхньої праці належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менш як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більш як на 3 роки).

При розгляді питання про видачу дозволу регіональний центр зайнятості самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.

Довідково. На вебсайті Верховної Ради України розміщено роз’яснення Міністерства юстиції України щодо бенефіціарів.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8722323-15#Text

 

Чи можуть іноземці працювати за суміщенням?

 

Нормами законодавства про зайнятість населення встановлено, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) на території України на підставі дозволу, що видається регіональним центром зайнятості. Праця іноземців може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців на кожній посаді.

При цьому, відповідно до частини 3 статті 42 Закону України “Про зайнятість населення”, іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

Довідково. У правовому полі наразі відсутнє чітке визначення терміну “суміщення”. В практичній роботі рекомендується використовувати роз’яснення управління Держпраці в області.

Більш детально за посиланням: https://kr.dsp.gov.ua/index.php/3648-pa14-08-18

 

Які підстави для скасування дозволу на застосування

праці іноземців та осіб без громадянства?

 

Законодавство про зайнятість передбачає обставини, за яких виданий дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) має бути скасований.

Відповідно до статті 42-10 Закону України “Про зайнятість населення”,  роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального центру зайнятості про скасування дозволу за таких обставин:

 • трудовий договір (контракт) або гіг-контракт з іноземцем припинено;
 • припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець;
 • державною міграційною службою прийнято рішення про визнання іноземця біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства.
 • Регіональний центр зайнятості скасовує виданий дозвіл у разі:
 • невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу;
 • неподання роботодавцем у 10-денний строк після укладення трудового договору (контракту) до регіонального центру зайнятості його копії;
 • подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за вищевказаними обставинами або виявлення регіональним центром зайнятості таких обставин;
 • виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;
 • наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";
 • встановлення факту застосування праці іноземця на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім дозволеної роботи за сумісництвом та суміщення посад);
 • невикористання іноземцем права на оскарження рішення державної міграційної служби про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову у визнанні особою без громадянства;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця засуджено за вчинення злочину.

Реєстр скасованих дозволів розміщується на вебсторінці обласного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://kid.dcz.gov.ua/storinka/reyestr-skasovanyh-dozvoliv

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

 


21.10.2021

Ринок праці Кіровоградщини:

на одну вакансію претендують 6 осіб

 

Станом на 01 жовтня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 11,6 тис. безробітних громадян.

У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб: станом на 01 жовтня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,0 тис. од.

Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на працівників:

 • сільського господарства, лісового та рибного господарства (38,6%);
 • переробної промисловості (12,3%);
 • сфери оптової та роздрібної торгівлі (9,8%);
 • державного управління й оборони (7,0%).

 

У Рівному безробітні Кіровоградщини

можуть здобути професію перукаря-модельєра

 

Професія перукаря завжди була, є і буде затребуваною, адже зачіска – важлива складова привабливості людини. Перукар-модельєр – це спеціаліст, який не тільки виконує існуючі, а й розробляє і моделює нові зачіски, стрижки, техніки фарбування волосся різної складності.

Конкуренція на сучасному ринку праці вимагає від такого спеціаліста не лише глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, а й швидкої модернізації, креативності, постійного оновлення власного досвіду у професійній сфері.

Так, безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, мають можливість пройти навчання на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання за професією «Перукар (перукар-модельєр)» розпочинається 25 жовтня. Термін навчання – 4,9 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

 • повна/базова загальна середня  освіта;
 • вік особи не менше 18 років;
 • медична довідка;
 • особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу активної підтримки безробітних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (0522) 24-47-96.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


19.10.2021

Питання – відповіді

Застосування праці іноземців

Які особливості застосування праці іноземних працівників

творчих професій?

 

Законодавство про зайнятість населення регулює питання отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) в цілому та визначає окремі відмінності щодо видачі їх для особливих категорій іноземців.

До таких особливих категорій віднесено й іноземних працівників творчих професій. Такими особами є іноземці, які займають посади, що передбачають створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок (з текстом Закону України “Про авторське право і суміжні права” є можливість ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України).

До особливостей застосування їхньої праці належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менш як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більш як на 3 роки).

При поданні до регіонального центру зайнятості комплекту документів подаються також нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора і засвідчують авторство (авторське право).

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

 

Чи можна внести зміни до дозволу протягом строку його дії?

 

В окремих випадках виникає необхідність у внесенні змін до виданого дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці).

Відповідно до статті 42-5 Закону України “Про зайнятість населення”, роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального центру зайнятості про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з таких обставин:

зміна найменування юридичної особи-роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи-роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем;

оформлення нового паспортного документа іноземця, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця;

зміна назви посади іноземця, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 (із змінами). Електронна форма вищезазначеної заяви розміщена на вебсторінці обласного центру зайнятості.

Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:

у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем, – копію паспорта фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем;

у разі оформлення нового паспортного документа іноземця – копії сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

у разі зміни назви посади іноземця, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл, – проєкт трудового договору (контракту) в новій редакції або проєкт додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

Підтвердження зміни найменування юридичної особи-роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи-роботодавця обласний центр зайнятості отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального центру зайнятості із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення вищевказаних обставин.

Детальніше за посиланням: https://kid.dcz.gov.ua/publikaciya/formy-zayav-zi-zminamy-na-otrymannya-ta-prodovzhennya-diyi-dozvolu-na-zastosuvannya

 

Які підстави передбачені для відмови у видачі дозволу

на застосування праці іноземців та осіб без громадянства?

 

У попередньому матеріалі з питань видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства йшлося про те, що окремі помилки в документах, що подані для отримання дозволу, не призводять до відмови у його видачі (за умови їх усунення). Але в той же час існують підстави для відмови у видачі дозволу або продовженні його дії.

Такі підстави викладені в статті 42-9 Закону України “Про зайнятість населення”. Ними є:

- неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом 7 робочих днів (3 робочі дні – для продовження) або визнання регіональним центром зайнятості мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

- подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням 20-денного строку до закінчення строку дії дозволу;

- відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем.

Відмова у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу з інших підстав не допускається.

Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу роботодавець може повторно подати документи.

Довідково. З текстом Закону України “Про зайнятість населення” є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/docs?page=4

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


11.10.2021

Маєте мобільний застосунок Дія?

Використовуйте свої е-документи в центрі зайнятості!

Електронні цифрові документи, що містяться в застосунку Дія, можна використовувати й для реєстрації в службі зайнятості та під час подальших візитів до центрів зайнятості Кіровоградщини.

Просто повідомте фахівця центру зайнятості про те, що ви використовуєте електронний варіант документів.

Це зручно і швидко. Детальніше про те, як саме подати документи і отримати статус безробітного через портал державних послуг Дія, читайте у нашій інфографіці: 

 

Професійне самовизначення –

подорож тривалістю в життя

 

Якщо ти навчаєшся у старших класах, то перед тобою вже постали питання щодо майбутнього, що робити після школи, на кого піти навчатися, де навчатися?

Ці питання не прості, вони викликають різні переживання – від цікавості до роздратування (психологічні дослідження показують, що у випускному класі 60-90% учнів відчувають тривогу та страх з приводу необхідності визначатися у професійному напрямі).

І це природно – професійний вибір стосується твого майбутнього, на яке ти впливаєш зараз, тому він пов’язаний із сильними емоціями та почуттями. Але погляд на професійний вибір можна змінити. Уяви собі професійне самовизначення у вигляді шляху постійної самореалізації, цікавої і захоплюючої подорожі у новий світ. Ця подорож тривалістю в життя, і починається вона з твого першого професійного вибору – рішення, яке стосується найближчої перспективи.

 

Що потрібно знати на початку професійного шляху?

 

Професійне самовизначення триває все життя, і вибір професійного напряму та навчального закладу – тільки його початок. Упродовж життя людина часто змінює місце роботи, професійний напрям, професійні обов’язки тощо.

Американські фахівці зазначають, що зміни у професійній діяльності мають відбуватися кожні 2–7 років, це сприяє особистісному зростанню та всебічній самореалізації.

Тому ти будеш робити свої професійні вибори багато разів, і це чудово. Щоб твоя подорож, твій професійний шлях були успішними, пам’ятай:

Чим сильніше твої бажання, твоя мотивація, тим більше обрана професія буде відповідати саме тобі, тим успішнішою буде твоя професійна діяльність.

Це твій шлях, і ти маєш пройти його самостійно. Під час цього шляху тобі можуть допомагати різні люди – батьки, друзі, вчителі, психологи, пізніше колеги... Звертайся до них за допомогою. Роби все поступово, усвідомлено, розмірковуючи там, де це потрібно…

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


07.10.2021

Питання – відповіді

Застосування праці іноземців

Які документи подаються для продовження дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства?

 

Законодавством про зайнятість населення встановлено перелік документів, що подаються для продовження дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства.

Такий перелік є надзвичайно коротким. Це заява за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 (із змінами), та фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра.

Якщо документи, що подавалися для отримання дозволу, змінилися, то подаються також нові такі документи.

З окремими роз’ясненнями щодо подання документів можна ознайомитись на Інтернет-сторінці Державного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/do-uvagy-robotodavciv-0

 

Які особливості застосування праці іноземних ІТ-професіоналів?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає окремі відмінності в отриманні дозволів на застосування праці особливих категорій іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці).

До таких особливих категорій віднесено й іноземних ІТ-професіоналів. Такими професіоналами є іноземці, які займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, вебсайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності.

До особливостей застосування їх праці належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менше як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більше як на 3 роки).

Також при отриманні документів для оформлення дозволу регіональний центр зайнятості самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності – комп’ютерне програмування.

Звертаємо увагу, що дозвіл для цієї категорії іноземців видається тільки роботодавцям, які є юридичними особами. Роботодавцям, що є фізичними особами-підприємцям, видача дозволу не передбачена.

З окремими роз’ясненнями щодо видачі дозволів для ІТ-професіоналів є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/do-uvagy-robotodavciv-0

 

Які особливості застосування праці іноземців –

 випускників престижних університетів?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає окремі відмінності в отриманні дозволів на застосування праці особливих категорій іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці).

До таких особливих категорій віднесено й іноземців, які є випускниками університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 154-р затверджено Перелік світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні.

До особливостей застосування праці випускників належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менше як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більше як на 3 роки).

При поданні до регіонального центру зайнятості заяви та комплекту документів необхідно також подати копію диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку.

Із вказаним Переліком є можливість ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-%D1%80#Text

 

Яка процедура продовження дії дозволу?

 

Законодавством про зайнятість населення встановлено строки, на які видається дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства. В той же час за наявності підстав дія дозволу може бути продовжена необмежену кількість разів.

Для продовження дії дозволу роботодавець подає до регіонального центру зайнятості заяву та відповідний комплект документів. Заява має бути подана до регіонального центру зайнятості не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії дозволу. Для розгляду заяви регіональному центру зайнятості встановлено строк 3 робочих дні.

Наказом обласного центру зайнятості затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги з продовження дії дозволу. З цими картками є можливість ознайомитись на вебсайті Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://kid.dcz.gov.ua/storinka/informaciyni-ta-tehnologichni-kartky-administratyvnyh-poslug

 

Від чого залежить розмір плати за видачу дозволу?

 

Законодавством про зайнятість населення встановлено, що за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства стягується плата, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Розмір плати становить для дозволів, що видаються на строк:

від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк – 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи (далі – прожитковий мінімум);

від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк – 4 прожиткові мінімуми;

до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк – 2 прожиткові мінімуми.

Необхідно враховувати, що роботодавець має внести плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається регіональним центром зайнятості поштою з повідомленням про вручення. Якщо роботодавець не вніс плату протягом вказаного строку, рішення скасовується.

Довідково. Станом на 01.01.2021 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2270 гривень.

Інформація про розмір прожиткового мінімуму розміщується на вебсторінці обласного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням https://kid.dcz.gov.ua/publikaciya/pro-rozmir-prozhytkovogo-minimumu-ta-minimalnoyi-zarobitnoyi-platy-z-01012021-roku

 

Чи встановлено строки для оформлення дозволу?

 

Законодавство про зайнятість населення чітко визначає строки, за які мають бути розглянуті заяви роботодавців про видачу дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

При розгляді питання про видачу дозволу такий строк становить 7 робочих днів.

Для вирішенні питання продовження дії дозволу або внесення змін до нього встановлено строк 3 робочі дні.

Про прийняте рішення роботодавець повідомляється протягом двох робочих днів шляхом надсилання йому копії рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою. Відповідна інформація розміщується також на вебсторінці обласного центру зайнятості.

Окремо слід зазначити, що розгляд документів та прийняття рішень щодо дозволів на застосування праці громадян Республіки Білорусь, які є висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, має здійснюватися протягом 5 днів.

Детальніше за посиланням: https://kid.dcz.gov.ua/storinka/rishennya-regcz-shchodo-dozvoliv

 

Фінансова підтримка роботодавців:

виплачуєте працівникам не менше 3-х мінімальних зарплат –

отримайте компенсацію ЄСВ

 

Досвід останніх років свідчить, що співпраця з юридичними особами та фізичними особами – підприємцями більш ефективна, якщо вона будується на основі врахування інтересів роботодавців, і перш за все – економічних.

Фінансовою підтримкою для роботодавців є компенсація фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

Однією з активних програм Державної служби зайнятості щодо фінансової підтримки діяльності суб’єктів господарювання є компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Основною метою зазначеної програми є стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць із заробітною платою в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Частиною 3 ст.24 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено компенсацію 50% фактичних витрат зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця виплачував працівникові зарплату в розмірі не менше 3-х мінімальних зарплат.

Дія Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 153 (далі – Порядок № 153), поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які:

- створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

- протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (п. 2 Порядку № 153).

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених п. 2 Порядку № 153, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 % суми нарахованого ЄСВ протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати ЄСВ за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Шановні роботодавці, якщо Вас зацікавила інформація – звертайтеся  до центру зайнятості за місцем вашого перебування.

 

Неформальне професійне навчання –
шанс підтвердити освітню кваліфікацію

 

Здавалося б, людина, яка упродовж трудового життя здобула чималий досвід практичної роботи, набула певних знань, вмінь та навичок, – мрія кожного роботодавця. Проте через відсутність відповідних документів державного зразка про освіту їм важко на рівних конкурувати на ринку праці серед інших.

З метою допомоги таким громадянам отримати документ про освіту служба зайнятості організовує підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями.

Така послуга буде цікава й для осіб, які мають великий досвід роботи за професією, мають кваліфікацію, але з різних причин втратили підтверджуючі документи і хочуть їх відновити; мають кваліфікацію та відповідні документи, але прагнуть підвищити розряд.

На сьогодні єдиною робітничою професією, за якою здійснюється підтвердження результатів неформального навчання – є професія «Кухар». Підтвердити кваліфікацію за цим фахом можна у Вищому професійному училищі № 33 (м. Київ)  та Одеському й Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Додатково повідомляємо, що для професії кухаря наказом Мінекономіки затверджено професійний стандарт. Його розробку проводив Громадський центр «Нова генерація», а до роботи в авторському колективі були долучені знані шеф-кухарі національних мереж ресторанів, учасники проєкту «Майстер Шеф», призери міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

Процедура підтвердження є платною. Кошти сплачує особа самостійно або роботодавець, що направив особу на підтвердження.

Тож, якщо вас зацікавила інформація, ви готові до змін – звертайтеся  до найближчого центру зайнятості або філії обласного центру зайнятості за місцем вашого перебування. 

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


04.102021

Ситуація на ринку праці мовою цифр

 

Ситуація на ринку праці Кропивниччини характеризується постійним попитом на професіоналів (14%), на фахівців (8%), на працівників сфери торгівлі і послуг (6%), на кваліфікованих робітників з інструментом (28%) та на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (27%).

Станом на 01 жовтня 2021 року в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 1468 безробітних громадян, з яких майже 63 % складали жінки, 26% – молодь віком до 35 років, 38% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 16% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

За сприяння центру зайнятості у 2021 році працевлаштовано 1222 безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 19%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 282 особи. Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 282 особи.

Станом на 01 жовтня 2021 року кількість вакансій у базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості становила 738 од. У середньому на одну вакансію  претендувало 2 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувала 1 особа, серед професіоналів – 2 особи, серед фахівців – 4 особи, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 1 особа, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 1 особа, серед працівників торгівлі та сфери послуг – 4 особи, серед технічних службовців – 3 особи, серед керівників, менеджерів (управителів) – 9 осіб.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Підтвердження освітньої кваліфікації
через неформальне професійне навчання

 

Здавалося б, людина, яка упродовж трудового життя здобула чималий досвід практичної роботи, набула певних знань, вмінь та навичок, – мрія кожного роботодавця. Проте через відсутність відповідних документів державного зразка про освіту їм важко на рівних конкурувати на ринку праці серед інших.

З метою допомоги таким громадянам отримати документ про освіту служба зайнятості організовує підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями.

Така послуга буде цікава й для осіб, які мають великий досвід роботи за професією, мають кваліфікацію, але з різних причин втратили підтверджуючі документи і хочуть їх відновити; мають кваліфікацію та відповідні документи, але прагнуть підвищити розряд.

На сьогодні єдиною робітничою професією, за якою здійснюється підтвердження результатів неформального навчання – є професія «Кухар». Підтвердити кваліфікацію за цим фахом можна у Вищому професійному училищі № 33 (місто Київ) та Одеському й Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Додатково повідомляємо, що для професії кухаря наказом Мінекономіки затверджено професійний стандарт. Його розробку проводив Громадський центр «Нова генерація», а до роботи в авторському колективі були долучені знані шеф-кухарі національних мереж ресторанів, учасники проєкту «Майстер Шеф», призери міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

Процедура підтвердження є платною. Кошти сплачує особа самостійно або роботодавець, що направив особу на підтвердження.

Тож, якщо вас зацікавила інформація, ви готові до змін – звертайтеся  до найближчого центру зайнятості або філії обласного центру зайнятості за місцем вашого перебування.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


10.09.2021

Протягом 2021 року на Кіровоградщині працевлаштовано 11,9 тис. безробітних громадян

За сприяння служби зайнятості у 2021 році міськрайонними центрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано 11,9 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних становив 30,8%. Також було працевлаштовано 1,1 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Майже половина зареєстрованих вакансій – у сфері сільського, лісового та рибного господарства

Постійним попитом на ринку праці Кіровоградської області користуються працівники сільського господарства, лісового та рибного господарства (40,8%).

Нагадуємо, що з актуальними вакансіями регіону можна ознайомитися на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості.

https://kid.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy

Також з актуальними вакансіями у розрізі регіонів можна ознайомитися на вебресурсі Кіровоградського обласного центру зайнятості у рубриці «Громадянам» – підрубриці «Інтерактивна мапа вакансій». Пропозиції роботи оновлюються щодня.

https://kid.dcz.gov.ua/storinka/interaktyvna-mapa-vakansiy

Кіровоградський міськрайтнний центр зайнятості

 

Соціальні зобов’язання роботодавців: що про це треба знати?

Відповідно статті 69 Господарського кодексу України підприємства з правом найму робочої сили мають забезпечувати визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування неповнолітніх, осіб з інвалідністю, інших категорій громадян, які потребують соціального захисту (квотна категорія).

Соціальні зобов’язання роботодавців регулюються також Кодексом законів про працю України, законами України “Про зайнятість населення”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.

Статтею 14 Закону України “Про зайнятість населення” визначено, що до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

один з батьків або особа, яка їх замінює і:

 • має на утриманні дитину (дітей) віком до 6-и років;
 • виховує без одного з подружжя дитину віком до 14-и років або дитину-інваліда;
 • утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
 • молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
 • особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;
 • особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
 • особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
 • учасники бойових дій (зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);
 • непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Для працевлаштування зазначених громадян (крім осіб з інвалідністю, норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", та непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують квоту, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці, та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрів зайнятості.

Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, підприємствам з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян, про що роботодавці інформують щороку державну службу зайнятості. Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 841/23373, затверджено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Згідно частини 2 статті 53 Закону України “Про зайнятість населення”, у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у статті 14 цього Закону (крім осіб з інвалідністю та непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям), з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Про документи, які підтверджують належність громадян до квотних категорій 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 271 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 841/23373, затверджено Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. У рядку 02 інформації зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році.

Належність громадян до квотних категорій та дія квоти протягом відповідного періоду підтверджуються документами, а саме:

1) копією свідоцтва про народження дитини для:

одного з батьків або особи, яка їх замінює і:

 • має на утриманні дітей віком до шести років (до досягнення дітьми (дитиною) шести років, таке право може використати один із батьків дітей (дитини) віком до шести років);
 • виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років (до досягнення дитиною 14 років);
 • осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на роботу);

2) копією пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, для:

одного з батьків або особи, яка їх замінює і:

 • виховує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (до досягнення дитиною 18 років);
 • утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності) (до досягнення батьками пенсійного віку відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

У разі відсутності пенсійного посвідчення належність громадян до категорій може підтверджуватися одним із таких документів:

 • копією посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" , наведеного в додатку 1 до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 № 612, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2007 за № 1349/14616;
 • копією форми № 080/о "Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.12.2001 № 482, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 11/6299;
 • копією форми первинної облікової документації № 157-1/о "Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 за № 1504/21816.

Крім документів, зазначених у пунктах 1 та 2, належність громадян до категорій для особи, яка замінює одного із батьків, підтверджується копією рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду; одинокої матері (батька) - довідкою про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною у додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972;

3) копією витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 28.11.2015 № 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 380/28510, - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до досягнення ними 18-річного віку);

4) копією довідки про звільнення за формою, наведеною у додатку 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.06.2012 за № 957/21269, - для осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування, які після звільнення не перебували у трудових відносинах (до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу);

5) копією диплома або іншого документа про освіту - для молоді віком до 35 років, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на роботу);

6) копією військового квитка - для молоді віком до 35 років, яка звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення служби) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби);

7) копією посвідчення учасника бойових дій, зразок якого наведено в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302, - для учасників бойових дій (до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу).

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню: законодавство та звітність

Статтею 14 Закону України “Про зайнятість населення” визначено категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Для працевлаштування таких громадян (крім осіб з інвалідністю) роботодавцям (юридичним особам) з чисельністю працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Для юридичних осіб, з чисельністю працівників від 8 до 20 осіб, встановлена квота у розмірі не менше однієї особи для працевлаштування осіб передпенсійного віку (особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років).

Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 271 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 841/23373, затверджено Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого (після звітного року), подають до базових центрів зайнятості або філій регіональних центрів зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (за встановленою вказаним наказом формою).

У рядку 01 інформації зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному (середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників).

У рядку 02 - середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році.

У рядку 03 - розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (округлення результатів обчислень здійснюється за таким правилом: округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює "4", вона відкидається; якщо більше або дорівнює "5", найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю).

У рядку 04 вказується середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік.

У рядку 05 вказується середньооблікова чисельність штатних працівників, що є особами передпенсійного віку (рядки 04 та 05 заповнюються виключно роботодавцями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб).

У рядку 06 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


07.09.2021

Професійні стандарти: що потрібно знати?

Слід зазначити, що суттєвим фактором під час укладення трудового договору є наповнення змістом його розділів, які регулюють питання обов’язків працівника, характеру виконуваної роботи тощо. При цьому доцільно використовувати затверджені професійні стандарти.

Пропонуємо ознайомитись з професійними стандартами, розміщеними на вебсайті Міністерства економіки Україні у розділі “Діяльність” – “Сфера зайнятості” – “Професійні стандарти” – “Реєстр професійних стандартів”!

https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=03c448b1-0620-45e2-a0a9-dc859d4d5d77&tag=ProfesiiniStandarti

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Неофіційне працевлаштування та допомога по безробіттю: які наслідки?

Відповідно до норм законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття зареєстровані безробітні мають право на отримання допомоги по безробіттю. Виплата допомоги по безробіттю (до закінчення встановленого строку виплати) може припинятися з низки підстав. Серед них і працевлаштування безробітного, у тому числі самостійне. Про своє працевлаштування безробітний має повідомити кар’єрного радника.

Між роботодавцями та найманими працівниками іноді зустрічається таке явище як нелегальне працевлаштування. Відсутність належного оформлення трудових відносин є порушенням трудового законодавства. Встановлювати такі факти уповноважені регіональні управління Державної служби України з питань праці.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2014 № 437 (із змінами) затверджено Порядок взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості.

Одним із елементів такої взаємодії є повідомлення органами Держпраці обласних центрів зайнятості про виявлених працівників, які працюють без укладення трудового договору. Центри зайнятості, в свою чергу, подають інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю такими працівниками.

Встановлення факту виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (у тому числі без належного оформлення трудових відносин) є підставою для припинення реєстрації безробітного і виплати допомоги по безробіттю.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

 

Електронні опції від центру зайнятості: інтерактивна мапа вакансій

Шукаєте роботу та є користувачем мережі Інтернет?

Запрошуємо завітати на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості!

У рубриці «Громадянам» ви можете ознайомитись з інтерактивною мапою вакансій. Мапа дозволяє дистанційно (за допомогою ґаджетів та персонального комп’ютера) здійснювати пошук вакансій за містами та районами області.

Також маєте змогу ознайомитись з характеристиками вакансій, зокрема з розміром заробітної плати.

Користуйтесь інтернет-ресурсами державної служби зайнятості!

Знайдіть роботу своєї мрії!

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

На Кіровоградщині з початку року 28 осіб з інвалідністю пройшли професійне навчання

Продавець продовольчих та непродовольчих товарів, бухгалтер, оператор комп’ютерного набору, перукар, оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів)  та ін. – такі професії здобули цьогоріч особи з інвалідністю за підтримки служби зайнятості Кіровоградщини.

Так, протягом січня – серпня 2021 року за направленням центрів зайнятості області професійне навчання проходили 28 осіб з інвалідністю з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації. Для організації професійного навчання осіб даної категорії використовувалась база 5 навчальних закладів та 13 підприємств області.

За груповою формою у навчальних закладах проходили навчання 15 осіб.

Крім того, з метою адаптації на робочому місці та набуття практичних навичок для осіб з інвалідністю регулярно організовується професійне навчання безпосередньо на виробництві. Цьогоріч 13 осіб з інвалідністю пройшли навчання на підприємствах області й по закінченню були успішно працевлаштовані.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


26.08.2021

Кіровоградщина: на одну вакансію претендують вісім осіб

Станом на 01 серпня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 13,1 тис. безробітних громадян.

У середньому на одну вакансію претендувало вісім осіб.

Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на:

 • працівників сільського господарства;
 • лісового та рибного господарства (43,1%);
 • переробної промисловості (11,4%);
 • сфери оптової та роздрібної торгівлі (9,2%);
 • державного управління й оборони (7,1%).

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Про особливості заповнення трудового договору з фізичною особою-підприємцем

У раніше розміщених наших матеріалах йшлося про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу. Відповідний наказ, яким затверджені ці форми, набрав чинності 16.07.2021р. Хочемо нагадати також, що свого часу Кодекс законів про працю України було доповнено статтею 24-1, яка регулювала питання реєстрації в державній службі зайнятості трудових договорів, укладених між найманим працівником і фізичною особою. Під фізичною особою маються на увазі як фізичні особи-підприємці, які провадять господарську діяльність і застосовують найману працю, так і громадяни – фізичні особи, які застосовують працю особистих водіїв, кухарів, прибиральниць. З 01.01.2015 р. відповідна норма скасована, але діє положення вказаного Кодексу, яке визначає, що трудовий договір з фізичною особою має бути укладений обов’язково в письмовій формі.

В рамках раніше чинної системи реєстрації трудових договорів серед іншого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 було затверджено Форму трудового договору між працівником і фізичною особою. Наказ є чинним, і форма договору може використовуватись при належному оформленні трудових відносин. При цьому бажано виключити з неї пункти, які стосуються реєстрації договору в державній службі зайнятості.

Ознайомитись із вказаною формою можливо на вебсторінці Верховної Ради України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01#Text

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

 

Дія Сіті: яка модель працевлаштування гіг-спеціалістів?

З 14.08.2021 набрав чинності Закон України від 15.07.2021 № 1667-IX “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (далі – Закон). Закон прийнято для стимулювання розвитку цифрової економіки шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій та талановитих спеціалістів.

Законом, серед іншого, введено в національне правове поле поняття гіг-спеціаліста. Таким спеціалістом є фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем. У свою чергу, гіг-контрактом є цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а цей резидент зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для їх виконання/надання, а також соціальні гарантії. Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі. Особливості його укладення та інші питання, пов’язані з контрактом, винагородою, визначаються розділом V Закону.

 Законом внесено зміни до низки законодавчих актів. Так, змінами, внесеними до Кодексу законів про працю України, визначено, що його дія (як і в цілому дія законодавства про працю) не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті. Також внесені зміни до Закону України “Про зайнятість населення” щодо регулювання виконання роботи гіг-спеціалістами, які є іноземцями чи особами без громадянства.

Детально з текстом Закону можна ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

 

Дистанційна робота в період карантину: чи врегульовані правові питання?

Законом України від 04.02.2021 р. №1213-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу” (набрав чинності 27.02.2021 р.) внесено зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема, в частині регулювання дистанційної роботи.

Так, вказаний Кодекс доповнено статтею 60-2 “Дистанційна робота”. Визначено, що дистанційною роботою є форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 05.05.2021 № 913-21 (набрав чинності 16.07.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № 886/36508, затверджено типову форму трудового договору про дистанційну роботу.

Ознайомитись із вказаною формою можна на вебсторінці Верховної Ради України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0886-21#Text

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


20.08.2021

Копірайтинг — професія для успішного майбутнього

 

Хочеш опанувати нову професію? Пропонуємо соціальну програму «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг — професія для успішного майбутнього».

Програма реалізується за підтримки Фонду соціального захисту інвалідів та Міністерства соціальної політики України.

Ця програма створена Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів», щоб навчити учасників програми — осіб з інвалідністю та/або членів сімей, у складі яких є особа з інвалідністю, що потребує постійного догляду, — одній з найпопулярніших і найперспективніших онлайн-професій — копірайтингу (контент-менеджменту).

Копірайтер — це сучасна та затребувана на ринку праці професія, яка допоможе учасникам програми як творчо реалізуватись, так і надалі знайти роботу та гідно забезпечувати себе і членів своєї родини.

Наразі в Україні проживає 2,7 млн людей з інвалідністю, з яких менш ніж 20% є працевлаштованими. До того ж 1,4 млн осіб мають 3-ю групу інвалідності, яка дозволяє їм працювати. А в разі пристосування робочих місць до потреб людини з інвалідністю, частина осіб з 2-ю та 1-ю групою можуть працювати на робочому місці або віддалено.

ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПРОГРАМИ МОЖУТЬ: люди з інвалідністю та/або члени сімей, у складі яких є особа з інвалідністю, що потребує постійного догляду.

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ Є БЕЗКОШТОВНОЮ.

ДАТА ПОЧАТКУ КУРСУ: 01 вересня 2021 року.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ: 4 місяці (по 2 уроки на тиждень).

КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН: 135 годин.

Програмою курсу передбачені домашні завдання, спрямовані на закріплення отриманих знань. Домашні роботи будуть перевірятися кураторами програми.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 40 осіб, які будуть розділені на 2 підгрупи (по 20 осіб відповідно).

ДЛЯ НАВЧАННЯ НЕОБХІДНО: комп’ютер, ноутбук або планшет та доступ до мережі Інтернет.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ.

ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ необхідно направити електронний лист на пошту vgoi.psi@gmail.com, вказавши тему листа: «Онлайн-курс. Копірайтинг», а в самому листі зазначити:

1. Ваше ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові).

2. Ваш вік.

3. Ваш номер мобільного телефону.

4. Адресу вашої електронної пошти для зв’язку.

5. Ваш статус: людина з інвалідністю або член сім’ї, у складі якої є людина з інвалідністю, що потребує постійного догляду.

У разі виникнення запитань та/або труднощів з реєстрацією контактною особою з боку організації є Катерина: телефон: (050) 810-32-45.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


11.08.2021

«Солодка» професія: стань кондитером за підтримки служби зайнятості

Для тих, хто хоче навчитись створювати кондитерські шедеври, у серпні поточного року служба зайнятості має можливість навчити на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості професії «Кондитер». Термін навчання – 5,9 міс. Дата початку занять: 17 серпня.

Без витворів кондитерів не обходиться жоден святковий стіл. Торти, тістечка, випічка та здоба – це все робота кондитерів. У кожний виріб вони вкладають знання, досвід, а також любов. Завдяки нотці творчості у професії кондитер завжди має можливість відчути себе справжнім митцем.

Умови направлення на навчання:

 • повна/базова загальна середня освіта;
 • вік особи не менше 18 років;
 • медична довідка;
 • особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено. За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації активної підтримки безробітних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості за телефоном (0522) 24-47-96.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Застосування праці іноземців в області на підставі дозволів

 

Станом на 01 серпня 2021 року в області працю 16 іноземців застосовували 12 роботодавців. По країнах: 3 громадянина з Німеччини, 5 – Таїланду, 2 – Індії, 2 – Туреччини, по 1 – Греції, Литви, Білорусі та Вʼєтнаму.

Протягом січня – липня 2021 року 6 роботодавців подали до служби зайнятості 10 заяв на видачу та продовження дії дозволів. Усі подані заяви розглянуті з прийняттям позитивних рішень – видано 4 дозволи, продовжено дію 6 дозволів.

Крім того, протягом вказаного періоду скасовано 4 дозволи внаслідок розірвання роботодавцями трудових договорів з іноземними найманими працівниками.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

 

 

Інспекційна кампанія продовжується: у липні виявлено 225 неоформлених працівників

 

З 01 липня 2021 року в Кіровоградській  області, як і в цілому по країні, проводяться контрольні заходи з питань виявлення неоформлених працівників. За результатами проведених 84 таких заходів виявлено 225 неоформлених працівників. Державними інспекторами праці вносяться відповідні пропозиції роботодавцям щодо належного оформлення трудових відносин. Як наслідок, в результаті перевірок та в процесі поточного прийому на роботу працівників в офіційні трудові відносини протягом липня поточного року вступили 2525 найманих працівників (за інформацією управління Держпраці в Кіровоградській області, розміщеною на вебсайті).

За оперативними даними, протягом липня за сприяння державної служби зайнятості в області працевлаштовано 1017 безробітних (з початку року майже 12,2 тисячі осіб).

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


10.08.2021

Про особливості подання інформації про вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю

При доборі працівників на заброньовані робочі місця в рахунок квоти осіб з інвалідністю та користування при цьому послугами державної служби зайнятості, роботодавці подають до базового центру зайнятості форму звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”. У другому розділі форми при цьому проставляється відмітка відносно категорії громадян - інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

При формулювання характеристик вакансії та вимог до претендента роботодавець має враховувати особливості застосування праці осіб з інвалідністю, передбачені трудовим законодавством, а саме:

 • щодо режиму роботи (пункт 4 розділу II “Коментарі до даних про вакансії” форми) – статтею 55 Кодексу законів про працю України передбачено, що робота особи з інвалідністю в нічний час допускається лише за його згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям;
 • пункт 5 “Характер виконуваної роботи” форми передбачає, у тому числі, можливість виконання роботи вдома;
 • за наявності шкідливих умов праці (пункт 6 форми) слід враховувати, що статтею 172 Кодексу законів про працю України передбачено, що працевлаштування особи з інвалідністю можливе виключно до медичних рекомендацій.

У пункті 3 форми при формулюванні завдань та обов’язків бажано більш детальне їх формулювання для врахування цього під час пропозиції особі з інвалідністю в центрі зайнятості вакансії та недопущення випадків надлишкових звернень осіб з інвалідністю до роботодавців. У пункті 7 форми також бажано зазначити соціальні послуги, які надаються працівникам та додатково можуть бути надані особам з інвалідністю.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Від початку року 24 мешканці Кіровоградщини з інвалідністю освоїли нові професії

Протягом січня – липня 2021 року за направленням центрів зайнятості області професійне навчання проходили 24 особи з інвалідністю з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації. Для організації професійного навчання осіб даної категорії використовувалась база 12 підприємств області та п’яти закладів освіти.

Профнавчання осіб з інвалідністю проводилося за професіями продавця продовольчих та непродовольчих товарів, бухгалтера, оператора комп’ютерного набору, оператора лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів тощо). Дві особи навчалися в Одеському ЦПТО за напрямками: "Курси підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу" та "Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві" (з елементами дистанційного навчання). Одна особа з інвалідністю проходила навчання в Дніпропетровському ЦПТО за напрямком "Сучасні підходи до організації робіт при обслуговуванні сільськогосподарської техніки". В Полтавському ЦПТО: дві особи навчались за напрямком «Сучасні методи роботи зі знаряддям вилову»; по одній особі проходили навчання за напрямками «Фермерство – школа успішного аграрія», «Професійна етика обслуговування споживачів» та «Організація безпеки праці вагаря-обліковця». Взагалі за груповою формою проходили навчання 12 осіб з інвалідністю.

Постійно організовується професійне навчання осіб з інвалідністю безпосередньо на виробництві з метою адаптації їх на робочому місці та набуття практичних навичок. У такий спосіб проходили навчання 12 осіб на підприємствах області. Працевлаштовані після проходження професійного навчання 21 особа.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Про порядок подання інформації про попит на робочу силу (вакансії)

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

Інформація про такий попит подається до місцевих центрів зайнятості відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 (в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, за формою звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженою вказаним наказом.

Форма звітності № 3-ПН складається з двох розділів.

Перший розділ містить основні дані про всі наявні у роботодавця вакансії (назви професій (посад), кількість вакансій, розмір заробітної плати, місце проведення робіт) та примітку про наявність коментарів у другому розділі.

Другий розділ форми звітності № 3-ПН заповнюється відносно вакансій (окремо щодо кожної), щодо яких наявна вказана примітка. У розділі зазначається інформації про:

 • завдання, обов’язки, описи робіт, які має виконувати працівник на робочому місці;
 • режим, характер роботи, умови праці;
 • освітній та освітньо-кваліфікаційний рівні;
 • необхідний стаж роботи (у роках) для претендента на професію (посаду);
 • вимоги роботодавця щодо додаткових умінь, знань та навичок працівника.

 

Про строки подання інформації про попит на робочу силу

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

Пунктом 5 розділу I Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 (в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, визначено, що форма звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочих дні з дати відкриття вакансії.

Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

 

Про особливості заповнення форми звітності про вакансії щодо визначення розміру заробітної плати

При поданні до державної служби зайнятості форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” у першому її розділі (графа 3) має бути вказано розмір заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення, для конкретної вакансії.

Визначаючи розмір заробітної плати, роботодавцям слід враховувати наступні норми трудового законодавства. 

Статтею 2 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс) передбачено, що одним із елементів, що гарантує право громадян на працю, є право на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державною мінімального розміру.

Згідно статті 95 Кодексу мінімальною заробітною платою є встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Відповідно до статті 96 Кодексу системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Відповідно до статті 3-1 Закону України “Про оплату праці” при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


09.08.2021

Ринок праці Кропивниччини

Ситуація на ринку праці Кропивниччини характеризується постійним попитом на професіоналів (16%), на фахівців (8%), на працівників сфери торгівлі і послуг (8%), на кваліфікованих робітників з інструментом (29%) та на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (16%).

Станом на 01 серпня 2021 року в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 1735 безробітних громадян, з яких майже 64,6 % складали жінки, 27,8% – молодь  віком до 35 років, 38% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 15,9% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

За сприяння центру зайнятості у 2021 році працевлаштовано 931 безробітного громадянина. Рівень працевлаштування  безробітних громадян становив 16,2%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 253 особи, проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 161 особа.

Станом на 01 серпня 2021 року кількість вакансій у базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості становила 599 од. У середньому на одну  вакансію  претендувало 3 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало 1 особа, серед професіоналів – 3 особи, серед фахівців – 6 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 2 особи, серед кваліфікованих робітників  сільського господарства – 2 особи, серед працівників торгівлі та сфери послуг – 5 осіб, серед технічних службовців – 3 особи.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Досліджуємо потреби ринку праці: на Кіровоградщині триває опитування роботодавців

 

На Кіровоградщині триває опитування роботодавців, що проводиться у рамках пілотного проєкту з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Нагадаємо, що Європейським Союзом з метою підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні реалізується спільна програма «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Програма підтримує реформу освіти з  метою зробити навчання таким, що відповідає вимогам ринку праці, та  допомогти молоді та дорослим  реалізувати власний потенціал.

Як зазначалося раніше, Кіровоградська область – серед 10-ти учасників пілотного проєкту з вивчення попиту та пропозиції на ринку праці.

Серед основних складових проєкту – проведення опитування роботодавців з кадрових питань та взаємодія з закладами професійно-технічної освіти. Слід зазначити, що опитування проводиться за статистичною вибіркою роботодавців.

Для проходження опитування роботодавцям буде необхідно заповнити анкету. Це може зробити працівник центру зайнятості, спілкуючись з керівником чи працівником кадрової служби по телефону. Або ж представник роботодавця самостійно заповнює анкету в мережі Інтернет за посиланням, що надається працівником центру зайнятості.

До анкети вноситься загальна інформація про кадровий склад роботодавця, співпрацю з закладами професійно-технічної освіти, прийом на роботу та звільнення працівників, перспективи прийму на роботу та можливі плани щодо звільнення працівників.

Результати опитування будуть використані в процесі формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Тож розраховуємо, що включені до сформованого реєстру роботодавці Кіровоградської області, знайдуть час та пройдуть опитування, що допоможе не тільки забезпечити роботодавців кваліфікованими кадрами, а й спрогнозувати ринок праці і завчасно зреагувати на його запити.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

У серпні безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути 33 професії

 

У серпні поточного року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 33 спеціальностями. Це професії бармена, оператора верстатів, покоївки, перукаря, діловода, кондитера та ін.

Навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

До мережі ЦПТО ДСЗ входять 11 навчальних закладів. У серпні навчання відбуватиметься у семи з них, що розміщені у Полтаві, Одесі, Рівному, Харкові, Сумах, Донецьку, Івано-Франківську.

09 серпня – швачка, контролер-касир, курси цільового призначення за навчальною програмою «Вирощування квітів. Декоративно-прикладний дизайн, флористичні технології та види флористичних робіт»;

10 серпня – бармен (4 розряд), кухар, штукатур, електрозварник ручного зварювання, курси цільового призначення за компетенцією «Створення тривимірної графіки у програмі «Autodesk 3ds Max»;

12 серпня – кухар, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, курси цільового призначення за навчальною програмою «Користувач ПК: офісні технології та інтернет»;

16 серпня – бармен (4 розряд), електрогазозварник, токар, курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Бджільництво»;

17 серпня – косметик, налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням, перукар (перукар-модельєр), кондитер, касир торговельного залу, курси цільового призначення за навчальною програмою «Користувач ПК: офісні технології та інтернет», тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія В1 (підвищення кваліфікації), продавець продовольчих товарів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (2 розряд), електрогазозварник, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими;

18 серпня – курси цільового призначення за навчальною програмою «Основи розробки вебсайтів (дистанційно)»;

20 серпня – кравець;

25 серпня – оператор верстатів з програмним керуванням, діловод, робітник фермерського господарства, манікюрник, муляр, курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Вирощування рослин у відкритому ґрунті»;

26 серпня –  електрозварник ручного зварювання, перукар (перукар-модельєр), педикюрник, манікюрник, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, курси цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні технології організації та ведення торгівлі (очно-дистанційно)»;

27 серпня – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

30 серпня – електрогазозварник судновий, кухар судновий, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими, курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Новітні прогресивні технології на сільськогосподарському виробництві», курси цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності».

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


02.07.2021

Підсильте своє резюме: безробітні Кіровоградщини можуть отримати сертифікат національного тесту на цифрову грамотність

З метою виявлення рівня цифрової грамотності, прогалин у цифрових навичках і орієнтації у тому, які саме компетенції варто підсилити.

Тест розроблено на основі комплексного, систематизованого підходу, в ньому визначено 30 цифрових компетентностей, які вимірюються за 3-ма базовими рівнями та 6-ма підрівнями.

Усі цифрові компетентності умовно згруповано у шість сфер:

 • Основи комп’ютерної грамотності;
 • Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними;
 • Створення цифрового контенту;
 • Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві;
 • Безпека у цифровому середовищі;
 • Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві;

Навіщо це Вам?

Шукачі роботи можуть додати сертифікат Цифрограму до резюме. А роботодавці – бачити сертифікат при пошуку резюме та знаходити лише тих кандидатів, які мають такий сертифікат.

Сертифікат засвідчує:

 • загальний рівень цифрової грамотності;
 • загальну кількість набраних балів після відповіді на 90 запитань;
 • кількість балів по кожній із сфер компетентностей базових знань та навичок із цифрової грамотності.

Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Враховуючи комплексність тесту, експерти розглядають даний варіант як пілотну версію, яка буде надалі вдосконалюватись.

Пройти тест: https://osvita.diia.gov.ua/digigram

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


Ринок праці Кропивниччини: мовою цифр

Ситуація на ринку праці Кропивниччини характеризується постійним попитом на професіоналів (16,9%), на фахівців (8,3%), на працівників сфери торгівлі і послуг (9,6%), на кваліфікованих робітників з інструментом (28,1%) та на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (15,7%).

Станом  на  01 липня 2021  року  в   Кіровоградському міськрайонному центрі   зайнятості перебувало на обліку 1932 безробітних громадян, з  яких майже 63,8% складали  жінки, 29,5% – молодь  віком до 35 років, 37,8% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 16,6% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

За сприяння центру зайнятості  у 2021 році працевлаштовано 812 безробітних громадян. Рівень працевлаштування  безробітних  громадян становив 15%.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 245 осіб, проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 135 осіб.

Станом на 01 липня 2021 року кількість вакансій у базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості становила 675 од. У  середньому  на одну  вакансію  претендувало 3 осіб: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало 2 особи, серед професіоналів – 2 особи, серед фахівців – 5 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 2 особи, серед кваліфікованих робітників  сільського господарства – 2 особи, серед працівників торгівлі та сфери послуг – 4 осіб, серед технічних службовців – 3 особи.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


Досліджуємо потреби  ринку праці: на Кіровоградщині стартувало опитування роботодавців

На Кіровоградщині стартувало опитування роботодавців, що проводиться у рамках пілотного проєкту з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Нагадаємо, що Європейським Союзом з метою підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні реалізується спільна програма “EU4Skills: кращі навички для сучасної України”. Програма підтримує реформу освіти з  метою зробити навчання таким, що відповідає вимогам ринку праці, та  допомогти молоді та дорослим  реалізувати власний потенціал.

Як зазначалося раніше, Кіровоградська область – серед 10-ти учасників пілотного проєкту з вивчення попиту та пропозиції на ринку праці.

Серед основних складових проєкту – проведення опитування роботодавців з кадрових питань та взаємодії з закладами професійно-технічної освіти. Слід зазначити, що опитування проводиться за статистичною вибіркою роботодавців.

Для проходження опитування роботодавцям необхідно буде заповнити анкету. Це може зробити працівник центру зайнятості, спілкуючись з керівником чи працівником кадрової служби по телефону. Або ж представник роботодавця самостійно заповнює анкету в мережі Інтернет за посиланням, що надається працівником центру зайнятості.

До анкети вноситься загальна інформація про кадровий склад роботодавця, співпрацю з закладами професійно-технічної освіти, прийом на роботу та звільнення працівників, перспективи прийму на роботу та можливі плани щодо звільнення працівників.

Результати опитування будуть використані в процесі формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Тож розраховуємо, що включені до сформованого реєстру роботодавці Кіровоградської області, винайдуть час та пройдуть опитування, що допоможе не тільки забезпечити роботодавців кваліфікованими кадрами, а й спрогнозувати ринок праці і завчасно зреагувати на його запити.

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


Запрошуємо шукачів роботи!

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості запрошує шукачів роботи взяти участь у міні-ярмарках вакансій, проведення яких відбудеться за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 15, каб. 202 відповідно до графіку:

Дата та час проведення

Професії

06.07.2021 о 10.00 год.

двірник

08.07.2021 о 10.00 год.

швачка

13.07.2021 о 10.00 год.

кухар

15.07.2021 о 10.00 год.

продавець продовольчих та непродовольчих товарів

22.07.2021 о 10.00 год.

бухгалтер, головний бухгалтер

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


ВИ ЗАПИТУВАЛИ – МИ ВІДПОВІДАЄМО!

При працевлаштуванні працівника до фізичної особи-підприємця раніше необхідно було реєструвати трудовий договір у державній службі зайнятості. Чи діє такий порядок зараз?

Статтею 24-1 Кодексу законів про працю України було передбачено, що у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи підприємець мав зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості. З 01 січня 2015 року зазначена норма втратила чинність. Трудові договори не потрібно реєструвати в центрах зайнятості.

Ті працівники, які зареєстрували трудові договори раніше і звільняються зараз з роботи, мають можливість звернутись з підприємцями для зняття договорів з реєстрації, відповідні записи будуть внесені до договору та трудової книжки працівника. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, яким затверджено порядок реєстрації трудового договору, на поточний момент не скасовано.

Договір підприємця з найманим працівником має бути оформлений обов’язково в письмовій формі. При цьому фізичні особи-підприємці можуть використовувати форму договору, яка затверджена наказом Мінпраці та соцполітики. Пункти щодо реєстрації в центрах зайнятості договорів необхідно виключити.

Щодо роботи у підприємців слід також зазначити, що на відміну від роботи у юридичної особи, трудова книжка зберігається на руках у працівника. Відміна процедури реєстрації трудових договорів в ДСЗ не скасувала цю норму інструкції про порядок ведення трудових книжок.

 

Чи можуть фермери реєструватись як безробітні?

Під час реєстрації як безробітного в центрі зайнятості особа заповнює та подає відповідну заяву встановлено зразка. Серед іншого, в заяві зазначається чи є особа фермером чи ні.

Згідно норм чинного законодавства фермерське господарство  є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства.

Відповідно члени фермерського господарства  не можуть реєструватися як безробітні. І це стосується не тільки голів фермерського господарства, а всіх його членів.

А от членами фермерського господарства  можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства. При цьому фермерське господарство  може мати статус сімейного фермерського господарства. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець.

На відміну від фермерів, наймані працівники, які працюють у фермерському господарстві і звільнились з роботи, можуть реєструватись як безробітні на загальних засадах.

Слід зазначити, що трудові відносини у фермерському господарстві  базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство  має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Залучення сімейним фермерським господарством  інших громадян до роботи як найманих працівників може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна відпустка, форми оплати праці та її розміри тощо).

Видача трудових книжок членам фермерського господарства  і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором, та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства про працю.

 

Як роботодавцю отримати дозвіл на працевлаштування іноземця?

Якщо роботодавець планує взяти на роботу громадянина іншої держави, йому потрібно подати до регіонального центру зайнятості пакет документів.

Перелік документів за посиланням: ­ https://is.gd/KKMaSW

Важливо! Роботодавець самостійно готує та подає документи до регіонального центру зайнятості.

Основною вимогою для отримання дозволу на працевлаштування іноземця є виплата роботодавцем заробітної плати у розмірі не менше ніж:

 • п’ять мінімальних заробітних плат – іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах;
 • десять мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.

Слід зазначити, що ці вимоги не поширюються на:

 • іноземних IT-фахівців;
 • засновників та учасників юридичної особи, створеної в Україні.

Регіональний центр зайнятості ухвалює рішення про видачу дозволу протягом семи робочих днів з дня отримання заяви та доданих до неї документів.

Більш детально за посиланнями:

https://is.gd/j8qyQU

https://is.gd/pEF6nO


17.06.2021


«Кабінет роботодавця» – спілкуйся зі службою зайнятості онлайн

Вам необхідно підібрати персонал? Скористайтеся електронним  кабінетом для роботодавця. Електронний кабінет роботодавця – це персональне віртуальне робоче місце у мережі Internet на сайті Державної служби зайнятості.

Підприємці, керівники підприємств чи працівники кадрових служб мають можливість створити такий кабінет і спілкуватись з центром зайнятості в он-лайн режимі зі свого комп’ютера чи мобільного телефона (з доступом до мережі Інтернет).

Кабінет не замінює безпосереднє спілкування з працівниками центру зайнятості, проте значно підвищує його оперативність та інформаційну складову.

 

Кабінет шукача роботи – дізнайся більше про пошук роботи

Ви безробітний і шукаєте роботу? Сьогодні, не виходячи із дому, не витрачаючи часу та коштів на проїзд, за допомогою мобільного телефону чи персонального комп’ютера, є можливість отримувати значний обсяг інформації з питань пошуку роботи.

На Інтернет-сторінці державної служби зайнятості запроваджено сервіс «Електронний кабінет шукача роботи». Для створення власного електронного кабінету, шукачу необхідно звернутись до центру зайнятості, повідомити адресу електронної пошти, сформувати логін та пароль, авторизуватися та отримати доступ до послуги на сайті Державної служби зайнятості. 

Цей сервіс надає можливість створити власне резюме, переглянути особисті реквізити особи, ознайомитися з семінарами та масовими заходами, на які запрошено особу та на які можна записатися дистанційно, дізнатися про заплановані та фактичні відвідування центру зайнятості, скористатися сервісами профорієнтаційної платформи; отримати інформацію щодо нарахувань та виплат допомоги по безробіттю. 

 

Здійснюєте добір працівників? Скористайтеся інтернет ресурсами

Ви потребуєте певної інформації у сфері зайнятості населення чи здійснюєте добір працівників? Скористайтесь Інтернет-ресурсами державної служби зайнятості, яка має найбільшу базу можливостей!

Для надання інформаційних та інших послуг населенню запрошуємо відвідати Інтернет-ресурс Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості».

Основні переваги сайту – зручний та швидкий пошук вакансій та резюме по всій Україні, електронні кабінети для клієнтів служби зайнятості, можливість подання роботодавцями звітності в режимі онлайн, аналітична та статистична інформація про ринок праці.  Для визначення своїх здібностей до того чи іншого виду професійної діяльності є можливість пройти профорієнтаційне тестування. Ресурс доступний не лише з комп'ютера, а й з мобільного телефону.

Завітайте на Інтернет-сторінку державної служби зайнятості.

 

«Роботодавцям на замітку»

Ви маєте потребу в кадрах? Звертайтеся до служби зайнятості!

Однією з важливих складових успішного заповнення роботодавцем вільних робочих місць та вакантних посад кваліфікованими кадрами є подання до державної служби зайнятості форми звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», незалежно від місцезнаходження роботодавця, у т.ч. й через електронний кабінет роботодавця.

Вимогу щодо інформування служби зайнятості про вакансії містить Закон України «Про зайнятість населення», відповідно до якого роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії) незалежно від місцезнаходження.

Звіт подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу, не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансій. Слід наголосити, що датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

У разі відсутності потреби здійснення добору працівників та зайняття вакансії, роботодавець може самостійно повідомити про це фахівців базового центру зайнятості, будь-яким зручним для нього способом: у письмовій чи усній (телефонній) формі. У разі повідомлення роботодавцем про укомплектування вакансії – добір претендентів на неї центром зайнятості припиняється.

З порядком щодо заповнення роботодавцями зазначеної та інших форм звітності можна ознайомитися завітавши на вебсторінку Кіровоградського обласного центру зайнятості у рубрику «Роботодавцям» – підрубрика «Форми звітності». 

Хто подає звіт про заплановане масове вивільнення працівників та у яких випадках?

У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання повинні подавати до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності звіт за формою №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці».

Нагадуємо, що зазначена форма звітності віднедавна змінена і подається за новою формою. Нова форма звітності та порядок її складання затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 березня 2021 року №563, що зареєстрований в Міністерство юстиції України 05 квітня 2021 року за №445/36067.

Термін подання звітності – не пізніше ніж за два місяці до вивільнення та не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення держслужбовців (п. 1 та 1-1 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про державну службу»). У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день.

Інформація за встановленою формою подається в паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації).

Слід нагадати, що критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом 3 місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у ст. 48 Закону «Про зайнятість населення».

Звертаємо увагу, що наказ Міністерства соціальної політики від 31 травня 2013 року №317, яким було затверджено форму звітності №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок її подання, втратив чинність.

 

Технологіям ведення сучасної бухгалтерії навчалися безробітні  Кропивниччини в Одесі

 

Ваше підприємство шукає фахівця, а кваліфікація претендентів на роботу не відповідає вимогам? Рішення є: служба зайнятості пропонує професійне навчання на замовлення роботодавця.

На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Тож, на замовлення ТОВ «ІМЕКС-ЛТД» та ТОВ «ТБК-БУД КІРОВОГРАД», які потребують кваліфікованих фахівців сфери бухгалтерського обліку, Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості були організовані короткотермінові курси за навчальною програмою «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності».

«З кожним роком бухгалтерський облік та фінансова звітність все більше і більше удосконалюються та розвивається. Це пояснюється швидким розвитком ринкових відносин, економічних зв’язків та електронних послуг. На допомогу цьому удосконаленню приходять нові інформаційні технології. Кожен сучасний керівник зацікавлений мати кваліфікованого фахівця, який вміло володіє та використовує у своїй роботі нові знання та ефективно застосовує їх на практиці. І в цьому на допомогу роботодавцям приходить служба зайнятості», - зазначає начальник відділу активної підтримки безробітних міськрайонного центру зайнятості Олена Чумаченко.

Тож переглянувши кваліфікаційних склад безробітних та врахувавши їх мотиваційні наміри,   двоє безробітних мешканця міста Кропивницький були направлені до Одеського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості для підвищення власних професійних компетенції та опанування сучасних принципів ведення бухгалтерського обліку.

Протягом двох тижнів вони вивчали тонкощі організації бухгалтерського обліку за допомогою інформаційних систем і технологій, основи та загальні прийоми роботи з програмним забезпеченням бухгалтерії,  адміністрування системи, а також ознайомилися з основами обліку господарської діяльності. Курс побудований на тісному поєднанні теорії і практики.

За результатами пройденого курсу безробітні отримали посвідчення державного зразка, а відповідно до укладених договорів з роботодавцями-замовниками, вони будуть найближчим часом працевлаштовані.

Зі слів слухачів, час навчання промайнув швидко. Вони мали можливість не тільки зробити крок на зустріч змінам у власному професійному житті, а й отримали чудову нагоду ознайомитися із визначними історичними та культурними пам'ятками Одеси, відпочити на березі Чорного моря.

 

Олена Чумаченко, начальник відділу

активної підтримки безробітних

Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості

 

Легалізація трудових відносин – запорука стабільності

Серед головних завдань служби зайнятості є максимальне поєднання інтересів роботодавців та шукачів роботи, а також сприяння легалізації трудових відносин.

Служба зайнятості, виконуючи покладені на неї посередницькі функції, має на меті донести до обох сторін трудових відносин, що робота в легальному полі – це зручно й вигідно.

Що ж означає легальна зайнятість? Легальна – визнана і дозволена законодавством, яке чітко окреслює обов’язки і права всіх учасників трудових відносин, а також та, яка гарантує, що держава буде дбати про їх виконання кожною стороною: і роботодавцем, і працівником.

Про які ж гарантії йдеться?

Працівники, у разі офіційного працевлаштування, матимуть: виплачену заробітну плату, у розмірі не менше ніж мінімально встановлений законодавством; право на оплачувані відпустки: щорічну, соціальні та додаткові відпустки, передбачені КЗпП України; право на оплату листка непрацездатності у разі хвороби; соціальні послуги і виплати у разі нещасного випадку на роботі або професійного захворювання; захист від незаконного звільнення, переведення на іншу посаду, зміну умов праці (без попередження та згоди працівника) та низку інших прав і соціальних гарантій, що передбачені чинним законодавством.

На жаль, реальність сьогодення така, що відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного трудового законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну (або на рівні мінімальної), а решту зарплати – у «конверті». У такий спосіб роботодавці ухиляються від сплати ЄСВ, а отже, порушують права працівників.

Як показує практика, сьогодні питання легалізації праці найманих працівників не втрачає своєї актуальності. Запровадження карантинних заходів у зв’язку з поширенням в Україні короновірусної інфекції змусило замислитися над цією проблемою всіх тих, хто зневажав легальні трудові відносини в інтересах короткострокової фінансової користі. І роботодавці, і працівники, які підтримували нелегальну зайнятість, ухилялись від офіційного оформлення трудових відносин і сплати податків, опинились один на один з низкою соціальних проблем. 

Тож, вкотре закликаємо роботодавців та громадян зробити крок назустріч суспільству – легалізувати найману працю та відмовитись від зарплати в «конвертах». Це дозволить: по-перше, зняти соціальну напругу, а по-друге, працівникам отримати реальну соціальну підтримку.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості попереджає: незаконно отримані кошти треба повертати!

 

Відповідальність за надання недостовірних даних, які стали підставою для отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю, а також несвоєчасне подання  інформації, що впливає на  статус безробітного, за законодавством України покладається на безробітну особу.

Приховування при реєстрації та впродовж перебування на обліку інформації про фактичну зайнятість: неприпинену підприємницьку діяльність, виконання оплачуваної роботи, навчання на денній формі, отримання  різних видів пенсії, допомоги, компенсації та/або надбавки за догляд  за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, призводить до необхідності повернення коштів незаконно отриманої допомоги по безробіттю та витрачених коштів на професійне навчання. 

Упродовж   2020 року  Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості виявлені факти незаконного отримання допомоги по безробіттю у 60 осіб на загальну суму  288,5 тис.грн., з них 44 особи повернули у досудовому порядку 215,1 тис.грн., по 4 особам справу передано на розгляд суду.

По кожному факту незаконного отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття центр зайнятості зобов’язаний повідомляти поліцію та у разі відмови від добровільного повернення незаконно отриманих коштів стягує їх у судовому порядку, при цьому боржником відшкодовується не тільки сума боргу але й судовий збір  (у 2021 році - 2 270 грн.) та інші витрати з примусового стягнення заборгованості.

Світлана Велика,

завідувач юридичного сектору

Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості


03.06.2021

Що робити роботодавцю, аби максимально оперативно знайти потрібного спеціаліста?

 

 Рекрутинг – один із активних напрямків роботи з роботодавцями.

Що робити роботодавцю, аби максимально оперативно знайти потрібного спеціаліста? Правильно, звернутися до рекрутера служби зайнятості!

Служба зайнятості гарантує: у співпраці з фахівцями-рекрутерами роботодавець без зайвих клопотів, безкоштовно і максимально швидко знайде собі кваліфікованого працівника.

Такі спеціалісти є у кожному центрі зайнятості. Вони знайдуть претендента на робоче місце не лише у базі даних офіційно зареєстрованих безробітних, а й серед іншого незайнятого населення на відкритому ринку.

Ще одна перевага: роботодавцю не потрібно витрачати час на відбір кандидатів із великої кількості охочих, адже попередню співбесіду рекрутери проведуть самі.

За вашим бажанням служба зайнятості організує скайп-співбесіду з потенційними кандидатами на посаду. Швидко й зручно, чи не так?

До того ж фахівці служби зайнятості постійно формують базу клієнтів - шукачів роботи, і як тільки з’являється бажана вакансія, обов’язково повідомляють про неї претендента.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Чи обов’язково при прийомі на роботу укладати з працівником письмовий трудовий договір?

Трудовий договір можна укласти в усній або письмовій формі.

Письмова форма обов’язкова:

 • коли на цьому наполягає працівник;
 • при організованому наборі працівників;
 • при роботі в районах з особливими природними умовами та високим ризиком для здоров’я (наприклад, радіоактивно забруднена територія);
 • при укладенні контракту;
 • при укладенні договору з неповнолітнім;
 • якщо роботодавцем є приватний підприємець або фізична особа;
 • для працівників релігійних організацій;
 • для працівників, які проходять альтернативну службу;
 • для працівників, які беруть участь у громадських роботах;
 • для працівників фермерських господарств;
 • при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.
 • В інших випадках ви можете укласти усний договір. Для цього працівнику потрібно написати заяву про прийняття на роботу на ім’я керівника. У свою чергу, керівник ставить на заяві своє рішення.

За якою формою укладається трудовий договір?

 • Якщо ви фізична особа або приватний підприємець, ви повинні використовувати затверджену форму.
 • Якщо ви юридична особа, можете використовувати довільну форму договору, зазначивши:
 1. трудові обов’язки працівника;
 2. режим роботи і відпочинку;
 3. пільги, гарантії, компенсації;
 4. умови оплати праці та умови преміювання;
 5. доплати, надбавки та інше.

Трудовий договір може бути:

 • безстроковим;
 • на визначений строк;
 • на час виконання певної роботи.

Після укладення трудового договору ви маєте видати наказ або розпорядження про прийняття працівника на роботу. Дивіться типову форму наказу.

 

Юридичний сектор Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує про

заходи соціального захисту населення у січні - травні 2021 року

 

Протягом січня - травня 2021 року на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 5014 безробітних громадян, з яких 62% складали жінки, 33,8% – молодь віком до 35 років, 33,7% особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні,  0,6% із числа внутрішньо переміщених осіб та 3,9% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 15,8% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

З початку 2021 року було працевлаштовано 694 осіб із числа безробітних, в тому числі 44 осіб  з інвалідністю.  

Протягом січня - травня 2021 року у  громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь понад 240 осіб, в тому числі 2 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 4,8%.

У звітний період  професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості проходили – 112 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 2,2%.

Станом на 01.06.2021 року кількість актуальних вакансій становила 626, 1768 осіб  отримували допомогу по безробіттю.

 

Проєкт щодо прогнозування регіонального ринку праці

 

Європейським Союзом та його державами-членами Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією, для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні, реалізується спільна програма «EU4Skills: кращі навички для сучасної України».

Програма підтримує реформу освіти з  метою зробити навчання таким, що відповідає вимогам ринку праці, а також допомогти молоді та дорослим реалізувати власний потенціал.

Програма має три компоненти: «Підвищення ефективності реформи професійно-технічної освіти», «Покращення якості, привабливості профосвіти та збільшення її відповідності потребам ринку праці» та «Модернізація інфраструктури та обладнання».

У рамках першого компонента, серед іншого, досліджуються потреби ринку праці (у контексті професійно-технічної освіти).

Програма має польський пакет заходів, що провадиться Фондом міжнародної солідарності. До цих заходів долучилась державна служба зайнятості - у 10 регіонах, у тому числі й у Кіровоградській області, реалізується пілотний проєкт з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Основними складовими проєкту є:

організація проведення проєкту;

вибіркове опитування роботодавців щодо професійної структури кадрів, поточних та перспективних потреб у працівниках (за професіями, кваліфікаціями);

аналіз статистичних та адміністративних даних щодо професійної структури зайнятості, безробіття, обсягів підготовки та перепідготовки кадрів;

опитування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що навчались у рамках регіонального замовлення;

експертне опитування щодо перспектив розвитку видів економічної діяльності області з найбільшою кількістю зайнятих, нових професій (кваліфікацій) та їх потреби у розрізі кількісних та якісних показників (робота експертних фокус-груп);

узагальнення інформації.

Метою проведення обстеження є підготовка комплексного звіту щодо стану та тенденцій розвитку регіонального ринку праці, його професійної структури, поточної та перспективної потреби області в працівниках у професійному/кваліфікаційному розрізі.

Результати обстеження будуть спрямовані на:

підготовку пропозицій, рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів;

інформаційну підтримку прийняття рішень щодо змісту та напрямів взаємодії з роботодавцями, інформування учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо перспектив працевлаштування та інших рішень, пов’язаних з професійним навчанням.

У частині проведення організаційних заходів утворена аналітична група при обласному центрі зайнятості для проведення щорічного аналізу (обстеження) регіонального ринку праці, до складу якої увійшли представники обласного та базових центрів зайнятості, роботодавців, департаментів освіти і науки, економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в області. Для ефективної реалізації проєкту на території області члени зазначеної  групи взяли участь у декількох тренінгах, що організовані Державним центром зайнятості.

Також підготовлено перелік роботодавців області для організації проведення опитування, що стане наступним кроком у реалізації проєкту на території області.

 

Довідково. Аналогічне опитування вже проводились раніше в інших областях. З їх узагальненими результатами є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості у розділі «Діяльність».

 

Кіровоградського міськрайонний центр зайнятості

 

«МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа» -  мій вибір

 

Якщо у Вас  існує потреба у виборі або зміні професії, визначенні власних професійних інтересів, здібностей, психологічних схильностей, на допомогу приходить спеціальний онлайн-сервіс державної служби зайнятості «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа».

Кожен зареєстрований користувач може безкоштовно  пройти тестування, яке базується на діагностиці й зіставленні трьох основних факторів успішного професійного навчання й самореалізації: професійна мотивація, яка визначає глибинні професійні інтереси й цінності; структура інтелекту – рівень розвитку інтелекту (ІQ), специфіку структури здібностей; психологічні схильності – схильність до певних видів професійної діяльності.

Як зареєструватися і пройти тестування? Зробити це можна двома шляхами.

Перейдіть за посиланням https://myprofession.com.ua/?fbclid=IwAR0cJq6fQQ-fVUPw8yAGBFxdGz_sl-qkiQQsL1c1HkCXD3sKzXFgQEcuAOI, натисніть «Отримати код» та зареєструйтеся. Для реєстрації необхідно вказати прізвище, дату народження (не молодше 14 років), електронну пошту.

2. Зателефонуйте до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості за номером телефону: (0522)24-47-96 та скористайтеся послугами фахівців-профконсультантів, отримайте від них кваліфіковані поради та унікальний пароль для проходження тестування на онлайн-платформі «Моя професія: консультаційна мережа».

Після проходження тестування програмою буде сформовано детальний звіт щодо Ваших професійних особливостей. Проаналізувати отримані результати можна самостійно, з батьками чи друзями, але краще зрозуміти результати тесту допоможуть фахівці центру зайнятості.

Тож, проходьте тестування та дізнайтеся про себе більше!

 

Запрошуємо шукачів роботи!

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості запрошує шукачів роботи взяти участь у міні-ярмарках вакансій, проведення яких відбудеться за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 15, каб. 202 відповідно до графіку:

Дата та час проведення

Професії

08.06.2021 о 10.00 год.

швачка

10.06.2021 о 10.00 год.

кухар

15.06.2021 о 10.00 год.

інспектор

17.06.2021 о 10.00 год.

продавець продовольчих та непродовольчих товарів

24.06.2021 о 10.00 год.

бухгалтер, головний бухгалтер

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


20.05.2021

Документи, які необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітного

 

Процедура реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, визначена Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792 (далі – Порядок).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 та пункту 17 Порядку для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного (у тому числі, засобами електронної ідентифікації), форма якої затверджується Мінекономіки, та пред’являє:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, пред’являють посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися відприйняттяреєстраційногономераобліковоїкарткиплатникаподатків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;
 • документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);
 • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби.

Крім зазначених документів, для отримання статусу безробітного подаються:

внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення:

заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості).

членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), – довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

є внутрішньо переміщеними особами;
проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі – військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, – військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.

 

Використовуйте свої е-документи в центрі зайнятості з мобільного застосунку Дія!

 

Державна служба зайнятості не стоїть осторонь інновацій.

Електронні цифрові документи, що містяться в застосунку Дія, можна використовувати для реєстрації в службі зайнятості та під час подальших візитів до центрів зайнятості Кіровоградщини. Просто повідомте фахівця центру зайнятості про те, що ви використовуєте електронний варіант документів.

 

Професійний відбір: як служба зайнятості підбирає роботодавцям найкращих кандидатів

 

Одним із напрямів роботи служби зайнятості з роботодавцями є послуги з організації та проведення професійного відбору працівників відповідно до вимог конкретного виду професійної діяльності  та посади.

При відборі визначаються наступні професійно важливі якості людини: швидкість реакції, особливості уваги, стабільність емоційних процесів, сила та витривалість нервової системи, а також рівень розвитку додаткових навичок.

Для допомоги роботодавцям у підборі кваліфікованих кадрів служба зайнятості також організує проведення персональних зустрічей з претендентами на вакантні посади.

Якщо роботодавцю необхідно у короткий термін підібрати кадри, центри зайнятості організують та проведуть міні-ярмарки вакансій, презентації професій та навчальних закладів, де роботодавець має можливість особисто підібрати працівників на вакантні посади.

 


11.05.2021

Ви запитували – ми відповідаємо!

Як шукати роботу самостійно?

Переглянути всі актуальні вакансії ви можете на нашому офіційному сайті https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy. База вакансій служби оновлюється щодня. У пошуку зазначте регіон, вашу професію, розмір очікуваної заробітної плати.

Під час карантину знайти роботу нереально? Руйнуємо цей стереотип реальними фактами: з початку року за сприяння служби нове робоче місце знайшли 127 тисяч українців!

Найбільше наших клієнтів було працевлаштовано за такими професіями: тракторист, водій, продавець непродовольчих товарів, бухгалтер, кухар.

Пам’ятайте: кризові моменти вимагають нестандартних рішень, тому оновіть ваше резюме, підготуйте мотиваційний лист, морально налаштуйтесь на співбесіду. У вас вийде на всі 100%!

 

Яка тривалість виплати допомоги по безробіттю?

Відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в Державній службі зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону та абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», – 180 календарних днів.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Наразі, для осіб, які втратили роботу в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за власним бажанням та угодою сторін загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

 

Як підготуватися до співбесіди з роботодавцем?

 

Лягаючи спати, ти ніяк не можеш заснути, адже завтра такий важливий день! Нарешті! Серед багатьох претендентів на вакансію звернули увагу саме на твоє резюме і запросили тебе на співбесіду. Щоб не зіпсувати настрій собі і потенційному роботодавцю, скористайся нашими порадами:

 • дізнайся якомога більше про компанію, де ти плануєш працювати;
 • потурбуйся про рекомендації;
 • визнач свій маршрут, щоб не запізнитися на зустріч;
 • обери відповідний одяг;
 • налаштуйся на співбесіду позитивно.

Оскільки більшість роботодавців ставлять одні й ті ж самі запитання, підготуйся до них.

Завчасно продумай свої відповіді на запитання щодо:

 • твого професійного досвіду та обов’язків на останньому місці роботи;
 • причини звільнення з останнього місця роботи;
 • бажання працювати саме в цій компанії;
 • заробітної плати, на яку ти претендуєш та готовності приступити до роботи.

Пам’ятай, що успіх у працевлаштуванні залежить не тільки від твоїх професійних якостей та кваліфікації, але й від того, яке враження ти справиш на роботодавця під час співбесіди. Вчися на власному досвіді і пам’ятай – випадкових перемог не буває!

Якщо перебуваєш у пошуку роботи – переглянь базу вакансій Державної служби зайнятості https://is.gd/bo3nN4

 

Як шукачам роботи підготуватися до ярмарку вакансій?

 

Якщо Ви шукаєте роботу і Вам запропонували взяти участь у ярмарку вакансій, що організовує служба зайнятості, слід до нього підготуватися, аби результат Вас задовольнив.

 1. Перед відвідуванням заходу дізнайтеся, які конкретно підприємства беруть участь у ньому. Подумайте, які з них Вам цікаві для професійної реалізації. Попередньо зберіть інформацію про підприємства, їх спеціалізацію та розвиток, керівництво, проекти та інше. Це справить на роботодавця позитивне враження;
 2. Підготуйте якісне резюме, зробіть достатню кількість копій. Якщо у Вашому списку кілька підприємств, складіть резюме окремо для кожного, яке відображає Ваші переваги перед іншими в кожному конкретному випадку;
 3. Продумайте невелику самопрезентацію до резюме. Пам`ятайте, що на ярмарку буде багато людей і часу на свою презентацію буде мало. Презентація повинна включати: ім`я, місце навчання, досвід роботи, додаткову освіту (мови, курси, комп`ютер, водіння автомобіля). Наприкінці обов`язково розкажіть, чим Вас зацікавила вакансія і чому Ви хочете працювати саме на цьому підприємстві. Питання, які ви хотіли б поставити представнику потенційного роботодавця, також краще продумати заздалегідь;
 4. Візьміть з собою ручку і блокнот для запису важливих моментів і контактів;
 5. Не забудьте про зовнішній вигляд: Вам потрібно залишити перше позитивне враження;
 6. Не варто йти на ярмарок з друзями: це буде відволікати Вас від головної мети;
 7. Хочете виглядати професіоналом? Не ставте незрозумілих запитань, наприклад, про діяльність компанії (Ви повинні це знати заздалегідь);
 8. Беріть участь у майстер-класах, тренінгах і ділових іграх. Це дасть Вам можливість дізнатися багато нового та корисного.

Тож бажаємо успіху у Вашому професійному майбутньому!

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує про

заходи соціального захисту населення у січні - квітні 2021 року

 

Протягом січня - квітня 2021 року на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 4722 безробітних громадян, з яких 61,6% складали жінки, 34,2% – молодь віком до 35 років, 33,5% особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні,  0,6% із числа внутрішньо переміщених осіб та 3,9% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 15,7% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

З початку року 2021 року було працевлаштовано 554 осіб із числа безробітних, в тому числі 35 осіб з інвалідністю.  

Протягом січня - квітня 2021 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь понад 232 осіб, в тому числі 2 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 4,9%.

У звітний період професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості проходили – 93 особи рівень охоплення професійним навчанням становив 2%.

Станом на 01.05.2021 року кількість актуальних вакансій становила 583, 1986 осіб отримували допомогу по безробіттю.

 

Запрошуємо шукачів роботи!

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості запрошує шукачів роботи взяти участь у міні-ярмарках вакансій, проведення яких відбудеться за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 15, каб. 202 відповідно до графіку:

Дата та час проведення

Професії

13.05.2021 о 10.00 год.

швачка

19.05.2021 о 10.00 год.

бухгалтер, головний бухгалтер

21.05.2021 о 10.00 год.

кухар

26.05.2021 о 10.00 год.

інспектор

28.05.2021 о 10.00 год.

продавець продовольчих та непродовольчих товарів

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


27.04.2021

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості повідомляє: відтепер для реєстрації у службі зайнятості можна використовувати цифрові документи з Дії
 

Електронні цифрові документи, що містяться у застосунку Дія, відтепер можна використовувати для реєстрації в службі зайнятості та під час подальших візитів до центру.

Державна служба зайнятості не стоїть осторонь інновацій.

Клієнти служби можуть використовувати цифрові документи, які є в мобільному застосунку Дія.

Просто повідомте фахівця центру зайнятості про те, що Ви використовуєте електронний варіант документів.

Це зручно і швидко. Далі працюємо над створенням найкращих умов для наших клієнтів.

 

Увага: діє нова форма звіту №4-ПН 

про заплановане масове вивільнення працівників

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості повідомляє, що підприємства, установи та організації, в разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання повинні подавати до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності, звіт за формою №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці», за новою формою.

Нова форма звітності та порядок її складання затверджені наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 березня 2021 року №563, що зареєстрований в Міністерство юстиції України 05 квітня 2021 року за №445/36067.

Термін подання звітності – не пізніше ніж за два місяці до вивільнення та не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення держслужбовців (п. 1 та 1-1 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про державну службу»). У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день.

Інформація за встановленою формою подається в електронному вигляді (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) або паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації).

Слід нагадати, що критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом 3 місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у ст. 48 Закону «Про зайнятість населення».

Звертаємо увагу, що наказ Міністерства соціальної політики від 31 травня 2013 року №317, яким було затверджено форму звітності №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок її подання, втратив чинність.

 

Кіровоградська область – серед 10-ти учасників пілотного проєкту з вивчення попиту та пропозиції на ринку праці

 

Кіровоградська область – одна з десяти областей України, де у рамках співпраці EU4Skills та Державної служби зайнятості реалізується пілотний проєкт з впровадження інформаційної системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці. Його мета – підвищення ефективності забезпечення галузей економіки кваліфікованими трудовими ресурсами, передусім шляхом більш обґрунтованого формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Проєкт стартував 23 березня 2021 року, а його реалізація триватиме до 30 грудня 2021 року.

Основні складові інформаційної системи

1. Аналіз статистичних показників регіонального ринку праці передбачає формування висновків щодо наявних тенденцій розвитку:

 • основних видів економічної діяльності регіону,
 • наявної професійної структури зайнятості регіону;
 • попиту та пропозиції на регіональному ринку праці.

Дана складова передбачає здійснення аналізу показників структурної статистики підприємств; професійної структури робочої сили (в т.ч безробітних), статевого та вікового розподілу за професіями; заробітних плат за професіями; демографічної та міграційної динаміки; кількості вакансій за професіями; обсягів професійної підготовки молоді та безробітних за напрямками підготовки тощо.

2. Опитування роботодавців щодо актуальних та перспективних кадрових потреб, а також наявних розривів у навичках за найбільш актуальними професіями. Опитування забезпечує отримання висновків щодо:

 • перспектив збільшення або скорочення чисельності працівників за професіями;
 • наявних та перспективних вакансій (у розрізі професій);
 • найбільш затребуваних та дефіцитних професій;
 • оцінки наявних невідповідностей у навичках для професій;
 • існуючих проблем у підборі працівників за професіями;
 • рівня заробітної плати на підприємствах;
 • використання роботодавцями регіональних можливостей підготовки та перепідготовки кадрів.

3. Опитування випускників що навчались за кошти регіонального замовлення. Опитування передбачає отримання висновків щодо:

 • характеру зайнятості випускників;
 • рівня зайнятості за отриманою професією;
 • країни та регіону працевлаштування;
 • причин незайнятості випускників;
 • використання здобутих навичок у роботі;
 • ефективних методів пошуку роботи;
 • оцінки якості навчання.

4. Експертні фокус-групи щодо перспектив розвитку окремих видів економічної діяльності. Експертне опитування здійснюється для перевірки припущень, отриманих за результатами інших складових та отримання висновків щодо:

 • основних чинників, що визначають поточний стан підприємств та перспективи розвитку основних видів економічної діяльності;
 • тенденцій попиту на професії, навички та кваліфікації в межах окремих видів економічної діяльності;
 • найбільш затребуваних професій та компетентностей працівників для підприємств даного виду економічної діяльності;
 • основних невідповідностей між підготовкою кадрів та потребами роботодавців у навичках та кваліфікаціях.

Довідково. Пілотний проект з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів реалізовується на території Кіровоградської, Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненької та Чернівецької областей.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


06.04.2021

Шукаєте роботу чи працівника – Вам на ярмарок вакансій

Державна служба зайнятості, виконуючи на ринку праці посередницькі функції, допомагає роботодавцям отримати кваліфіковану робочу силу, а шукачам роботи – віднайти потрібного роботодавця, а отже і робоче місце.

Ефективною формою поєднання інтересів обох сторін є проведення міні-ярмарків вакансій. У рамках такого заходу роботодавець презентує підприємство, перелік актуальних вакансій, характер та режим роботи, умови оплати праці, специфіку виконання робіт та вимоги до претендентів за кожною із заявлених вакансій.

У свою чергу, шукачі роботи під час ярмарків вакансій, з перших вуст, отримують інформацію про підприємство, наявність вільних робочих місць,  можливість особисто презентувати себе роботодавцю та отримати відповіді на запитання, що пов'язані з працевлаштуванням.

Важливим аспектом ярмарків та міні-ярмарків вакансій є безпосереднє спілкування роботодавців з безробітними, що дає бажаний результат: роботодавці отримають необхідних працівників, а  шукачі роботи – підходящу роботу.

Тож, хто шукає роботу мають можливість, у квітні цього року, відвідати міні-ярмарки вакансій, проведення яких відбудеться у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості (м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 15, каб.202) за графіком:

Дата та час проведення

Професії

08.04.2021 о 10.00 год.

продавець продовольчих та непродовольчих товарів

13.04.2021 о 10.00 год.

кухар

15.04.2021 о 10.00 год.

швачка

22.04.2021 о 10.00 год.

менеджер (управитель), менеджер (управитель) зі збуту

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує про заходи соціального захисту населення у січні - березні 2021 року

Протягом січня - березня 2021 року на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 4366 безробітних громадян, з яких 61,4% складали жінки, 34% – молодь віком до 35 років,  33,5% осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні,  0,7% із числа внутрішньо переміщених осіб та 4% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 10% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

З початку року 2021 року було працевлаштовано 353 осіб із числа безробітних, в тому числі 27 осіб  з інвалідністю.  

Протягом січня - березня 2021 року у  громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь  219 осіб, в тому числі 2 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 5%.

У звітний період  професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості проходили – 75 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 1,7%.

Станом на 01.04.2021 року кількість актуальних вакансій становила 535, 2324 особи  отримували допомогу по безробіттю.

 


Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує:

Лайфхаки служби зайнятості щодо пошуку роботи Знайти роботу. Місія здійсненна!

У шукача роботи традиційно мільйон запитань. І найперше – як і де знайти роботу?
Пропонуємо кілька перевірених лайфхаків. Це працює, ми точно знаємо.

Крок 1. Разом із вашим кар’єрним радником складіть індивідуальний план працевлаштування. Продумати крок за кроком – це вже пів справи.

Крок 2. До щоденних справ обов'язково відтепер додайте перегляд вакансій на сайті служби зайнятості. Наразі їх близько 50 тисяч. База вакансій оновлюється щодня.

У пошуку обов’язково зазначте регіон.
Усі пропозиції роботи тут: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy

Якщо вас зацікавила вакансія, будь ласка, зверніться до центру зайнятості і назвіть номер пропозиції роботи.

Крок 3. Відвідуйте ярмарки вакансій, які проводять спеціалісти служби зайнятості. Під час карантину, звісно, це онлайн-формат, однак ви маєте можливість поспілкуватися з роботодавцем, почути його вимоги до фахівців, перелік обов’язків, поставити питання щодо графіку, заробітної плати тощо.

Пошук роботи – це не завжди так швидко, як хотілося б. Не опускайте руки після першої відмови! Рішучість, оптимізм, позитивне ставлення до життя скажуть про вас майбутньому роботодавцеві не менше, ніж ідеальне резюме.

Як уникнути помилок під час пошуку роботи?

Під час пошуку роботи кожен із нас хоче, щоб все пройшло без ускладнень. Але часто трапляється так, що ти не в змозі врахувати всі форс-мажори і, хочеш того чи ні, робиш помилки. Помилки – це пунктуаційні знаки в житті, без яких, як і в тексті, не буде сенсу. Ніхто не застрахований від них, адже все наше життя – це постійне навчання та збагачення досвіду. Тож, щоб мінімізувати кількість помилок – скористайся нашими порадами.

Головний документ під час пошуку роботу – резюме, а це значить, що потрібно максимально відповідально підійти до його написання. Уважно прочитай вимоги роботодавця до кандидата на вакансію та перевір, чи є такі «ключові слова» у твоєму резюме. Якщо їх немає, але ти розбираєшся в заявленій роботодавцем темі – просто перефразуй інформацію.

Найбільша помилка людей, які шукають роботу, – пасивний пошук. Тобто ти розміщуєш резюме на сайтах, а потім чекаєш дзвінків – день, два, три… Така тактика пошуку роботи не досить дієва. Якщо будеш тільки сидіти та чекати, то прийде не роботодавець, а старість.

Обізнаний – значить озброєний. Коли ти пройшов етап відбору претендентів, підготуйся до співбесіди! Не варто ігнорувати цей важливий момент, мовляв, зорієнтуюся на місці. Ознайомся з інформацією про компанію, подумай, які питання можеш почути на співбесіді, підготуй на них відповіді. Головне – це твоя обізнаність, впевненість у собі та щира усмішка.

Якщо ти написав ідеальне резюме та вже прийшов на співбесіду – це ще не гарантія, що ти в штаті компанії. Роботодавець може запропонувати тобі зробити тестове завдання, яке підтвердить твої професійні здібності. Під час виконання цього завдання зрозумієш, чи подобається тобі напрямок подальшої трудової діяльності, чи ні. Така «проба пера» дасть можливість уникнути розчарувань у майбутньому, якщо робота тобі не подобається.

Написане вище – це деяке узагальнення позитивного і негативного досвіду багатьох людей, які пробували свою професійну вдачу.

Слід пам’ятати, що найкращий учитель – це досвід, він хоч і бере дорого, але й пояснює зрозуміло.

А якщо хочеш отримати ще більше інформації про те, як знайти роботу, зайти на вебсайт Державної служби зайнятості: https://www.dcz.gov.ua/.

 

Як створити сучасне резюме у три кліки?

Зареєструйтесь на Освітньому порталі Державної служби зайнятості: https://skills.dcz.gov.ua/.

Якщо ви зареєстрований користувач порталу, тоді авторизуйтесь.

Далі у три кліки обирайте рубрику «Резюме» https://is.gd/mUmF5o. Перед вами з’явиться онлайн-конструктор. Заповніть усі поля, які відображаються на екрані комп’ютера чи смартфона – професійний досвід, освіта, навички. Пам’ятайте, що інформація викладається лаконічно, правдиво та грамотно.

Після заповнення кожного поля натисніть «Зберегти», інакше інформація буде втрачена.

Останній крок створення – зберегти резюме у форматі pdf та надіслати роботодавцю.

 

Ліквідація підприємства: чи можна звільняти вагітну жінку?

Відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Під час звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України має бути виконане дотримання певного порядку вивільнення та враховано переважне право на залишення на роботі, порядок якого передбачений ст. 42 КЗпП України. Крім того, у разі звільнення за цією підставою, діють обмеження щодо звільнення окремих працівників, установлені ст. 184 КЗпП України.

У період відпустки по догляду за дитиною до 3 років за жінкою зберігається робоче місце, про це вказано в ст.2 Закону України «Про відпустки». У вимогах ст. 184 КЗпП України заборонено звільнення вагітних жінок, які мають дітей до 3 років.

Щодо переведення та працевлаштування жінок, які перебувають у декретній відпустці

Під час ліквідації підприємства з правонаступництвом, звільнення жінок, зазначених у ч. 3 ст. 184 КЗпП України, можливе лише за п. 5 ст. 36 КЗпП України шляхом переведення на інше підприємство, установу, які є правонаступниками. При цьому правонаступник зобов’язаний прийняти таких жінок на роботу у порядку переведення.

У разі повної ліквідації звільнення таких жінок відповідно до вимог ст. 184 КЗпП України відбувається з обов’язковим працевлаштуванням. Власник чи уповноважений орган здійснює їх працевлаштування самостійно або через державну службу зайнятості.

У разі, якщо працівника звільнено обґрунтовано, з додержанням процедури звільнення, підстав для поновлення працівника немає. Але, при невиконанні власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом протягом трьох місяців обов’язку по працевлаштуванню звільненого працівника за п. 2 ст. 36 КЗпП України, зокрема вагітної жінки, за заявою такої особи може вирішуватися спір не про поновлення на роботі, а про виконання зобов’язання по працевлаштуванню.

 


18.03.2021

«Гаряча лінія» Державної служби зайнятості змінила графік роботи

 

Важлива інформація для клієнтів служби зайнятості!

З 02 березня 2021 року, «гаряча лінія» Державної служби зайнятості (0 800 50 99 66) працює за новим графіком.

Наші спеціалісти чекають на ваші запитання з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, у п’ятницю – з 09.00 до 16.45.

Субота, неділя та святкові дні – вихідні.

Нагадуємо, що дзвінки безкоштовні.

 

За яких умов можливе отримання виплати допомоги по безробіттю та які документи для цього необхідно надати в центрі зайнятості?

 

Отримання виплати допомоги по безробіттю можливе за умови надання особі статусу зареєстрованого безробітного.

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою. У період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу безробітного.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу).

Обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами) «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості


04.03.2021

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує про заходи соціального захисту населення у січні - лютому 2021 року

Протягом січня - лютого 2021 року на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 3955 безробітних громадян, з яких 61,3% складали жінки, 33,5% – молодь віком до 35 років,  33,3% особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні,  0,7% із числа внутрішньо переміщених осіб та 3,9% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 11% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

З початку року 2021 року було працевлаштовано 203 осіб із числа безробітних, в тому числі 17 осіб  з інвалідністю.  

Протягом січня - лютого 2021 року у  громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь понад 136 осіб, в тому числі 1 особа із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 3,4%.

У звітний період  професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості проходили – 51 особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 1,3%.

Станом на 01.03.2021 року кількість актуальних вакансій становила 500, 2518 осіб  отримували допомогу по безробіттю.

 


«Роботодавцям на замітку»

Форма № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

У Вас є потреба в кадрах, Ви маєте намір оперативно укомплектувати вільні робочі місця?

Однією з важливих складових успішного заповнення роботодавцем вільних робочих місць, вакантних посад кваліфікованими кадрами є подання  до державної служби зайнятості форми звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», незалежно від місцезнаходження роботодавця, у т.ч. й через електронний кабінет роботодавця.

Вимогу щодо інформування служби зайнятості про вакансії містить Закон України «Про зайнятість населення», відповідно до якого роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії) незалежно від місцезнаходження.

Звіт подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансій. Слід наголосити, що датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Роботодавець визначає вид звітності - первинна або уточнювальна. Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії). Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

Актуальність зазначених у формі № 3-ПН вакансій уточнюється центрами зайнятості не менше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.

У разі відсутності потреби здійснення добору працівників та зайняття вакансії роботодавець може самостійно повідомити про це фахівців базового центру зайнятості у будь-який зручний для нього спосіб: у письмовій чи усній (телефонній) формі, а також через відмітку в корінці направлення на працевлаштування на вакансію, видане безробітній особі. У разі повідомлення роботодавцем про укомплектування вакансії добір претендентів на неї центром зайнятості припиняється.

З порядком щодо заповнення роботодавцями зазначеної  та інших  форми звітності можна ознайомитися завітавши на вебсторінку Кіровоградського обласного центру зайнятості у рубрику «Роботодавцями» – підрубрика «Форми звітності». 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

«Ви запитували – Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості відповідає»

 

Яка відповідальність передбачена за неподання звіту про вакансії? Чи можливо подавати звіт №3-ПН у електронному вигляді?

Чинне законодавство про зайнятість населення та інші нормативно-правові акти не передбачають фінансових санкцій для роботодавців чи адміністративної відповідальності для посадових осіб за неподання звітності про вакансії.

Для оперативного вирішення питання добору персоналу та пришвидшення укомплектування вакансій форму №3-ПН може бути подано роботодавцем до будь-якого центру зайнятості області, незалежно від місцезнаходження роботодавця, засобами електронного зв'язку.

Оскільки у формі №3-ПН передбачено підпис роботодавця, то при надсиланні до центру зайнятості електронною поштою сканованої форми №3-ПН за роботодавцем залишається обов'язок підтвердження раніше поданої таким способом звітності паперовим носієм, завіреним підписом (керівника або уповноваженої ним особи, фізичні особи - підприємця). У паперовій формі №3-ПН фахівець центру зайнятості проставляє відмітку про прийняття: зазначає дату прийняття, свою посаду, прізвище, ім'я, по батькові та проставляє особистий підпис.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в електронному кабінеті роботодавця передбачена можливість подання звітів за формою №3-ПН, у т.ч. і уточнювальних, в онлайн-режимі до державної служби зайнятості та подальшим завантаженням фахівцем центру зайнятості в базу вакансій.

 

Чи можна роботодавцеві самостійно укомплектовувати вакансії

У разі, якщо роботодавець планує укомплектувати вакансію самостійно, без допомоги державної служби зайнятості, він також зобов’язаний подати форму звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». При цьому, згідно з Порядком подання цієї звітності, зазначивши у ній, що він не потребує укомплектування вакансії за сприяння державної служби зайнятості.

У випадку, якщо вакансія передбачена штатним розписом, роботодавець має подавати інформацію за формою №3-ПН до внесення відповідних змін у штатний розпис.

 

Чи потрібно зазначати посаду працівника, який знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо така посада не є вакантною?

У формі звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» посада відповідного працівника зазначається лише у разі, коли роботодавець має потребу в підборі кандидатів для заміщення тимчасово відсутнього працівника. У разі необхідності підібрати працівника тимчасово на заміщення основного працівника, який знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець може звернутися до служби зайнятості за сприянням у підборі працівника та надати центру зайнятості, незалежно від місцезнаходження, форму звітності 3-ПН, де має вказати у п.6 «Режим роботи» II розділу звіту 3-ПН «Інше – тимчасово, на заміщення основного працівника, який знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку».

 

Чи вважати вільним робочим місцем (вакансією) з обов’язковим зазначенням її у звіті за формою 3-ПН робоче місце звільненого працівника, якщо потреба  у новому працівнику відсутня або може з’явитись через певний час?

За умови прийняття роботодавцем рішення про розподілення навантаження між працюючими, інформація про вакансії за формою звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» не надається.

Разом з тим, роботодавець може звернутися до центру зайнятості з пропозицією перспективної вакансії (посади (робочі місця), які очікуються у роботодавців у перспективі) з метою отримання допомоги в укомплектуванні підприємств персоналом.

Відповідно до Конституції України та згідно із Законом України «Про зайнятість населення», інформація про вакансії за вищезазначеною формою не містить дискримінаційних вимог за віком і статтю.

 

Роз’яснення Мінекономіки: як працівнику самостійно перевірити чи сплачує роботодавець за нього страхові внески?

Мінекономіки підготувало інструкцію, як працівнику самостійно перевірити чи сплачує роботодавець за нього страхові внески.

Одним з поширених порушень законодавства про працю є прийняття працівника на роботу без офіційного оформлення трудових відносин. Важливо наголосити, що запис в трудовій книжці не являється підставою для автоматичного зарахування даного періоду трудової діяльності до страхового стажу. Відповідно до законодавства України до пенсії зараховується лише той період, за який були сплачені страхові внески. При цьому саме страховий стаж враховуватиметься при нарахуванні пенсії та наданні допомоги по тимчасовій втраті працездатності, безробіттю.

Сьогодні кожен працівник на порталі Пенсійного фонду України може самостійно перевірити чи добросовісно сплачує роботодавець за нього страхові внески та який період трудової діяльності зарахування до його страхового стажу.

На порталі можна отримати всю інформацію про трудову діяльність, наявний страховий стаж, суми внесків сплачених до ПФУ та розмір заробітної плати, а також подати заявку на отримання пенсії (при досягненні відповідного віку та страхового стажу). Портал доступний цілодобово, і знаходиться за посиланням  https://portal.pfu.gov.ua/.

 

Якщо звільнення за угодою сторін, то чи можна отримати статус безробітного та отримувати допомогу по безробіттю?

Відповідь: Так, можна. Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон), з першого дня реєстрації у територіальному органі на підставі заяви (у тому числі поданої засобами електронної ідентифікації) у разі відсутності підходящої роботи, підбір якої здійснюється відповідно до статті 46 цього Закону.

Відповідно до частини 51 розділу XI Закону, на період дії карантину статус безробітного надається без вимог до наявності підходящої роботи.

При цьому особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України), тривалість виплати допомоги по безробіттю відповідно до пункту 1 частини 5 статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2020 № 1533 (далі – Закон № 1533) скорочується на 90 календарних днів.

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу IV Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06.04.2020 № 624 у разі звільнення з останнього місця роботи за угодою сторін виплата допомоги по безробіттю скорочується з 271-го календарного дня, особам передпенсійного віку – з 631 календарного дня після призначення допомоги по безробіттю.

Наразі, відповідно до пункту 32 розділу VIII Закону № 1533 для осіб, які в період карантину звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням та угодою сторін, загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 270 календарних днів.

 

Новий професійний старт: як отримати ваучер на безкоштовне навчання?

Чи знаєте ви, що в службі зайнятості можна отримати ваучер на навчання? Якщо ні – читайте уважно.

Ваучер на навчання це документ, що дає право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями, а також підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні у навчальних закладах чи у роботодавця. 

Громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, можуть безоплатно отримати від служби зайнятості ваучер та підвищити свій професійний рівень.

Більш детально з умовами отримання ваучера можна ознайомитись у інфографіці.

Консультацію щодо ваучера на навчання та інших послуг служби, Ви, як завжди, можете отримати у будь-якому центрі зайнятості, зручному для вашого відвідування.

 


9 кроків до допомоги: як мешканцям Кіровоградщини оформити допомогу по безробіттю онлайн

Мешканці Кіровоградщини можуть скористатися послугою з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія».

Додаткова онлайн послуга надасть можливість спростити процедуру звернення безробітних до центрів зайнятості для реєстрації і призначення допомоги по безробіттю. 

Для отримання послуги необхідно здійснити 9 кроків:

 1. Вам знадобиться електронний підпис (кваліфікований електронний підпис);
 2. Зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;
 3. Перевірте коректність особистих даних у профілі користувача, актуалізуйте їх за необхідності;
 4. Заповніть заяву, відповідаючи питання в анкеті;
 5. Оберіть зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування;
 6. Введіть свій номер соціального рахунку та оберіть періодичність отримання виплат;
 7. Якщо немає соціального рахунку, пропустіть цей етап. Але, протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву;
 8. Завантажте необхідні документи: паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту та інші;
 9. Перевірте сформовані заяви та підпишіть їх електронним підписом (кваліфікованим електронним підписом).

На період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. 

Проєкт реалізований у партнерстві Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства цифрової трансформації, спільно з Державною службою зайнятості (ДСЗ) та за підтримки проєкту USAID/UK AID «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS». 

Відділ організації працевлаштування населення Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості

 


16.02.2021

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує про

заходи соціального захисту населення у січні 2021 року

Протягом січня 2021 року на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 3447 безробітних громадян, з яких 62,4% складали жінки, 32,9% – молодь віком до 35 років, 33,4% особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні,  0,6% із числа внутрішньо переміщених осіб та 3,9% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 15,2% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

За січень 2021 року було працевлаштовано 60 осіб із числа безробітних, в тому числі 5 осіб  з інвалідністю.

Протягом січня 2021 року у  громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь понад 40 осіб, в тому числі 1 особа із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 1,2%.

З початку року професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості проходили – 11 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 0,3%.

Станом на 01.02.2021 року кількість актуальних вакансій становила 433, 2551 осіб  отримували допомогу по безробіттю.

 

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ…

Які документи подаються до центру зайнятості для реєстрації особи як безробітної?

Для надання статусу безробітного, особа подає до центру зайнятості заяву встановленого зразка та пред’являє:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • трудову книжку;
 • документ про освіту.

Кар’єрним радником з особою, яка шукає роботу, укладається індивідуальний план надання послуг, а з безробітними – індивідуальний план працевлаштування.

Індивідуальні плани формуються на підставі проведеного первинного та поглибленого профілювання осіб. Профілювання є оцінкою можливостей працевлаштування особи на основі її особистісних та професійних характеристик. Оцінюється ступінь мотивації особи до праці, попит на її професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризик тривалого безробіття. Профілювання відбувається шляхом анкетування особи.

За результатами профілювання особи умовно поділяються на 5 груп, у залежності від оцінки їх ступеня мотивації до праці (їх три – високий, середній, низький) та можливостей працевлаштування. Ці можливості також поділяються на високі, середні та низькі.

Далі для кожної профільної групи визначається комплекс заходів та послуг щодо сприяння зайнятості.

Для реєстрації як безробітного особа звертається до центру зайнятості безпосередньо, але запис на перше звернення можна зробити за допомогою електронних сервісів державної служби зайнятості.

 

Про що варто запитати у роботодавця під час співбесіди?

Ти хочеш справити приємне враження під час знайомства із потенційним роботодавцем? Тоді на співбесіді потрібно не лише відповідати на питання, а й самому їх задавати. Про що краще запитати? Ми пропонуємо прислухатися до наших порад.

Перше, про що варто запитати, яка форма працевлаштування пропонується. Це може бути трудовий договір або договір цивільно-правового характеру. Обидва варіанти законні, але обсяг гарантій за трудовим договором є ширшим.

Уточни, які завдання необхідно виконувати на цій посаді. Можливо, вони будуть дещо відрізнятися від того, чим ти займався на попередній роботі.

Рекомендуємо також дізнатися у роботодавця, чи передбачає посада періодичні відрядження, необхідність працювати понаднормово або у вихідні.

Поцікався, чи є в компанії соцпакет і що в нього входить? Іноді різні пільги та бонуси, які пропонує роботодавець, наскільки привабливі, що на деякі моменти «закриваєш очі».

Якщо у тебе є бажання знайти нову офіційну роботу та отримувати своєчасну гідну заробітну плату за якісну та своєчасну роботу  – завітай до служби зайнятості, де тобі неодмінно допоможуть.

 

Які правові наслідки виникають для безробітного у разі його нелегального працевлаштування?

Порядком реєстрації безробітних передбачено, що реєстрація безробітного припиняється з початку зайнятості особи. Під такою зайнятістю мається на увазі, зокрема, працевлаштування за наймом на умовах трудового договору, укладення цивільно-правового договору про виконання робіт чи надання послуг. Реєстрація безробітного припиняється також у разі встановлення факту виконання ним оплачуваної роботи чи надання послуг.

Оптимальним, при працевлаштуванні безробітного, є повідомлення ним безпосередньо центру зайнятості про такий факт. Якщо безробітний працевлаштований за направленням центру зайнятості, він подає корінець такого направлення, заповнений роботодавцем. Якщо безробітний працевлаштувався самостійно, він повідомляє про це кар’єрного радника та подає заяву про припинення реєстрації. При цьому вносяться записи до його трудової книжки про припинення виплати допомоги по безробіттю, у разі якщо така виплата ще не закінчилась.

Окрім повідомлення про свій факт працевлаштування самим безробітним, центр зайнятості отримує таку інформацію також в результаті розслідування страхових випадків і отримання інформації з персоніфікованої звітності про сплату єдиного внеску.

Безробітним рекомендується не допускати одночасного отримання допомоги по безробіттю та працевлаштування й своєчасно інформувати про це центр зайнятості.

Якщо така інформація приховується, то безпідставно отриманні кошти будуть стягнуті з безробітного.

 

Чи виплачується допомога по безробіттю тим, хто працював неофіційно?

Якщо молода людина має вік до 35 років і не має страхового стажу, тобто вперше шукає роботу, то їй буде призначена допомога по безробіттю у мінімальному розмірі (на період карантину і 30 днів після його закінчення – 1 тис грн) строком на 180 календарних днів.

Якщо ж людина старша за 35 років і не має страхового стажу, то, згідно з чинним законодавством,  вона не має права на виплату такої допомоги.

 

Чи можуть відмовити у прийомі на роботу шукачу роботи, направленому до роботодавця центром зайнятості?

До основних завдань державної служби зайнятості належить сприяння громадянам у підборі підходящої роботи і надання роботодавцям послуг з добору працівників. Таким чином центри зайнятості виконують функцію державного посередника на ринку праці.

Рішення щодо прийому на роботу її шукача, навіть і направленого центром зайнятості, приймається роботодавцем. Роботодавець може проводити співбесіди з кандидатами на працевлаштування з метою визначення відповідності їх професійних знань, вмінь та навичок встановленим вимогам.

Як висновок такої співбесіди, роботодавець може прийняти рішення про прийом особи на роботу, а може і відмовити у прийомі.

Законодавство, надаючи роботодавцю право на прийняття остаточного рішення щодо прийому на роботу особи, одночасно і захищає шукача роботи від неправомірної відмови у прийомі на роботу.

Зокрема, така заборона передбачена Кодексом законів про працю України. Забороняється також відмовляти жінкам у прийнятті на роботу з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей, віком до трьох років.

Якщо, все ж таки, така відмова відбувається, то роботодавець зобов’язаний повідомити про причину відмови у письмовій формі. Жінка може оскаржити відмову у судовому порядку.

Роботодавцям забороняється вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя.

В оголошеннях про вакансії, що зокрема друкуються у пресі чи розміщуються на сайтах, роботодавцям забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам.

Маючи право на самостійний вибір претендента на роботу, роботодавці мають і обов’язок дотримуватись квоти працевлаштування громадян окремих категорій.

Так, встановлена 4-відсоткова квота для працевлаштування осіб з інвалідністю та 5-відсоткова квота для працевлаштування молоді, що вперше шукає роботу, осіб передпенсійного віку, осіб, звільнених після відбуття покарання, батьків з дітьми певного віку, дітей-сиріт, учасників бойових дій.

Роботодавцям слід враховувати, що у разі відмови у прийомі на роботу осіб квотних категорій, центри зайнятості повідомляють органи Держпраці про такі факти.

   А якщо роботодавець не дотримується квоти, то такі відмови є підставою для накладення штрафної санкції.

 

Чи можна стати на облік у центрі зайнятості не за місцем проживання?

Відповідно до частини 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 щодо Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу облік осіб, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб.

 

Дніпропетровський ЦПТО державної служби зайнятості створив власну платформу дистанційного навчання

Існує думка, що дистанційне навчання є незручним, неефективним та стресовим. За 2020 рік ми зрозуміли, наскільки усім було складно і чого не вистачало. Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості створив власну платформу дистанційного навчання, яка робить його  комфортним, затишним, зручним.

Віртуальна аудиторія кожного курсу включає в себе усі необхідні компоненти: розклад занять, інформацію про команду викладачів-професіоналів, живі трансляції уроків, чат, засоби технічної підтримки здобувачів освіти, майданчик для виконання практичних завдань, інтерактивна дошка-нотатниця та, навіть, дещо для релаксу під час перерв.

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості здійснює професійну підготовку за 11-ма ліцензованими професіями:

 • касир (в банку);
 • офісний службовець (бухгалтерія);
 • контролер-касир;
 • оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • продавець непродовольчих товарів;
 • продавець продовольчих товарів;
 • електрогазозварник;
 • оператор котельні;
 • молодша медична сестра з догляду за хворими;
 • манікюрник;
 • стропальник.

Також шукачам роботи доступні понад 40 курсів цільового призначення.

Приєднуйтесь до нас і вам не захочеться прогулювати!

Детальніше за посиланням: http://distant.cpto.dp.ua

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


02.02.2021

 

Анкетування роботодавців: служба зайнятості проводить опитування

 

З 1 лютого поточного року державна служба зайнятості розпочала новий етап опитування роботодавців про потребу у кадрах на 2021 рік у професійному розрізі.

Опитування здійснюється засобами інтернет-зв’язку шляхом заповнення відповідної анкети. Для цього роботодавець має зайти до власного «Персонального кабінету», який знаходиться на вебсайті державної служби зайнятості, у рубриці «Роботодавцям», підрубриці «Електронний кабінет роботодавця», та надати лаконічні відповіді по суті.

Звертаємо увагу, що сервіс доступний для тих роботодавців, які мають логіни та паролі для входу в персональний кабінет та пройшли авторизацію у службі зайнятості. Тоді ж, використовуючи власний обліковий запис, вдасться заповнити необхідні дані.

Для створення кабінету потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості.

Ми прагнемо, аби наша з вами співпраця була продуктивною та корисною! Запрошуємо роботодавців долучитись до зазначеного опитування!

 

«Електронна» служба зайнятості: знайдіть роботу не виходячи з дому

Ви шукаєте роботу і потребуєте інформації у сфері зайнятості населення? Скористайтеся інтернет-ресурсами державної служби зайнятості, яка має найбільшу базу можливостей!

Державна служба зайнятості – сучасна сервісна установа, яка має свій сайт, сторінку у соціальній мережі Facebook та канал на Youtube. Ці ресурси є потужним інструментом як для пошуку роботи чи навчання, так і для професійного розвитку і вдосконалення.

Оголошення карантину, звісно ж, правильне рішення. Проте це не означає, що для Вас є обмеження у пошуку роботи. Служба зайнятості рекомендує переглянути актуальні вакансії, що внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості. Для цього необхідно завітати на інтернет-ресурс державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості». Перед Вами відкриється головна сторінка сайту, на якій необхідно натиснути розділ «Шукаю роботу». Якщо вас зацікавила пропозиція роботи – зателефонуйте до будь-якого центру зайнятості або філії за місцем Вашого  перебування та дізнайтесь про неї більше. Для цього потрібно назвати номер вакансії.

Окрім того, на вебсторінці державної служби зайнятості Ви знайдете інформацію з питань зайнятості, наповнену регіональним компонентом.

 

Сучасний пошук роботи: скористайтеся інтерактивною мапою вакансій

 

Шукаєте роботу не виходячи з дому? Ми пропонуємо зручний електронний сервіс пошуку роботи – «Інтерактивна мапа вакансій». Ця мапа розроблена фахівцями обласного центру зайнятості для зручності надання послуг незайнятим трудовою діяльністю громадянам у пошуку роботи. Ви маєте можливість дистанційно, за допомогою ґаджетів чи персонального комп’ютера, здійснювати пошук актуальних вакансій у містах та районах області.

Інтерактивна мапа вакансій доступна на вебсторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у рубриці «Громадянам» – підрубрика «Інтерактивна мапа вакансій». 

  Як це працює? Досить просто: Вам необхідно перейти за посиланням, обрати регіон, у якому Ви шукаєте роботу. У стрічці пошуку актуальних вакансій можна вести ваші критерії або ж данні про посаду. Далі карта покаже усі варіанти за Вашим запитом, у яких буде зазначена інформація про завдання та обов'язки, вимоги до кандидата на ту чи іншу посаду, розмір заробітної плати та контактний номер телефону фахівців центрів зайнятості. Стараннями фахівців Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості карта оновлюється щоденно, тому усі відображені на мапі вакансії є актуальними.

 Якщо Вас зацікавила інформація – спробуйте мапу вакансій, отримайте доступну інформацію та зв’яжіться з нашими фахівцями для вирішення питання Вашого подальшого працевлаштування.

Бажаємо успіхів у пошуку роботи!

 

Завітайте на нашу сторінку у Facebook. Ми чекаємо на ваші лайки!

Усім добре відомо, що чисельність користувачів мережі Facebook стрімко зростає, а досвід використання його можливостей вказує на ефективність цієї соціальної мережі.

Яким чином служба зайнятості використовує соціальну мережу Facebook? Для служби зайнятості це потужний канал для налагодження комунікацій з громадськістю, студентською та учнівською молоддю, шукачами роботи, безробітними, роботодавцями та іншими соціальними партнерами.

На сторінках міськрайонного та обласного центрів зайнятості публікується пізнавальний та інформативний контент, що є актуальним для тієї чи іншої цільової аудиторії. Це публікації про ситуацію на ринку праці, актуальні вакансії та рівень оплати праці за ними, анонси щодо організації професійного навчання за професіями, що затребувані на ринку праці, а також корисні поради щодо пошуку роботи, вибору професій, складання резюме та роз'яснення чинного законодавства, що регулює сферу зайнятості.

На сторінках можна дізнатися геолокацію установи, графік роботи та яким транспортом можна дістатися. Крім того, зазначена контактна інформація: службовий номер телефону, вебсайт і адреса електронної пошти.

Якщо Вас цікавлять питання, що стосуються сфери зайнятості – просто напишіть нам повідомлення у мессенджер і наші фахівці нададуть Вам кваліфіковану відповідь.

Тож приєднуйтесь до нас! Заходьте, читайте і підписуйтеся, щоб отримувати більше оперативної інформації щодо послуг служби зайнятості, її нових можливостей та напрацювань.

 

 Електронний кабінет безробітного – зручний сервіс для отримання інформації

 Зареєстровані у службі зайнятості безробітні часто запитують: «Як зареєструвати особистий кабінет, щоб бачити інформацію про вакансії, семінари та нарахування допомоги по безробіттю?».

Відповідаємо.

На головній сторінці сайту Кіровоградського обласного центру зайнятості є два шляхи входу до електронного кабінету та реєстрації у ньому.

 1. Обрати рубрику «Громадянам» – підрубрика «Електронний кабінет шукача роботи».
 2. Натиснути кнопку «Персональний кабінет». Уважно прочитати інструкцію та послідовно виконати дії, які у ній прописані.

В обох випадках, за відсутності облікового запису, необхідно натиснути «Зареєструйтеся» та заповнити форму аутентифікації.

Якщо Ви усе зробили правильно – обліковий запис буде автоматично створено.

Це лише перший етап реєстрації. На даний момент, у Вас обмежений доступ до даних, які мають відображатися в кабінеті. Далі потрібно зв’язатися з вашим кар’єрним радником, який внесе до системи унікальний логін, пароль, а також електронну адресу. Лише тоді у персональному кабінеті відображатимуться усі розділи: «Взаємодія із службою зайнятості», «Інформація для пошуку роботи», «Відвідування центру зайнятості, отримані послуги», «Семінари та масові заходи», «Нарахування та виплати», «Направлення на працевлаштування», «Профнавчання» та ін.

У зазначених розділах зареєстровані громадяни мають можливість ознайомитись із актуальними вакансіями регіону; отримати, у інтерактивному форматі, відповіді на найпоширеніші запитання; ознайомитись із інформацією про тимчасову зайнятість; переглянути інструкції щодо започаткування власної справи; дізнатися про можливість професійного навчання.

Крім зазначених послуг власник персонального кабінету може переглядати дані про заплановані та фактичні відвідування, нараховані виплати допомоги по безробіттю, дізнатись про заходи, проведення яких планується у центрі зайнятості.

Таким чином, впроваджений онлайн сервіс «Електронний кабінет шукача роботи» прискорює доступ до послуг служби зайнятості та надає можливість зареєстрованим шукачам роботи отримати необхідну інформацію в дистанційному форматі.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


26.01.2021

 

Відтепер повідомляти про вивільнення держслужбовців потрібно не пізніше ніж за місяць

 

До законодавства України внесено зміни щодо строків, у які роботодавці повідомляють центри зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників.

Віднині роботодавці мають подавати до державної служби зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення державних службовців не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців відповідно до пунктів 1 та 1-1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу».

При цьому повідомлення про вивільнення інших категорій працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації й надалі відбуватиметься не пізніше ніж за два місяці до вивільнення.

Ці зміни внесені Законом України від 02.12.2020 року № 1030 «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Набрання чинності Законом відбулося 20 грудня 2020 р.

Ухвалення Закону № 1030 спрямоване на узгодження норм законодавства. Нагадаємо, що з 2 лютого 2020 р. набрали чинності зміни до трудового законодавства щодо обов’язків керівника державної служби при вивільненні державних службовців та особливостей такої процедури, що відрізняється від вивільнення найманих працівників.

З ухваленням Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 р. № 378 статтю 49-2 КЗпП було доповнено частиною п’ятою. Відповідно до змін, вивільнення працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу», здійснюється з урахуванням таких особливостей:

про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 30 календарних днів; 
у разі вивільнення працівників на підставі п. 1 ч. 1 статті 40 цього Кодексу (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників) не застосовуються положення ч. 2 ст. 40 КЗпП (обов’язок роботодавця запропонувати іншу роботу при звільненні) та положення ч. 2 ст. 49-2 КЗпП (переважне право на залишення на роботі); 
не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованих звільнень первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також проводяться консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

 

Які умови призначення допомоги по безробіттю для вивільнюваних осіб?

 

Розмір допомоги по безробіттю для вивільнених осіб по пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП залежить від тривалості страхового стажу за рік до реєстрації в ЦЗ, загальної тривалості страхового стажу та від розміру заробітної плати  особи.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю обмежується 360 календарними днями, а для осіб передпенсійного віку – 720 днями.

Розмір допомоги по безробіттю не може бути нижчим 650 грн та вищим 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Такий прожитковий мінімум з 01 січня складає 2270 грн, відповідно верхнє обмеження розміру допомоги по безробіттю складає 9080 грн.

Для осіб, які мають за рік до реєстрації не менше 6 місяців страхового стажу, розмір допомоги по безробіттю буде залежати від страхового стажу та розміру заробітної плати.

Дані про заробітну плату центри зайнятості отримують з відповідного державного реєстру. В окремих випадках безробітні подають довідку про розмір заробітної плати.

Тож, за наявності страхового стажу понад 10 років допомога по безробіттю призначається у розмірі 70% від розміру середньої заробітної плати.

Якщо відповідні дані відсутні з певних причин, то розмір допомоги по безробіттю не буде меншим 1800 грн. Після надходження даних, проводиться перерахунок допомоги по безробіттю.

Якщо внаслідок певних обставин вивільнений працівник не реєструється відразу після звільнення з роботи в ЦЗ і проходить значний час до такої реєстрації, то він може втратити право на допомогу по безробіттю в залежності від середньої заробітної плати і отримувати тільки 650 грн в місяць (на період карантину та протягом 30 днів після його закінчення мінімальний розмір збільшено на 350 грн).

Необхідно також враховувати, що якщо вивільнений працівник реєструється в центрі зайнятості протягом місяця після дати звільнення, то виплата допомоги по безробіттю буде відкладена на період до одного місяця. Таке відкладення пов’язано з тим, що особі виплачується вихідна допомога і її виплата не має співпадати з виплатою допомоги по безробіттю.

 

 

Ваучер на навчання, або новий професійний старт

 

Чи знаєте ви, що в службі зайнятості можна отримати ваучер на навчання? Якщо ні – читайте уважно.

Ваучер на навчання – це документ, що дає право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями, а також підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні  у  навчальних закладах чи у роботодавця. 

Громадяни, які мають професійну-технічну  чи  вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, можуть безоплатно отримати від служби зайнятості ваучер та підвищити свій професійний рівень.

Отже, Ви можете отримати ваучер: 

 • якщо Ваш вік перетнув позначку 45-ти, Ви маєте страховий стаж не менше 15-ти років, однак Ви ще не набули пенсійного віку;
 • якщо ви звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров’я;
 • якщо Ви звільнені з військової служби після участі в АТО/ООС та не набули права на пенсію;
 • якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою і для вас відсутня підходяща робота. 

Більш детально – на сайті: https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

Консультацію щодо ваучера на навчання та інших послуг служби, Ви, як завжди, можете отримати у будь-якому центрі зайнятості, зручному для вашого відвідування.

 

5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю

 

Особи з інвалідністю мають рівні права у сфері праці й зайнятості з іншими категоріями населення. При цьому залучення таких людей до трудової діяльності вимагає надання їм додаткових переваг. Законодавством передбачено низку гарантій, спрямованих на реалізацію трудового потенціалу осіб з інвалідністю. Державна служба зайнятості  прагне нагадати про пільги для  цієї особливої категорії працездатних людей. 

1) Пільгові умови працевлаштування

Для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Такий норматив становить 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо штат становить від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця (ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). У разі працевлаштування за направленням центру зайнятості безробітних з числа осіб з інвалідністю, віднесених Законом України «Про зайнятість населення» до громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, на нове робоче місце строком не менше ніж на 2 роки, роботодавцю щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Докладніше це питання врегульовується Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 347. Варто зазначити, що при працевлаштуванні осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, випробування не встановлюється (ст. 26 Кодексу законів про працю України).

 2) Пристосування умов праці до фізичних можливостей людини

Підприємства, установи та організації, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації та вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників (ст. 12 Закону України «Про охорону праці»). Підприємства, установи  та організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів (або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів) у разі потреби створюють спеціальні робочі місця для осіб з інвалідністю, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення тощо з урахуванням можливостей особи з інвалідністю ( це передбачає ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). Стаття 18 зазначеного Закону передбачає, що особам з інвалідністю, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах та організаціях, державна служба зайнятості сприяє в працевлаштуванні з умовою про можливість виконання роботи вдома. На прохання осіб з інвалідністю їм може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень (ст. 172 КЗпП). 

3) Необхідність дотримання медичних рекомендацій

Робота осіб з інвалідністю у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 55 КЗпП). Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт теж  можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії (стаття 63 КЗпП). Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою роботодавця, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю (ст. 17 Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). Якщо стан здоров'я перешкоджає продовженню цієї роботи, то працівник може бути звільнений на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП (якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу). Розмір вихідної допомоги у разі звільнення не може бути менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

4) Сприятливі умови надання відпусток

Особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів (ст. 6 Закону України «Про відпустки»). Щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника надається особі з інвалідністю  відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки. Особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік (ст. 16-2 Закону про відпустки).

5) Особливості набуття статусу безробітного

Статусу безробітного може набути особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого законодавством пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» та яка офіційно працювала та сплачувала внески не менш ніж 6 місяців до моменту реєстрації в державній службі зайнятості. Реєстрація особи з інвалідністю здійснюється на підставі поданих нею рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів. 

Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи особі з інвалідністю відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у людини кваліфікації та знань, з урахуванням її можливостей та побажань (ст. 18-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»).

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 


11.01.2021

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує про

заходи соціального захисту населення у січні-грудні 2020 року

 

Протягом січня-грудня 2020 року на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 7439 безробітних громадян, з яких 60,5% складали жінки, 37,1% – молодь віком до 35 років, 31,6% особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні,  0,5% із числа внутрішньо переміщених осіб та 4,2% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 14,5% зареєстрованих безробітних – жителі Кропивницького району.

За січень-грудень 2020 року було працевлаштовано 1351 осіб із числа безробітних, в тому числі 76 осіб  з інвалідністю та 70 із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО.

Протягом січня-грудня 2020 року у  громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 528 особи, в тому числі 4 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 7,1%.

У 2020 році  професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості проходили – 284 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 3,8%.

За 2020 рік до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості було подано 4220, 6733 особи отримували допомогу по безробіттю та 5500 роботодавців і найманих працівників отримали допомогу по частковому безробіттю на період карантину.

 

Інформує Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості:

Нагадуємо про звіт! Застосування праці громадян квотних категорій

Статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення» визначено категорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (учасники бойових дій, окремі категорії молоді та батьків з дітьми, особи, звільнені з місць позбавлення волі, особи передпенсійного віку, діти-сироти).

Для працевлаштування таких громадян роботодавцям (юридичним особам) з чисельністю понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Юридичним особам з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи (категорія – особи передпенсійного віку).

Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 №271 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за №841/23373, затверджено Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року (за 2020 рік звіт необхідно подати не пізніше 01.02.2021), мають подавати до базових центрів зайнятості чи філій обласного центру зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Додаткову інформацію та консультації щодо заповнення інформації можна отримати у базових центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості.

 

Надаєте послуги з посередництва у працевлаштуванні? Не забудьте поінформувати

Відповідно до вимог Закону України «Про зайнятість населення» суб’єкти господарювання, які  надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (суб’єкти трьох видів діяльності - ліцензовані агентства, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном; приватні агентства зайнятості, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні; агентства трудового лізингу, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців), зобов’язані подавати до центрів зайнятості відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб.

Форма звітності № 1-ПА (квартальна) «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які  надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та порядок її подання затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 03.06.2019 №851, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.07.2019 за №717/33688 (з текстом наказу можливо ознайомитись на Інтернет-сторінці Державної служби зайнятості у розділі «Роботодавцям» - «Посередництво у працевлаштуванні» - «Нормативна база»).

Форма №1-ПА є щоквартальною і має подаватись не пізніше 15 числа місяця після звітного періоду (за IV квартал 2021 року – не пізніше 15 січня 2021 року). За наявності у приватних агентств зайнятості філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, звітність подається агентством за результатами здійснення діяльності усіх його підрозділів (подається один звіт).

Додаткову інформацію та консультації щодо заповнення форми звітності можливо отримати у обласному центрі зайнятості за телефоном (0522) 24-64-18

 

Відповідає Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості:

Легальна зайнятість: можливість чи обмеження?

Чому нелегальна зайнятість залишається популярною? А легальна зайнятість, що передбачає оформлення трудових відносин, сплату податків, дотримання соціальних гарантій, багатьма роботодавцями сприймається не як прямий обов’язок, а як бонус чи конкурентна перевага? Відповідь на ці запитання криється в самому понятті «легальна зайнятість». Спробуємо розібратись.

Легальна – означає визнана і дозволена законом. Законом, який чітко окреслює обов’язки і права учасників трудових відносин, а також гарантує, що держава буде дбати про їх виконання кожною стороною: і роботодавцем, і працівником. Про які ж гарантії йдеться? Для працівників держава гарантує, що в разі офіційного працевлаштування, окрім запису в трудовій, людина, яка працює,  матиме:

 • чітко визначені і закріплені трудовим договором умови праці (місце роботи, режим роботи, посадові обов’язки, заробітна плата);
 • виплату заробітної плати двічі на місяць, у розмірі не менше ніж мінімально встановлений законодавством;
 • можливість навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації за рахунок роботодавця;
 • страховий стаж для отримання допомоги на випадок безробіття, пенсії;
 • право на оплачувані відпустки: щорічну (не менше 24 календарних днів), соціальні та додаткові відпустки, передбачені КЗпП України;
 • право на оплату листка непрацездатності в разі хвороби;
 • соціальні послуги і виплати в разі нещасного випадку на роботі та професійного захворювання;
 • захист від незаконного звільнення, переведення на іншу посаду, зміну умов праці (без попередження та згоди працівника);
 • вихідну допомогу в разі звільнення за ініціативою роботодавця;
 • цілої низки інших прав і соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством.

Багато це чи мало – стає зрозуміло, коли є можливість порівняти. 

Реальність така, що чимало роботодавців будують свій бізнес на максимальному використанні нелегальної праці. Пояснення дуже просте – надто дорого платити податки і виконувати трудові зобов’язання. Настільки дорого, що з працівниками забувають розрахуватися або виплачують лише частину обіцяної зарплати, або пропонують забути про оплачувані відпустки і «лікарняні» та інші соціальні гарантії.

На перший погляд ухилення роботодавця від офіційного працевлаштування і сплати ЄСВ за своїх працівників не виглядає катастрофою. «Головне, щоб гроші платив за роботу», – міркують більшість нелегалів, забуваючи про те, що сплата ЄСВ забезпечує їх страховими виплатами на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві, врешті, під час виходу на пенсію.

Запровадження карантинних заходів в зв’язку з поширенням в Україні коронавірусу змусило замислитися всіх, хто зневажав соціальним благополуччям і громадянською відповідальністю в інтересах короткострокового економічного ефекту. І роботодавці, і працівники, які підтримували нелегальну зайнятість, ухилялись від офіційного оформлення трудових відносин і сплати податків, опинились один на один перед загрозою зубожіння. І переваги офіційного працевлаштування вже не видавалися пережитком минулого.

Для остаточного подолання стереотипів, варто зазначити, що кожен хто підтримує цивілізовані трудові відносини, має можливість звернутися до служби зайнятості по безоплатну допомогу: роботодавець  -  в розв’язанні кадрових питань (підбору персоналу, компенсації ЄСВ), а працівник - по допомогу в  пошуку нової роботи і отриманні матеріальних виплат на період безробіття. 

 

 

Чи може людина з інвалідністю отримати статус безробітного та отримувати допомогу по безробіттю?


      Так, може. Статус безробітного може набути особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого законодавством пенсійного віку та яка офіційно працювала і сплачувала страхові внески не менш ніж 6 місяців протягом року до моменту реєстрації в державній службі зайнятості.

Реєстрація особи з інвалідністю здійснюється на підставі поданих нею документів:

 • паспорта;
 • трудової книжки;
 • облікової картки платника податків;
 • документа про освіту;
 • пенсійного посвідчення (за наявності);
 • довідки до акту огляду МСЕК;
 • індивідуальної програми реабілітації (за наявності).


Більше інформації за посиланням  https://is.gd/6Dzt7g

 

Що таке «підходяща робота» для безробітного?

 

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про зайнятість населення» підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний.

Під час пропонування підходящої роботи враховується тривалість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а також потреба ринку праці.

Для безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на роботах, які не потребують спеціальної підготовки, та перебувають на обліку в установах державної служби зайнятості, більш як шість місяців, підходящою роботою також вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць.

Для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви (крім громадян, яким до досягнення загальновстановленого пенсійного віку залишилося два і менше років), підходящою роботою також вважається участь у громадських роботах, а також інших роботах тимчасового характеру, що відповідають їх освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями, та тривають понад один місяць.

 

Чи можливо поєднувати перебування на обліку у центрі зайнятості з яким-небудь видом трудової діяльності?

 

Особи, які зареєстровані у центрах зайнятості як безробітні і бажають отримувати додатковий заробіток, можуть брати участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру.

Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

Види громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями:

мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;

надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця.

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди.

Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, роботодавцями організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. З безробітними, які залучаються до виконання робіт тимчасового характеру, укладаються трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

 

Як шукачеві роботи дізнатися онлайн про нарахування допомоги по безробіттю?

 

Зареєстровані у службі зайнятості безробітні часто запитують: «Як зареєструвати особистий кабінет, щоб бачити інформацію щодо можливого пошуку роботи, наступної дати відвідування, інформаційних заходів служби зайнятості та нарахування допомоги по безробіттю»?

Відповідаємо:

Потрібно зайти на наш сайт (www.dcz.gov.ua) та натиснути жовту кнопку «Персональний кабінет» (https://www.dcz.gov.ua/cabinet).

Уважно прочитати інструкцію та послідовно виконати дії, які в ній прописані https://cutt.ly/yt99nm6

Якщо ви все зробили правильно, автоматично буде створено обліковий запис.

Це лише перший етап реєстрації. Поки що у вас обмежений доступ до даних, які мають відображатися в кабінеті.

Далі потрібно зв’язатися з вашим кар’єрним радником. Він внесе до системи унікальний логін, пароль, а також електронну адресу, і лише тоді в персональному кабінеті відображатимуться розділи:

«Взаємодія зі службою зайнятості»;

«Інформація для пошуку роботи»;

«Відвідування ЦЗ, отримані послуги»;

«Семінари та масові заходи»;

«Нарахування та виплати»;

«Направлення на працевлаштування»;

«Профнавчання».

 

 


06.01.2021

У 2020 році близько 6000 найманих працівників та підприємців отримували допомогу по частковому безробіттю на період карантину

 

Для подолання негативних наслідків для економіки, викликаних карантинними заходами, збереження кадрового потенціалу роботодавців, підтримки фізичних осіб-підприємців, в минулому році було запроваджено надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Надання такої допомоги передбачено статтею 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» та порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 306 (із змінами).

Кіровоградським обласним центром зайнятості було прийнято близько 5 тисяч позитивних рішень щодо виплати вищевказаної допомоги для майже 6 тисяч найманих працівників (роботодавців – суб’єктів малого та середнього підприємництва) та фізичним особам-підприємцям. Кошторисом видатків центрів зайнятості по Кіровоградській області було передбачено суму трохи менше 42 млн грн, які майже повністю використані.

Для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину використовуватись кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, які були передбачено його бюджетом за рахунок коштів Державного бюджету України на 2020 рік.

На поточний момент бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2021 рік ще не затверджено. У Державному бюджеті України на 2021 рік кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину не передбачені.

Обласний центр зайнятості (як для своїх філій, так і для міськрайонних центрів зайнятості) використовує тимчасовий кошторис видатків на I квартал 2021 року, в якому також не передбачені кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

   «Враховуючи ситуацію з не передбаченням фінансування виплати допомоги по частковому безробіттю, наразі у обласного центру зайнятості відсутні правові підстави для прийняття позитивних рішень щодо виплати цієї допомоги. Маємо вже декілька звернень фізичних осіб-підприємців за якими прийняті негативні рішення. Також у обласного та міськрайонних центрів зайнятості відсутні підстави для перерахування коштів за документами, поданими з початку січня 2021 року (за раніше прийнятими позитивними рішеннями). Якщо ситуація з фінансуванням зміниться – роботодавці та фізичні особи-підприємці будуть невідкладно повідомлені про це», – коментує Богдан Стоян, заступник директора обласного центру зайнятості.

 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості