Запобігання корупції

 

На виконання  вимог частини 4 статті 53 Закону України "Про запобігання корупції", якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства, Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом України  «Про запобігання корупції»

Контакти уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції для повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства:
Шишко Олександр Миколайович
Телефон – (0522) 24-64-86
e-mail – 
koruptsiya@krmr.gov.ua

Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно з частиною 2 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

 


Закон України "Про запобігання корупції"

Розпорядження міського голови від «10» липня 2018 року № 91 Про затвердження міських заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, на 2018 рік

Найбільш поширені питання, що виникають у суб’єктів декларування під час подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування

При заповненні електронної декларації слід користуватись роз’ясненнями, затвердженими рішенням НАЗК від 11 серпня 2016 року №3

Рекомендації до чергового етапу електронного декларування


Навчальні відео-ролики
з питань заповнення та подання декларацій, які розміщенні на сайті
Національного агентства з питань запобігання корупції
	1. https://nazk.gov.ua/news/nazk-nadave-informaciynu-dopomogu-subyektam-deklaruvannya

	-	Навчальне відео із реєстрації у системі «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
	-	Навчальне відео із зміни Єнсктронного цифрового підпису у системі
«Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

	2. http://nazk.gov.ua/deklaraciya

	-	Навчальне відео із заповнення декларацій у системі «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (16 відеофайлів)

	3. http://youtube.com/channel/UCKwoUDbscWm4BT7BoBo0kMg

	-	Навчальне відео із реєстрації у системі «Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на викойання функцій держави або місцевого самоврядування»;
	-	Навчальне відео із зміни електронного цифрового підпису у системі
«Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванню»;
	-	Навчальне відео із заповнення декларацій у системі «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування» (16 відеофайлів).