Громадський бюджет

 

 


Питання та відповіді

 

1. Що таке Громадський бюджет або бюджет участі?
Громадський бюджет – це частина бюджету міста Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання
робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно проектних
пропозицій, які стали переможцями конкурсу

2. Хто може бути автором проекту?
Автор - член територіальної громади міста Кропивницького, віком від 16 років, який в порядку визначеному цим Положенням
підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету, є громадянином України та зареєстрований і проживає
на території міста Кропивницького.

3. Що таке проект, великі і малі проекти? Чим вони відрізняються?
Проект – оформлена згідно з вимогами даного Положення пропозиція, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів
громадського бюджету міста Кропивницького та інших джерел фінансування. Всі проекти класифікуються за трьома
категоріями: малі, великі та соціальні проекти.
Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить до 150 000,00 гривень. На такі проекти виділяється 40%
загального обсягу громадського бюджету.
Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 150 001,00 до 1 000 000,00 гривень. На такі
проекти виділяється 50% загального обсягу громадського бюджету.
Соціальні проекти - це проектні пропозиції, які спрямовані на покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості
людей з інвалідністю. На такі проекти виділяється 10% загального обсягу громадського бюджету.

4. Які є обмеження для проектів?
Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького проекти повинні відповідати таким
вимогам:
 • реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду;
 • у разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького та стосуватись лише одного такого об’єкта;
 • реалізація проектів має бути в компетенції органів місцевого самоврядування.

5. Яким чином можна подати проект?
Для подання проекту автору необхідно заповнити бланк за формою, який визначено у Додатку до Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького.
ВАЖЛИВО! Бланк для заповнення та подання проекту на фінансування з громадського бюджету можна знайти на сайті міської
ради у розділі «Громадянам», «Громадський бюджет», «Документи».
Для подання проекту його автору необхідно заповнити відповідну форму та додати список осіб, які підтримують реалізацію
цього проекту:
 • у разі подання малого проекту – необхідно подати список з не менш як 25 таких осіб з їх підписами.
 • у разі подання соціального проекту – необхідно подати список з не менш як 25 таких осіб з їх підписами
 • у разі подання великого проекту – необхідно подати список з не менш як 50 таких осіб з їх підписами

6. Коли можна подавати проекти?
ВАЖЛИВО! Проекти до громадського бюджету міста Кропивницький можна подавати з 01 квітня 2018 року протягом
30 календарних днів, а саме до 30 квітня 2018 року. Календарний план можна знайти на сайті міської ради у розділі
«Громадянам», «Громадський бюджет», «Документи»
Проекти можна подавати у такі способи:
 • за допомогою спеціальної форми;
 • у паперовому вигляді через відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради(в електронній системі на сайті міської ради у розділі «Громадянам», «Громадський бюджет» «Документи» ).

7. Чи можливе зняття або зміна проектів?
Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до
початку голосування.
Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

8. Який порядок розгляду проектів.
Організацію розгляду проектів забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян, який:
 • веде реєстр отриманих проектів;
 • здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.

ВАЖЛИВО! У разі, якщо проектна пропозиція є неповною по своїй структурі або заповнена не у відповідності до даного
Положення, відділ по роботі зі зверненнями громадян не приймає проектну пропозицію. При цьому пояснює, що автор може
отримати консультативну допомогу щодо заповнення проектної пропозиції в управлінні економіки;
Аналіз на предмет можливості реалізації та правильності визначення вартості проектної пропозиції здійснюється профільним
виконавчим органом протягом 20 робочих днів з дня отримання проекту.

9. Як здійснюється контроль за відбором проектів?
Якщо управління економіки або профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то
такий проект додатково скеровується на розгляд координаційної ради за умови обов’язкової участі автора проекту. На таке
засідання координаційної ради запрошуються представники громадськості та депутатського корпусу (за згодою).
За результатами розгляду координаційна рада приймає рішення щодо підтримки або відхилення поданого проекту.

10. Де можна знайти проекти, які пройшли відбір і допущені до голосування?
Після проведеного аналізу всіх проектів управління економіки міської ради забезпечує оприлюднення на веб-сайті
міської ради, попередньо погоджений координаційною радою, перелік проектів, які допущені для участі у голосуванні, та
відхилені проекти з урахуванням поділу на великі, малі і соціальні з визначенням профільного управління, яке розглядало той
чи інший проект, а також, у разі відхилення, з відповідним обґрунтуванням щодо відмови у реалізації проекту.

11. Яким чином можна голосувати?
Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького здійснюється:
 • у Центрі надання адміністративних послуг міста Кропивницького шляхом заповнення друкованої версії анкети
 • через систему BankID (для осіб, які зареєстровані у місті Кропивницькому).

ВАЖЛИВО! Голосування триває 12 календарних днів (10 робочих та 2 вихідні дні).
Голосування проводиться не раніше, ніж через 20 робочих днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні
проектів на веб-сайті Кіровоградської міської ради.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Працівники управління економіки та Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького
надають загальну інформацію щодо громадського бюджету міста Кропивницького та роз’яснюють порядок голосування за
проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.

12. Хто може проголосувати?
Всі члени територіальної громади, які досягли 16-річного віку, є громадянами України та зареєстровані у м. Кропивницькому.

13. Встановлення результатів та визначення переможців?
Після проведеного аналізу всіх проектів управління економіки міської ради забезпечує оприлюднення на веб-сайті міської ради,
попередньо погоджений координаційною радою, перелік проектів, які допущені для участі у голосуванні, та відхилені проекти з
урахуванням поділу на великі, малі і соціальні з визначенням профільного управління, яке розглядало той чи інший проект, а
також, у разі відхилення, з відповідним обґрунтуванням щодо відмови у реалізації проекту.

14. Де можна знайти проекти, які перемогли у конкурсі та будуть фінансуватися з громадського бюджету?
Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на веб-сайті
Кропивницької міської ради у розділі «Громадський бюджет».


Посилання на Положення