Громадський бюджет

В зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, прийом проєктів в рамках конкурсу "Громадський бюджет-2021" здійснюється лише в електронному вигляді.

Інструкція для подання проекту в рамках конкурсу Громадський бюджет-2021

 
В межах громадського бюджету міста Кропивницький можуть бути реалізовані ідеї, втілення яких належить до компетенції міської влади та які спрямовані на покращення інфраструктури міста. Реалізація проекту повинна бути можлива протягом одного року

 

 

Питання та відповіді

1. Що таке Громадський бюджет або бюджет участі?

Громадський бюджет – це частина бюджету міста Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно проєктних пропозицій, які стали переможцями конкурсу.


2. Хто може бути автором проєкту?

Автор - особа віком від 16 років, яка в порядку, визначеному Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького (далі-Положення), підготувала та подала проєкт для фінансування з громадського бюджету, є громадянином України та місце проживання якої зареєстроване у місті Кропивницькому.


3. Що таке проєкт? Які вони бувають?

Проєкт – оформлена згідно з вимогами Положення пропозиція, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького та інших джерел фінансування. Всі проєкти кваліфікуються за чотирма категоріями: малі, великі, соціальні та категорія року.

Малий проєкт - це проєкт, загальна вартість реалізації якого становить до 250000 грн. На такі проєкти виділяється 40 % загального обсягу громадського бюджету.

Великий проєкт - це проєкт, загальна вартість реалізації якого становить від 250001 до 1500000 грн. На такі проєкти виділяється 35 % загального обсягу громадського бюджету.

Соціальний проєкт - це проєкт, який спрямований на покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості людей з інвалідністю. На такі проєкти виділяється 10 %  або 700000 грн загального обсягу громадського бюджету.

Категорія року - це проєкт, який направлений на розвиток галузі, яка щороку змінює свою спрямованість. На такі проєкти виділяється 15 %  або   1050000 грн загального обсягу громадського бюджету.

ВАЖЛИВО! В рамках конкурсу «Громадський бюджет-2021» спрямованість проєктів «КАТЕГОРІЇ РОКУ» - «ТУРИСТИЧНІ» проєкти.


4. Які є обмеження для проєктів?

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького проєкти повинні відповідати таким вимогам:

  • реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду;
  • у разі, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького та стосуватись лише одного такого об’єкта;
  • реалізація проєктів має бути в компетенції органів місцевого самоврядування.

5. Яким чином можна подати проєкт?

Для подання проєкту автору необхідно заповнити бланк за формою, який визначено у Додатку 1 до Положення та додати список осіб, які підтримують реалізацію цього проєкту в паперовому вигляді або за посиланням https://kropyvnytskyi-budget.e-dem.in.ua/#/ в електронному вигляді.

ВАЖЛИВО! Бланк для заповнення та подання проєкту на фінансування з громадського бюджету можна знайти на сайті міської ради у розділі «Громадянам», «Громадський бюджет», «Документи».

У разі подання малого, соціального, великого або туристичного проєкту необхідно подати список з не менш як 15 таких осіб з їх підписами.


6. Прийом проєктів

На засіданні координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького від 27 травня 2020 року прийнято рішення про прийом проєктів в рамках конкурсу «Громадський бюджет-2021» стартує з 01 липня по 30 липня 2020 року.


7. Чи можливе зняття або зміна проєктів?

Автор (автори) проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до початку голосування.

Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.

Будь-які втручання у проєктні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.


8. Порядок залучення партнерів до фінансової підтримки проєктів.

Проєкти незалежно від категорії можуть передбачати співфінансування. Партнерами залученими до співфінансування та реалізації проєкту можуть бути фізичні та юридичні особи, а також громадські організації.

Про те, що реалізація проєкту передбачає залучення партнерів автор зазначає в бланк-заявці проєкту та додає до неї гарантійний лист підтримки від кожного з партнерів з повним переліком інформації (можливі часові рамки підтримки, обсяг, форма, тощо).

Перед початком реалізації проєкту виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту на умовах співфінансування, за участі партнера (-ів) складає уточнюючий розмір внеску партнера (-ів).


9. Який порядок розгляду проєктів?

Прийом проєктів забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян, який здійснює перевірку правильності заповнення проєкту згідно із вимогами, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів та передає проєкти на розгляд до департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.


ВАЖЛИВО! У разі, якщо проєктна пропозиція є неповною по своїй структурі або заповнена не у відповідності до Положення, відділ по роботі зі зверненнями громадян не приймає проєктну пропозицію. При цьому пояснює, що автор може отримати консультативну допомогу щодо заповнення проєктної пропозиції в департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.


10. Як здійснюється контроль за відбором проєктів?

Якщо департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій або профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проєкту, то такий проєкт додатково направляється на розгляд координаційної ради за умови обов’язкової участі автора проєкту. На таке засідання координаційної ради запрошуються представники громадськості та депутатського корпусу (за згодою).

За результатами розгляду координаційна рада приймає рішення щодо підтримки або відхилення поданого проєкту.


11. Де можна знайти проєкти, які пройшли відбір і допущені до голосування?

Після проведеного аналізу всіх проєктів департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради, попередньо погоджений координаційною радою, перелік проєктів, які допущені для участі у голосуванні, та відхилені проєкти з урахуванням поділу на великі, малі, соціальні та туристичні з визначенням профільного виконавчого органу, яке розглядало той чи інший проєкт, а також, у разі відхилення, з відповідним обґрунтуванням щодо відмови у реалізації проєкту.


12. Яким чином відбувається голосування?

Голосування за проєкти здійснюється:

  • у Центрі надання адміністративних послуг міста Кропивницького шляхом заповнення бланку для голосування;
  • через систему BankID (для осіб, які зареєстровані у місті Кропивницькому).

 

ВАЖЛИВО! Голосування триває 14 календарних днів (10 робочих та 4 вихідні дні).


ПАМ’ЯТАЙТЕ! Працівники департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького надають загальну інформацію щодо громадського бюджету міста Кропивницького та роз’яснюють порядок голосування за проєкти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проєкти.


13. Хто може проголосувати?

Всі члени територіальної громади, які досягли 16-річного віку та зареєстровані у місті Кропивницькому.


14. Встановлення результатів та визначення переможців.

Встановлення результатів голосування відбувається на відкритому засіданні координаційної ради, яке передбачає підрахунок голосів, поданих в електронному вигляді та голосів в бюлетенях, відданих за кожний окремо виставлений на голосування проєкт.


15. Де можна знайти проєкти, які перемогли у конкурсі та будуть фінансуватися з громадського бюджету?

Рейтинг та перелік проєктів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на офіційному веб-сайті міської ради у розділі «Громадянам», «Громадська участь», «Громадський бюджет».Посилання на Положення