Громадський бюджет


Питання та відповіді

1. Що таке Громадський бюджет або бюджет участі?

Громадський бюджет – це частина бюджету міста Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу

2. Хто може бути автором проекту?

Автор - член територіальної громади міста Кропивницького, віком від 16 років, який в порядку визначеному цим Положенням підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету, є громадянином України та зареєстрований і проживає на території міста Кропивницького.

3. Що таке проект, великі і малі проекти? Чим вони відрізняються?

Проект – оформлена згідно з вимогами даного Положення пропозиція, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького та інших джерел фінансування. Всі проекти класифікуються за двома категоріями: малі проекти та великі проекти.

Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить до 100 000,00 гривень. На такі проекти виділяється 60% загального обсягу громадського бюджету.

Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 100 000,00 до 800 000,00 гривень. На такі проекти виділяється 40% загального обсягу громадського бюджету.

4. Які є обмеження для проектів?

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького проекти повинні відповідати таким вимогам:

5. Яким чином можна подати проект?

Для подання проекту Автору необхідно заповнити бланк за формою, який визначено у Додатку до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького.

ВАЖЛИВО! Бланк для заповнення та подання проекту на фінансування з громадського бюджету можна знайти на сайті міської ради у розділі «Документи» або отримати у відділі по роботі зі зверненнями громадян міської ради.

Для подання проекту його автору необхідно заповнити відповідну форму та додати список осіб, які підтримують реалізацію цього проекту:

6. Коли можна подавати проекти?

ВАЖЛИВО! Проекти до громадського бюджету міста Кропивницький можна подавати з 01 лютого 2017 року протягом 30 календарних днів, а саме до 02 березня 2017 року.

Проекти можна подавати у такі способи:

Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на веб-порталі міської ради.

7. Чи можливе зняття або зміна проектів?

Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.

Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування, але не пізніше 7 календарних днів до початку голосування.

Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

8. Який порядок розгляду проектів.

Організацію розгляду проектів забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян, який:

ВАЖЛИВО! У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з 4 дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.

ВАЖЛИВО! Перевіряє, чи можливо реалізувати поданий проект - управління економіки міської ради, протягом 20 робочих днів з дня отримання проекту.

Після перевірки правильності заповнення всіх документів, відділ по роботі зі зверненнями громадян передає копію проекту до управління економіки міської ради для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.

9. Як здійснюється контроль за відбором проектів?

Якщо управління економіки або профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на розгляд постійних депутатських комісій міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та профільної відповідно до теми проекту для підтвердження або відхилення зауважень управління економіки чи профільного виконавчого органу.

Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійних комісій, але не пізніше ніж протягом 10 робочих днів та за обов’язкової участі автора проекту. На таке засідання комісії обов’язково запрошуються представники громадськості та депутатського корпусу. За результатами розгляду комісія приймає рішення щодо підтримки або відхилення поданого проекту.

10. Де можна знайти проекти, які пройшли відбір і допущені до голосування?

Після проведеного аналізу всіх проектів управління економіки міської ради забезпечує оприлюднення на веб-сайті міської ради проекти, які допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та рішення комісій міської ради.

11. Яким чином можна голосувати?

Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького здійснюється через:

ВАЖЛИВО! Голосування триває 10 робочих днів з дня початку голосування.

Голосування проводиться не раніше, ніж через 10 робочих днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Кіровоградської міської ради.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Працівники Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького надають загальну інформацію щодо громадського бюджету міста Кропивницького та роз’яснюють порядок голосування за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.

12. Хто може проголосувати?

Всі члени територіальної громади, які досягли 16-річного віку, є громадянами України та зареєстровані у місті Кропивницький.

13. Встановлення результатів та визначення переможців?

Для встановлення результатів голосування розпорядженням міського голови створюється Комісія з визначення переможців проектів громадського бюджету міста Кропивницького (далі - Комісія) у рівній кількості з представників громадських організацій та депутатів міської ради у складі не більше 12 членів. Голова громадської ради при виконавчому комітеті міської ради входить до складу комісії за посадою.

Встановлення результатів голосування відбувається на відкритому засіданні Комісії, яке передбачає підрахунок голосів, поданих у електронному вигляді та підрахунок голосів у бюлетенях, відданих за кожну окремо виставлену на голосування проектну пропозицію.

Комісія на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує рейтинг проектів та визначає перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету міста Кропивницького.

Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету міста Кропивницького на відповідний рік.

За результатами підрахунку голосів управління економіки міської ради на підставі протоколу засідання Комісії готує проект рішення міської ради з переліком проектів, які пропонуються до фінансування, з визначенням головного розпорядника у рамках громадського бюджету міста Кропивницького на визначений рік. Такий проект рішення вноситься міським головою на розгляд чергової сесії.

14. Де можна знайти проекти, які перемогли у конкурсі та будуть фінансуватися з громадського бюджету?

Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на веб-сайті Кропивницької міської ради у розділі «Громадський бюджет»

15. Як можна дізнатися більше про громадський бюджет міста Кропивницький?

Посилання на Положення