Громадський бюджет

В межах громадського бюджету міста Кропивницький можуть бути реалізовані ідеї, втілення яких належить до компетенції міської влади та які спрямовані на покращення інфраструктури міста. Реалізація проекту повинна бути можлива протягом одного року

 

 

Питання та відповіді

1. Що таке Громадський бюджет або бюджет участі?

Громадський бюджет – це частина бюджету міста Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу


2. Хто може бути автором проекту?

Автор - член територіальної громади міста Кропивницького, віком від 16 років, який в порядку визначеному цим Положенням підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету, є громадянином України та зареєстрований і проживає на території міста Кропивницького.


3. Що таке проект? Які вони бувають?

Проект – оформлена згідно з вимогами даного Положення пропозиція, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького та інших джерел фінансування. Всі проекти класифікуються за трьома категоріями: малі, великі та соціальні проекти.

  • Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить до 250 000,00 гривень. На такі проекти виділяється 40% загального обсягу громадського бюджету.
  • Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких становить від 250 001,00 до 1 500 000,00 гривень. На такі проекти виділяється 50% загального обсягу громадського бюджету.
  • Соціальні проекти - це проектні пропозиції, які спрямовані на покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості людей з інвалідністю. На такі проекти виділяється 10% загального обсягу громадського бюджету.

4. Які є обмеження для проектів?

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Кропивницького проекти повинні відповідати таким вимогам:

  • реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду;
  • у разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького та стосуватись лише одного такого об’єкта;
  • реалізація проектів має бути в компетенції органів місцевого самоврядування.

5. Яким чином можна подати проект?

Для подання проекту автору необхідно заповнити бланк за формою, який визначено у Додатку до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького.

ВАЖЛИВО! Бланк для заповнення та подання проекту на фінансування з громадського бюджету можна знайти на сайті міської ради у розділі «Громадянам», «Громадський бюджет», «Документи».

Для подання проекту його автору необхідно заповнити відповідну форму та додати список осіб, які підтримують реалізацію цього проекту.

У разі подання малого, соціального чи великого проекту необхідно подати список з не менш як 15 таких осіб з їх підписами.


6. Коли можна подавати проекти?

ВАЖЛИВО! Проекти до громадського бюджету міста Кропивницький можна подавати з 01 квітня 2019 року протягом 30 календарних днів, а саме до 30 квітня 2019 року. Календарний план можна знайти на сайті міської ради у розділі

«Громадянам», «Громадська участь», «Громадський бюджет», «Документи»

 

Проекти можна подавати у такі способи:

  • за допомогою спеціальної форми;
  • у паперовому вигляді через відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради (в електронній системі на сайті міської ради у розділі «Громадянам», «Громадська участь» «Громадський бюджет» «Документи»).

7. Чи можливе зняття або зміна проектів?

Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до початку голосування.

Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.

Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.


8. Порядок залучення партнерів до фінансової підтримки проектів.

Проекти незалежно від категорії можуть передбачати співфінансування. Партнерами залученими до співфінансування та реалізації проекту можуть бути фізичні особи та юридичні особи, а також громадські організації.

Про те, що реалізація проекту передбачає залучення партнерів автор зазначає в анкеті проекту та додає до неї гарантійний лист підтримки від кожного з партнерів з повним переліком інформації (можливі часові рамки підтримки, обсяг, форма, тощо).

Перед початком реалізації проекту виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проекту на умовах співфінансування, за участі партнера (-ів) складає уточнюючий розмір внеску партнера (-ів).


9. Який порядок розгляду проектів?

Прийом проектів забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян, який здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів та передає проекти на розгляд до департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.


ВАЖЛИВО! У разі, якщо проектна пропозиція є неповною по своїй структурі або заповнена не у відповідності до даного Положення, відділ по роботі зі зверненнями громадян не приймає проектну пропозицію. При цьому пояснює, що автор може отримати консультативну допомогу щодо заповнення проектної пропозиції в департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.


10. Як здійснюється контроль за відбором проектів?

Якщо департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій або профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково направляється на розгляд координаційної ради за умови обов’язкової участі автора проекту. На таке засідання координаційної ради запрошуються представники громадськості та депутатського корпусу (за згодою).


За результатами розгляду координаційна рада приймає рішення щодо підтримки або відхилення поданого проекту.


11. Де можна знайти проекти, які пройшли відбір і допущені до голосування?

Після проведеного аналізу всіх проектів департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради, попередньо погоджений координаційною радою, перелік проектів, які допущені для участі у голосуванні, та відхилені проекти з урахуванням поділу на великі, малі і соціальні з визначенням профільного виконавчого органу, яке розглядало той чи інший проект, а також, у разі відхилення, з відповідним обґрунтуванням щодо відмови у реалізації проекту.


12. Яким чином можна голосувати?

Голосування за проекти здійснюється:

  • у Центрі надання адміністративних послуг міста Кропивницького шляхом заповнення бланку для голосування;
  • через систему BankID (для осіб, які зареєстровані у місті Кропивницькому).


ВАЖЛИВО! Голосування триває 14 календарних днів (10 робочих та 4 вихідні дні).


ПАМ’ЯТАЙТЕ! Працівники департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького надають загальну інформацію щодо громадського бюджету міста Кропивницького та роз’яснюють порядок голосування за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.


13. Хто може проголосувати?

Всі члени територіальної громади, які досягли 16-річного віку, є громадянами України та зареєстровані у м. Кропивницькому.


14. Встановлення результатів та визначення переможців.

Встановлення результатів голосування відбувається на відкритому засідання координаційної ради, яке передбачає підрахунок голосів, поданих в електронному вигляді та голосів в бюлетенях, відданих за кожний окремо виставлений на голосування проект.


15. Де можна знайти проекти, які перемогли у конкурсі та будуть фінансуватися з громадського бюджету?

Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів на офіційному веб-сайті міської ради у розділі «Громадянам», «Громадська участь», «Громадський бюджет».Посилання на Положення