Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

02.10.2019 16:50

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні-вересні 2019 року

 

Протягом січня-вересні 2019 року на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 3151 безробітних громадян, з яких 57,5% складали жінки, 35,6% – молодь віком до 35 років, 46,9% особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,6% із числа внутрішньо переміщених осіб та 7,8% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 13,1% зареєстрованих безробітних – жителі Кіровоградського району.

Статус безробітного станом на 01.10.2019 року мали 1202 особи, в тому числі 7 осіб із числа внутрішньо переміщених та 89 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З початку 2019 року працевлаштовано 816 осіб із числа безробітних, в тому числі працевлаштовано 5 осіб із числа внутрішньо переміщених та 91 особа із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 1200 осіб, в тому числі 3 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 38,1%.

 Проходили професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості – 407 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 12,9%.

Станом на 01.10.2019 року кількість актуальних вакансій становила 1388 Навантаження на 1 робоче місце становило одну особу.

На 01 жовтня 2019 року 1020 осіб отримували допомогу по безробіттю.


Інформацію підготовлено
відділом інформаційних систем
Кіровоградського міськрайонного

центру зайнятості


11.09.2019 16:42

Іноземна освіта: чи враховуватиметься диплом польського навчального закладу при реєстрації у центрі зайнятості?

Частиною першою статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та пунктом 2 розділу ІІІ Порядку надання допомоги по безробіттю, зокрема одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 15.06.2015 № 613 визначено, що період навчання у вищому навчальному закладі за денною формою є поважною причиною перерви страхового стажу.

За умови настання перерви страхового стажу з цієї причини особа протягом місяця після закінчення перерви має зареєструватися в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.

Згідно з Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 19.09.2018 № 792, для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного та пред’являє, зокрема, документ про освіту.

Щодо підтвердження перерви страхового стажу іноземним документом про освіту, що виданий навчальним закладом Республіки Польща, повідомляємо: за інформацією Міністерства закордонних справ України (https://mfa.gov.ua) іноземні офіційні документи користуються доказовою силою офіційних документів на території України в таких випадках:

 1. За умови їх засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 р.
 2. Без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складені на території держави, з якими Україна має відповідні дво - або багатосторонні договори.
 3. За умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів.

Між Україною та Польщею діє окремий Договір про правову допомогу, згідно з яким «документи, що були складені або засвідчені відповідною установою однієї з Договірних  Сторін, скріплені  печаткою та засвідчені підписом компетентної особи, мають силу документа на території другої Договірної Сторони без будь-якого іншого засвідчення. Це стосується також копій та  перекладів,  що  засвідчені  відповідним  органом.  Документи,  що  на території однієї з Договірних Сторін визнаються офіційними, вважаються такими ж і на території другої Договірної Сторони».

Враховуючи зазначене, для підтвердження поважної причини перерви страхового стажу особи, яка проходила навчання за денною формою в Польщі, центр зайнятості/філія використовує нотаріально засвідчений переклад документа про освіту.

                                

      Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості

 

Відмова у останній момент: чи може роботодавець не прийняти на роботу безробітного, направленого центром зайнятості?

До основних завдань державної служби зайнятості належить сприяння громадянам у підборі підходящої роботи і надання роботодавцям послуг з добору працівників. Таким чином центри зайнятості виконують функцію державного посередника на ринку праці.

Рішення щодо прийому на роботу її шукача, навіть і направленого центром зайнятості, приймається роботодавцем. Роботодавець може проводити співбесіди з кандидатами на працевлаштування з метою визначення відповідності їх професійних знань, вмінь та навичок встановленим вимогам.

Як висновок такої співбесіди, роботодавець може прийняти рішення про прийом особи на роботу, а може і відмовити у прийомі.

Законодавство, надаючи роботодавцю право на прийняття остаточного рішення щодо прийому на роботу особи, одночасно і захищає шукача роботи від неправомірної відмови у прийомі на роботу.

Зокрема, така заборона передбачена Кодексом законів про працю України. Забороняється також відмовляти жінкам у прийнятті на роботу з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей, віком до трьох років. Якщо, все ж таки, така відмова відбувається, то роботодавець зобов’язаний повідомити про причину відмови у письмовій формі. Жінка може оскаржити відмову у судовому порядку.

Роботодавцям забороняється вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя.

У оголошеннях про вакансії, що, зокрема, друкуються у пресі чи розміщуються на сайтах, роботодавцям забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам.

Маючи право на самостійний вибір претендента на роботу, роботодавці мають і обов’язок дотримуватись квоти працевлаштування громадян окремих категорій.

Так, встановлена 4-відсоткова квота для працевлаштування осіб з інвалідністю та 5-відсоткова квота для працевлаштування молоді, що вперше шукає роботу, осіб передпенсійного віку, осіб, звільнених після відбуття покарання, батьків з дітьми певного віку, дітей-сиріт, учасників бойових дій.

Роботодавцям слід враховувати, що у разі відмови у прийомі на роботу осіб квотних категорій, центри зайнятості повідомляють органи Держпраці про такі факти.

А якщо роботодавець не дотримується квоти, то такі відмови є підставою для накладення штрафної санкції.

То ж рекомендуємо керівникам підприємств і працівникам кадрових служб уважно ставитись до вирішення питань працевлаштування шукачів роботи і не допускати безпідставних відмов.

 

Юридичний відділ Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості

 

 Про кар`єрних радників у запитаннях та відповідях

Покращення сервісного обслуговування клієнтів та забезпечити працевлаштування громадян, поєднуючи їх інтереси, реальні знання та навички з вимогами сучасного ринку праці – одне з першочергових завдань державної служби зайнятості. Одним із кроків для досягнення цієї мети може стати запровадження інституту кар’єрних радників.

На які послуги зможуть розраховувати особи, які шукають роботу, та звернулися до служби зайнятості?

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» служба зайнятості надає такі види соціальних послуг: 

 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у порядку;
 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях; 
 • профорієнтація; 
 • отримання інформації про заходи для самостійного пошуку роботи та обрання бажаного виду діяльності чи само зайнятості;
 • видача ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій  громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні;
 • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням в тому числі і за допомогою актуальної бази вакансій в межах України та в окремих галузях ринку праці Держави Ізраїль.

Хто такі кар’єрні радники?

Кар‘єрні радники – фахівці служби зайнятості, які надають послуги громадянам, що шукають роботу, у тому числі тим, які мають роботу, але бажають її змінити, зареєстрованим безробітним та здійснюють індивідуальний супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

Як саме допомагають кар’єрні радники?

Кар‘єрні радники допомагають особам усвідомити їх сильні особистісні якості, самостійно визначити наявні конкурентні переваги, зокрема здібності, навички та спільно з клієнтом скласти індивідуальний план надання послуг чи план працевлаштування, що надасть змогу особам уникнути ситуації, коли через неправильну оцінку стану ринку праці клієнт сам перешкоджає власному працевлаштуванню.

Окрім цього, фахівці зможуть навчити, як самостійно здійснювати пошук роботи, як готуватися до співбесід, як підготувати резюме, як обрати суб‘єкта освітньої діяльності, який допоможе удосконалити компетентність клієнта, якщо це необхідно. Звичайно кар‘єрний радник не зможе самостійно надавати усі ці послуги, але максимально швидко та професійно допоможе підібрати спосіб їх отримання.

Які переваги співпраці з кар’єрним радником?

 1. пошук роботи по всій території України;
 2. супровід під час підготовки до співбесіди з роботодавцем;
 3. підтримка при самостійному пошуку роботи;
 4. індивідуальний підхід під час визначення необхідних послуг;
 5. сприяння започаткуванню власної справи.

Також кар‘єрні радники підтримують клієнтів у прийнятті рішень, пов‘язаних з кар’єрою. Вони мотивують досягнення шукачами визначених цілей, навчають працювати з психологічними перешкодами та спонукають клієнтів проявляти активну та відповідальну позицію у пошуку роботи. Взаємодія кар‘єрного радника та клієнта передбачає, що обидві сторони будуть взаємно сприяти працевлаштуванню особи.

Як часто мають відбуватися зустрічі шукача роботи з кар’єрним радником? Чи є вони обов’язковими?

Реєстрація громадян у службі зайнятості регламентується Законом України «Про зайнятість населення» та проводиться відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року №792 .

Відповідно до пункту 28 Порядку №792, зареєстрований безробітний відповідно до свого індивідуального плану працевлаштування зобов’язаний відвідувати центр зайнятості, у якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів, крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної ситуації, з пред’явленням паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу, та трудової книжки.

Зареєстрований безробітний, який із поважної причини не зміг звернутися до центру зайнятості у строк, установлений кар’єрним радником для відвідування, повинен відвідати центр зайнятості не пізніше ніж у день, що настає після закінчення дії обставин, які склалися у зв’язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами.

У разі, коли такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, зареєстрований безробітний повинен звернутися до центру зайнятості у перший робочий день, що настає за ним. Періодичність та кількість зустрічей визначається кар’єрним радником індивідуально з урахуванням запланованих заходів та потреб ринку праці.

 

Владислава Рашевська, заступник начальника відділу організації працевлаштування населення Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості


04.09.2019 09:44

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні-серпні 2019 року

 Протягом січня-серпня 2019 року  на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 2929 безробітних громадян, з яких 57,1 % складали жінки, 35,1% – молодь віком до 35 років,  47,4 %особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,6% із числа внутрішньо переміщених осіб  та 7,6% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 12,9% зареєстрованих безробітних – жителі Кіровоградського району.

Статус безробітного станом на 01.09.2019 року мали 1252 особи, в тому числі 8 осіб із числа внутрішньо переміщених та 87 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З початку 2019 року працевлаштовані 683 особи із числа безробітних,  в тому числі працевлаштовані 2 особи  із числа внутрішньо переміщених та 81 особа із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО.

У  громадських  та інших роботах тимчасового характеру брали участь 1085 осіб, в тому числі 3 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав  37,0 %.

Проходили професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості –  315 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив  10,8 %.

Станом на 01.09.2019 року кількість актуальних вакансій становила 1497 Навантаження на 1 робоче місце становило одну особу.

На 01 вересня 2019 року  1096 осіб  отримували допомогу по безробіттю.


Інформацію підготовлено
відділом інформаційних систем Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості


Навчання та підробіток: за яких умов можна приймати на роботу неповнолітніх?

Закінчились літні канікули, протягом яких багато школярів виявили бажання підзаробити. Проте, існує велика вірогідність того, що певна кількість школярів продовжить підробіток суміщаючи його з навчанням. Зважаючи на це, надсилаємо роз’яснення щодо особливих умов прийому на роботу неповнолітніх працівників.

Неповнолітні відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) – особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Частина перша статті 188 КЗпП говорить про те, що не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Однак ця норма має виключення: так частинами другою та третьою зазначеної статті встановлюється можливість прийняття на роботу осіб, які досягли п’ятнадцяти років та чотирнадцяти років за певних умов.

Так, при прийнятті на роботу осіб, яким виповнилося 15 років, має бути дотримана умова наявності згоди одного із батьків або особи, що його замінює (усиновлювача чи піклувальника).

Також допускається приймати на роботу осіб, яким виповнилося 14 років. Але це, виходячи зі змісту частини третьої статті188 КЗпП, можливо, якщо додержуватися таких умов:

 • прийняттю на роботу у вказаному віці підлягають лише учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладів;
 • такі особи можуть виконувати тільки легку роботу, яка не заподіює шкоди їхньому здоров’ю;
 • їхня робота не повинна порушувати процес навчання та має виконуватися винятково у вільний від навчання час (наприклад, під час літніх канікул);
 • потрібна згода одного з батьків (або особи, що їх замінює, – усиновлювача чи опікуна).

Крім того, усіх неповнолітніх осіб приймають на роботулише після попереднього медичного огляду.


Про опитування роботодавців

З метою покращення обслуговування населення та посилення взаємодії з роботодавцями, Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) на веб-сторінці «Єдине соціальне середовище зайнятості» (адреса: www.dcz.gov.ua) до 29 вересня поточного року проводиться опитування роботодавців щодо задоволеності наданням послуг державної служби зайнятості.

Для участі в опитуванні, пропонуємо завітати на інтернет-сторінку Кіровоградського обласного центру зайнятості до розділу «Опитувальник роботодавця» та заповнити анкету. Доступ до сторінки можливий з комп’ютерів та мобільних телефонів.

В анкеті зазначається загальна інформація про роботодавця, повідомляється, якими послугами центрів зайнятості вони користуються, та оцінюється якість надання послуг, зокрема щодо підбору персоналу та професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців. Одним із пунктів анкети є повідомлення про рівень задоволеності заходами, що проводяться центрами зайнятості, у тому числі онлайн-співбесідами та презентаціями роботодавців. Пропонується також зазначити, які зміни очікують роботодавці від державної служби зайнятості.

Запрошуємо роботодавців долучитись до опитування!

 

 

 

 


07.08.2019 14:50

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення у січні-липні 2019 року

 

Протягом січня-липня 2019 року на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 2758 безробітних громадян, з яких 57% складали жінки, 34,9% – молодь віком до 35 років, 48% осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,6% із числа внутрішньо переміщених осіб та 7,6% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 13,1% зареєстрованих безробітних – жителі Кіровоградського району.

Статус безробітного станом на 01.08.2019 року мали 1304 осіб, в тому числі 8 осіб із числа внутрішньо переміщених та 98 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З початку 2019 року працевлаштовані 595 осіб із числа безробітних, в тому числі працевлаштовані 3 особи із числа внутрішньо переміщених та 67 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 967 осіб, в тому числі 3 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 35,1%.

Проходили професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості – 265 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 9,6 %.

Станом на 01.08.2019 року кількість актуальних вакансій становила 1527. Навантаження на 1 робоче місце становило одну особу.

На 01 серпня 2019 року 1146 осіб отримували допомогу по безробіттю.


Відділ інформаційних систем Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості

 

 

Сучасний ринок праці потребує впровадження нових підходів для повернення шукачів роботи, включаючи і вразливі верстви населення, до активної зайнятості.

З початку цього року саме кар’єрний радник буде узагальнювати майже всю інформацію по безробітному, як з питань підбору роботи, так і у питанні можливості формування та розвитку нових професійних навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці.

Тобто кар’єрні радники є індивідуальними консультантами у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Кар’єрні радники допоможуть клієнтам прийняти максимально вигідне рішення для того, щоб особа якнайшвидше змінила місце роботи, повернулася на ринок праці чи започаткувала власну справу.

- Звернутись до кар’єрного радника можуть не лише зареєстровані безробітні, а і ті, хто не планує ставати на облік до центру зайнятості як безробітний, а потребує лише підтримки в управлінні своєю кар’єрою чи у професійному розвитку. Подібні послуги надаються й приватними агентствами зайнятості, приватними консультантами. Але отримання таких послуг в центрах зайнятості безкоштовно є важливою перевагою для потенційних клієнтів служби. Особа, яка шукає роботу, може звернутися до будь-якого центру зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування, – запевняє директор Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості Тетяна Білоусова.

Основним документом, у якому закріплюються взаємні права й обов’язки кар’єрного радника та особи, яка шукає роботу, є індивідуальний план надання послуг.  В індивідуальному плані надання послуг зазначається комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особа, яка шукає роботу, а також строки виконання взаємних зобов’язань.

Ключовим є те, що особа, яка шукає роботу, та кар’єрний радник співпрацюють відкрито та свої очікування і наміри узгоджують на початку співпраці. Фактично індивідуальний план надання послуг є договором про співпрацю.

Підписавши договір, громадянин підтверджує серйозність наміру працевлаштуватися або розпочати власну справу та готовність діяти, аби цього досягти.

Фахівці з кожним клієнтом індивідуально відпрацьовують варіанти працевлаштування, досліджують всі перешкоди, що стоять перед конкретною людиною на ринку праці та допомагають їх подолати.

«Тому дуже важлива психологічна підтримка наших фахівців», - вважає Т. Білоусова. Проведення таких заходів – підвищує професіоналізм працівників служби, завданням яких є донести до кожної людини, що вона може бути затребуваною!

Загалом з по послугами карʼєрного скористалися близько 600 мешканців міста та району.

 

Робота та дозвілля: у службі зайнятості Кіровоградщини молоді пропонують останній місяць літнього відпочинку  провести з користю

 

Період літніх канікул кожна дитина старшого віку проводить по-різному. Хтось з підлітків відпочиває, хтось працює, а хтось, відпочиваючи, присвячує певний проміжок часу вибору майбутньої професії. Почати планувати свою майбутню кар’єру можна самостійно або за сприяння працівників державної служби зайнятості, які, зокрема, активно надають профорієнтаційні послуги у літніх таборах відпочинку.

Як знайти собі робоче місце? Очевидно, це питання цікавить частину школярів, які вирішили попрацювати під час літніх канікул.

Для ознайомлення з наявними вакансіями – пропонуємо завітати до найближчого центру зайнятості. Цю ж інформацію можна отримати на Інтернет-сторінці обласного центру зайнятості, яка адаптована не лише для доступу з персонального комп’ютера, а й зі смартфона.

Для тих, хто обирає своє професійне майбутнє і вирішив не втрачати час влітку – державна служба зайнятості надає можливість пройти комплексне профорієнтаційне тестування, що визначить основні психологічні якості. Слід додати, що профорієнтація дозволяє зрозуміти, який вид професійної діяльності більше підходить особі; оцінити власний потенціал і розробити стратегію кар’єрного зростання; допомагає оцінити власні здібності, інтереси, можливості та усвідомлено обрати майбутню професію. За результатами тестування формуються рекомендації щодо вибору професії, які особа може опрацювати самостійно або з консультаціями фахівців центру зайнятості. Тестування проводиться у он-лайн форматі на платформі з професійної орієнтації та розвитку кар’єри Інтернет-сторінки державної служби зайнятості. Для проходження тестування необхідно зареєструватись (із зазначенням власної електронної пошти). Консультації щодо тестування є можливість отримати в обласному центрі зайнятості за телефоном 32-28-41 або в місцевих центрах зайнятості.

Пропонуємо також завітати на сторінку обласного центру зайнятості у відеохостінгу Youtube, де розміщено анімаційний розважально-освітній серіал «Пошук Роботи», який готує шукача роботи до успішного проходження співбесіди, та є покроковою інструкцією з пошуку роботи своєї мрії.

Запрошуємо також ознайомитись з інформацією, викладеною на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у соціальній мережі Facebook. Це і правова інформація для шукачів роботи, і приклади успішного працевлаштування, і профорієнтаційні ролики щодо найбільш затребуваних на ринку праці професії та інша корисна інформація.

Тож враховуйте наші рекомендації! Працюйте легально! Робіть правильний вибір майбутньої професії! Користуйтесь соціальними послугами державної служби зайнятості та використовуйте її Інтернет-ресурси!

 

Богдан Стоян, заступник директора

Кіровоградського обласного центру зайнятості 


08.07.2019 13:53

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує:

заходи соціального захисту населення у січні-червні 2019 року

 

Протягом січня-червня 2019 року  на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 2542 безробітних громадян, з яких 57,0% складали жінки, 34,4% – молодь віком до 35 років, 48,7%особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,6% із числа внутрішньо переміщених осіб  та 7,9% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 13,3% зареєстрованих безробітних – жителі Кіровоградського району.

Статус безробітного станом на 01.07.2019 року мали 1322 особи, в тому числі 6 осіб із числа внутрішньо переміщених та 99 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З початку 2019 року працевлаштовані 503 особи із числа безробітних, в тому числі працевлаштовані 3 особи із числа внутрішньо переміщених та 62 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 843 особи, в тому числі 3 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 33,2%.

Проходили професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості – 242 особи, рівень охоплення професійним навчанням становив 9,5%.

Станом на 01.07.2019 року кількість актуальних вакансій становила 1266 Навантаження на 1 робоче місце становило одну особу.

На 01 липня 2019 року  1148 осіб  отримували допомогу по безробіттю.


Відділ інформаційних систем Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості

 


12.06.2019 15:19

День боротьби з дитячою працею: особливості працевлаштування на сезонні роботи неповнолітніх

Канікулярний літній період кожна доросла дитина, зрозуміло що, використовує на власний розсуд. Хтось відпочиває, а хтось і працює. А хтось відпочиваючи, присвячує певний проміжок часу вибору своєї майбутньої професії. Це можливо робити самостійно або за сприянням працівників державної служби зайнятості, які активно надають профорієнтаційні послуги в пришкільних таборах та літніх таборах відпочинку.

Як знайти собі робоче місце? Очевидно, це питання цікавить частину старшокласників. Пропонуємо завітати до найближчого центру зайнятості і ознайомитись з наявними вакансіями. Зі всім спектром вакансій є можливість ознайомитись на Інтернет-сторінці ДСЗ. Завітати на неї Ви можете навіть з мобільного телефону з доступом до всесвітньої павутини. Наш сайт адаптований для смартфонів.

Тепер про особливості роботи.

Відповідно до норм Кодексу законів про працю України прийняття особи на роботу допускається з 16 років.

Діти, віком старше 15 років, можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьків, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю і навчанню.

Діти, віком старше 14 років, можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьків для виконання виключно легкої роботи, що не завдає шкоди їхньому здоров’ю і не порушує процес навчання.

Обов’язково треба враховувати, що нормами Закону України «Про охорону дитинства» заборонено залучення дітей до найгірших форм дитячої праці.

До найгірших форм належить використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності.

Такими формами праці є усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов'язкова праця, включаючи примусове чи обов'язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах.

При працевлаштуванні одним з ключових моментів є необхідність вступу в легальні трудові відносини.

З неповнолітнім трудовий договір обов’язково має бути укладено в письмовій формі.

Для працівників віком від 14 та 15 років, які працюють під час канікул, та працівників віком від 15 до 16 років тривалість робочого часу має складати не більше 24 годин на тиждень.

Для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого часу має складати не більше 36 годин на тиждень.

Заборонено залучення неповнолітніх до роботи в нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Шкідлива робота для дітей не допускається.

Відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

Перелік є дуже об’ємним документом і містить значну кількість заборонених робіт в різних сферах економіки.

Так, заборонено застосування праці неповнолітніх на посадах водія автомобіля, газозварника, оператора заправних станцій.

Забороняється застосування праці дітей, безпосередньо зайнятих біля гарячої плити, кондитерських печей, електрожарових шаф.

Також забороняється неповнолітнім торгувати вином, спиртом, іншою лікеро-горілчаною продукцією та пивом.

Щодо вибору професії, навчального закладу для її здобуття, зазначимо наступне.

Державна служба зайнятості надає можливість старшокласникам пройти комплексне профорієнтаційне тестування, що визначить основні психологічні якості.

Профорієнтація дозволяє зрозуміти, який вид професійної діяльності більше підходить особі; допомагає оцінити власні здібності, інтереси, можливості та усвідомлено обрати майбутню професію; оцінити власний потенціал та розробити стратегію кар’єрного зростання.

За результатами тестування формуються рекомендації щодо вибору професії, які особа може опрацювати самостійно або з консультаціями фахівців центру зайнятості.

Тестування проводиться у он-лайн форматі на платформі з професійної орієнтації та розвитку кар’єри Інтернет-сторінки державної служби зайнятості. Для проходження тестування необхідно зареєструватись (із зазначенням власної електронної пошти). Консультації з тестування є можливість отримати в обласному центрі зайнятості за телефоном 32-28-41 або в місцевих центрах зайнятості.

Завітайте також на сторінку ОЦЗ у відеохостінгу Ютуб. Зокрема, там розміщено мультсеріал «Пошук роботи», в 22-ох серіях якого в ігровій формі надані поради щодо професійної орієнтації та пошуку роботи.

Запрошуємо також ознайомитись з інформацією, викладеною на сторінці ОЦЗ у соціальній мережі Фейсбук. Це і правова інформація для шукачів роботи, і приклади успішного працевлаштування, і профорієнтаційні ролики щодо найбільш затребуваних на ринку праці професій та інша корисна інформація.

Враховуйте наші рекомендації! Працюйте легально! Робіть правильний вибір майбутньої професії! Користуйтесь соціальними послугами ДСЗ та використовуйте Інтернет-ресурси служби!

 

 

 

 


30.05.2019 15:53

Онлайн-анкетування: у роботодавців Кіровоградщини є можливість заявити про потребу в кадрах

Роботодавців Кіровоградщини запрошують долучитися до онлайн-анкетування

З 03 червня поточного року розпочинається запроваджене Державною службою зайнятості анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2020 рік. Заповнити анкети можна у «Персональному кабінеті» на Інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» у розділі «Опитування». Звертаємо увагу, що сервіс доступний для роботодавців, які зареєструвалися в центрах зайнятості, та мають логіни та паролі для входу в персональний кабінет.

За додатковою інформацією щодо реєстрації у персональному кабінеті та заповненні анкети необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості області.

«Проведення поглибленого вивчення перспектив розвитку регіонального ринку праці, на підставі даних роботодавців, надасть можливість спрогнозувати локальний ринок праці, скласти перспективну потребу в працівниках у професійному розрізі, – зазначив заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян. – Ми запрошуємо усіх роботодавців області долучитися до анкетування».

Результати анкетування оброблятимуться фахівцями Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та будуть використані при розробці прогнозу потреби у працівниках на 2020 рік.

Тож не зволікайте – скористайтеся цією можливістю!

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості


20.05.2019 10:05

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні-квітні 2019 року

Протягом січня-квітня 2019 року  на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 2022 безробітних громадян, з яких 56,9 % складали жінки, 35,0 % – молодь віком до 35 років,  49,7 %особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,6% із числа внутрішньо переміщених осіб  та 8,9 % із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 6,8 % зареєстрованих безробітних – жителі Кіровоградського району.

Статус безробітного станом на 01.05.2019 року мали 1166 осіб, в тому числі 6 осіб із числа внутрішньо переміщених та 113 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З початку 2019 року працевлаштовано 363 особи із числа безробітних,  в тому числі працевлаштовано 2 осіб  із числа внутрішньо переміщених та 36 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, участників АТО.

У  громадських  та інших роботах тимчасового характеру брали участь 594 особи, в тому числі 3 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, участників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 29,4%.

Проходили професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості – 197 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 9,8 %.

Станом на 01.05.2019 року кількість актуальних вакансій становила 1217 Навантаження на 1 робоче місце становило одну особу.

На 01 травня 2019 року 949 осіб  отримували допомогу по безробіттю.


Інформацію підготовлено відділом інформаційних систем Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості

 

Про інформаційні ресурси державної служби зайнятості

Чи представлена державна служба зайнятості в мережі Інтернет?

У мережі Інтернет представники роботодавців та шукачі роботи мають можливість отримати інформацію на сайтах Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (адреса в мережі Інтернет – www.dcz.gov.ua) та Кіровоградського обласного центру зайнятості (адреса www.kid.dcz.gov.ua).

Чи розміщується інформація для шукачів роботи у соціальних мережах?

У соціальній мережі Facebook створено сторінки Державної служби зайнятості (Центрального апарату), обласного (серед іншого діє рубрика «Правовий порадник шукача роботи») та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

Чи можуть роботодавці отримати інформацію з питань зайнятості у соціальній мережі Facebook?

На сторінці обласного центру зайнятості створена рубрика «Електронний кадровий клуб», у якій розміщується оглядова інформація з правових питань, інформація про зміни у законодавстві та інша інформація, що стосуються діяльності кадрових служб.

Чи розміщують центри зайнятості інформацію на відеохостінгу YouTube?

На відеохостінгу YouTube створено канал «Кіровоградська обласна служба зайнятості», на якому, серед іншого, розміщені відеорезюме шукачів роботи, відеопрезентації роботодавців, телесюжети про діяльність центрів зайнятості, а також серії розважального мультсеріалу «Пошук роботи».

За якими номерами телефонів можливо отримати консультації з питань зайнятості?

За безкоштовним номером «гарячої лінії» Державної служби зайнятості 0-800-50-99-66 є можливість отримати консультації стосовно реєстрації в центрах зайнятості шукачів роботи, надання послуг роботодавцям та інші консультації.

Отримати необхідну інформацію можливо за телефоном громадської приймальні обласного центру зайнятості (0522)22-64-15.

За номером (0522)24-64-18 надаються консультації з питань застосування іноземної робочої сили.

Номери телефонів Кіровоградського МРЦЗ:

 • громадська приймальня – 32-22-48 ;
 • юридичний сектор –24-15-33 ;
 • відділ організації працевлаштування населення – 24-53-91;
 • відділ взаємодії з роботодавцями – 32-20-47;
 • відділ (сектор) рекрутингу – 24-07-91;
 • відділ активної підтримки безробітних – 24-47-96;
 • відділ бухгалтерського обліку  – 24-86-93

 

«Про електронний кабінет роботодавця»

Для підвищення рівня взаємодії з державною службою зайнятості, на Інтернет-сторінці служби запроваджено «Електронний кабінет роботодавця».

Підприємці, керівники підприємств чи працівники кадрових служб мають можливість створити такий кабінет і спілкуватись з центром зайнятості в он-лайн режимі зі свого комп’ютера чи мобільного телефона (з доступом до мережі Інтернет). Кабінет не замінює безпосереднє спілкування з працівниками центру зайнятості, проте значно підвищує його оперативність та інформаційну складову.

Детальні консультації з приводу створення кабінету та роботи в ньому є можливість отримати у відділі взаємодії з роботодавцями Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості за телефоном  (0522)32-20-47.

 

«Про електронний кабінет шукача роботи»

На Інтернет-сторінці державної служби зайнятості запроваджено «Електронний кабінет шукача роботи».

Цей сервіс дозволяє зареєстрованим безробітним з персонального комп’ютера чи мобільного телефону (з доступом до мережі Інтернет) отримувати значний обсяг інформації з питань пошуку роботи та виплати допомоги по безробіттю.

Кабінет не замінює безпосереднє спілкування з кар’єрним радником, але значно підвищує його інформаційну складову.

Детальні консультації з приводу створення кабінету та роботи в ньому є можливість отримати у кар’єрного радника або за телефоном відділу організації працевлаштування населення Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості (0522) 24-53-91.

 

«Про електронну чергу»

На Інтернет-сторінці державної служби зайнятості запроваджено сервіс «Електронна черга».

Бажаючі мають можливість самостійно записатись на перше відвідування до центру зайнятості, визначити дату та час відвідування.

При цьому необхідно визначитись з метою відвідування:

 • отримання консультації щодо сприяння працевлаштуванню;
 • отримання консультації щодо вибору/зміни професії (тестування);
 • отримання консультації з питань професійної орієнтації чи підготовки;
 • отримання консультації щодо тимчасової зайнятості;
 • отримання юридичної консультації;
 • реєстрація у центрі зайнятості.

Консультації з питань запису на електронну чергу є можливість отримати за телефоном Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості: (0522) 24-94-65


04.04.2019 10:05

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні-березні 2019 року

Протягом січня-березня 2019 року  на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 1733 безробітних громадян, з яких 56,7 % складали жінки, 35,4% – молодь віком до 35 років,  49,2 %особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,5% із числа внутрішньо переміщених осіб  та 9,0 % із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 13,8 % зареєстрованих безробітних – жителі Кіровоградського району.

Статус безробітного станом на 01.04.2019 року мали 1135 осіб, в тому числі 5 осіб із числа внутрішньо переміщених та 114 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З початку 2019 року працевлаштовано 254 особи із числа безробітних,  в тому числі працевлаштовано 2 особи  із числа внутрішньо переміщених та 29 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, участників АТО.

У  громадських  та інших роботах тимчасового характеру брали участь 464 особи, в тому числі 3 особи із чи сла демобілізованих військовослужбовців, участників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 26,8 %.

Проходили професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості – 167 осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 9,6 %.

Станом на 01.04.2019 року кількість актуальних вакансій становила 1147 Навантаження на 1 робоче місце становило одну особу.

На 01 квітня 2019 року 954 особи  отримували допомогу по безробіттю.


Інформацію підготовлено
відділом інформаційних систем
Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості


12.03.2019 17:51

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні-лютому 2019 року

Протягом січня-лютого 2019 року  на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 1520 безробітних громадян, з яких 57,17% складали жінки, 34,21% – молодь віком до 35 років,  49,93 %особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,53 % із числа внутрішньо переміщених осіб  та 9,14 % із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 9,01% зареєстрованих безробітних – жителі Кіровоградського району.

Статус безробітного станом на 01.03.2019 року  мали 1149 осіб, в тому  числі  6 осіб із числа внутрішньо переміщених та 112 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

З початку 2019 року працевлаштовано 141 особа із числа безробітних,  в тому числі працевлаштовано 1 особа  із числа внутрішньо переміщених та 17 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, участників АТО. 

У  громадських  та інших роботах тимчасового характеру брали участь 304 особи, в тому числі 2особи із числа демобілізованих військовослужбовців, участників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 20 %.

Проходили професійне навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості – 72 особи, рівень охоплення професійним навчанням становив 4,73 %.

Станом на 01.03.2019 року кількість актуальних вакансій становила 1061. Навантаження на 1 робоче місце становило одну особу.

На 01 березня 2019 року 963 особи  отримували допомогу по безробіттю.


 Інформацію підготовлено
відділом інформаційних систем
Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості


 

04.03.2019 14:55

Офіційна робота на ринку праці Держави Ізраїль: опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур - актуальні професії

Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників України на ринку праці Держави Ізраїль надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

Опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур – професії зараз актуальні на ринку праці Держави Ізраїль.

З 10 грудня минулого року підтримку уряду Держави Ізраїль у тимчасовому працевлаштуванні українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль надає громадська організація «Велика Ідея».

ГО «Велика Ідея» здійснює логістику в проведенні інформаційних кампаній про тимчасове працевлаштування українських працівників та інформаційно-заохочувальну діяльність.

Також громадська організація забезпечує роботу інформаційної лінії та надає інформаційно-консультаційні послуги про умови участі в програмі за телефонами (099)/ (093)/ (097) 20-25-588.

З інформацією щодо умов працевлаштування зацікавлені особи можуть ознайомитися на сайті організації, а також на її офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram.

Кого зацікавила дана інформація, пропонуємо Вам переглянути відеоролики, в яких громадяни України, які вже працюють в Держави Ізраїль відповідно до згаданої угоди, діляться своїми враженнями.

 

Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості


04.03.2019 14:48

Про особливості добору працівників готельного господарства

Відповідно до статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці мають право проводити добір працівників безпосередньо або через державну службу зайнятості чи суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

При користуванні послугами державної служби зайнятості інформація про попит на робочу силу (вакансії) подається до базового центру зайнятості / філії обласного центру зайнятості відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» за формою звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». 

Вимоги до претендента на роботу мають відповідати нормам чинного законодавства. Так, при вирішенні питання добору працівників готельного господарства слід враховувати наступне.

Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» визначено, зокрема, коди професій працівників готельного господарства: адміністратора чергового 4222, чергової по поверху 5121, покоївки 5142. Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.06.1999 № 144 затверджено випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, згідно з яким кваліфікаційними вимогами до: 

 • покоївки першого розряду є базова або неповна базова загальна середня освіта, короткострокове виробниче навчання або інструктаж (без вимог до стажу роботи);
 • чергового по поверху – повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка (без вимог до стажу роботи);
 • адміністратора чергового – неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, індивідуальна підготовка та стаж роботи в готельному господарстві – не менше 2-х років (для готелів, які обслуговують іноземних громадян, – володіння однією з іноземних мов в обсязі спеціальних курсів).

Виходячи з того, що діяльність готелів є цілодобовою, у формі № 3-ПН необхідно зазначити відповідну інформацію щодо умов праці. При цьому слід враховувати, що статтею 50 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс) встановлена нормальна тривалість робочого часу працівників не більше 40 годин на тиждень. Згідно статті 54 Кодексу при роботі в нічний час (нічним вважається час з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) встановлена тривалість роботи скорочується на одну годину. Відповідно до статті 55 Кодексу забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3-х років, осіб, молодших 18 років. Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час (стаття 108 Кодексу).

 

Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості


04.03.2019 14:31

Які особливості реєстрації в центрі зайнятості внутрішньо переміщених осіб та які документи подають при зверненні до центру зайнятості учасники АТО?

При реєстрації в центрі зайнятості внутрішньо переміщені особи пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію.

У разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, внутрішньо переміщені особи також пред’являють:

 • заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
 • розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Крім загальних документів, передбачених п.3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. №198, учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», подають посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Світлана Ткаченко, провідний юрисконсульт Кіровоградського обласного центру зайнятості


04.03.2019 14:21

У Кропивницькому визначили трійку лідерів серед професій

Протягом січня 2019 року до центрів зайнятості області від роботодавців регіону надійшло майже 2,9 тисяч вакансій.

Трійку лідерів очолили робітничі професії – 56,3%
Друге місце посіли службовці – 30,8% і 12,9% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:

 • з мінімальною заробітною платою – 20,0%;
 • від мінімальної до середньої заробітної плати в області – 68,7%;
 • від середньої заробітної плати – 11,3%.


Серед вакансій, в яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату:

 • спеціаліст державної служби (15,2 тис. грн.);
 • керуючий відділенням (14,0 тис. грн.);
 • вантажник (13,4 тис. грн.);
 • майстер виробничої дільниці (12,2 тис. грн.);
 • слюсар-електромонтажник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (12,0 тис. грн.);
 • електромеханік (11,7 тис. грн.);
 • фахівець, контролер-касир (11,4 тис. грн.);
 • Начальник дільниці (11,2 тис. грн.);
 • касир (в банку), спортсмен-професіонал з виду спорту, фахівець, контролер-касир (10,5 тис. грн.);
 • майстер виробничої дільниці (10,4 тис. грн.);
 • керуючий відділенням, водій автотранспортних засобів (10,0 тис. грн.);
 • електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв (9,8 тис. грн.);
 • енергетик виробництва (9,7 тис. грн.);
 • економіст (9,6 тис. грн.);
 • контролер-касир, трубопровідник лінійний (9,5 тис. грн.);
 • вантажник, машиніст залізнично-будівельних машин, охоронник, інспектор (9,3 тис. грн.);
 • механік, охоронник, логіст, водій навантажувача (9,0 тис. грн.).

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості

 


Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні 2019 року

Протягом січня місяця 2019 року  на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 1327 безробітних громадян, з яких 58,1% складали жінки, 33,68% – молодь віком до 35 років, 49,58 %особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 0,6 % із числа внутрішньо переміщених осіб  та 3,41 % із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, 14,31% зареєстрованих безробітних – жителі Кіровоградського району.

Статус безробітного станом на  01.02.2019 року мали 1133 осіб, в тому числі 5 осіб із числа внутрішньо переміщених та 112 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

За січень 2019 року працевлаштовано 72 особи із числа безробітних,  в тому числі працевлаштовано 1 особа  із числа внутрішньо переміщених та 8 осіб із числа демобілізованих військовослужбовців, участників АТО.

У  громадських  та інших роботах тимчасового характеру брали участь 130  осіб, в тому числі 2 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, участників АТО. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 9,79%.

Проходили професійне  навчання за направленням Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості – 41особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 3,08%.

Станом на 01.02.2019 року кількість актуальних вакансій становила 1038 Навантаження на 1 робоче місце становило одну особу.

На 01 лютого 2019 року 938 осіб  отримували допомогу по безробіттю.


Інформацію підготовлено
відділом інформаційних систем
Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості