Оголошення

Казначейство

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

25022, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 31.

Телефон/факс приймальні: 24 16 48

Графік роботи телефонної «гарячої лінії» Управління державної казначейської служби України у м. Кропивницькому Кіровоградської області 

за номером (0522) 22 06 45

 

День тижня

Час

Понеділок – четвер

9.00 – 13.00

П’ятниця

9.00 – 13.00

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом

управління Державної казначейської служби України

у м. Кропивницькому Кіровоградської області

Бутенко

Наталія Миколаївна

Начальник

управління

Щосереди

10.00-12.00

каб. № 209

вул. Велика Перспективна, 31

 

 

 

 

Резнік

Майя

Петрівна

Заступник

начальника

управління

Щовівторка

10.00-12.00

каб. № 209

вул. Велика Перспективна, 31


Інформація щодо актуальних змін в нормативних актах України

 

Міністерство фінансів України наказом №1114 від 20.12.2016 р. внесло зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України.

Відповідно до наказу

1) пункт 1.1 глави 1 доповнили новим абзацом такого змісту: "Орган Казначейства здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог Закону України "Про міжнародні договори України", законодавства у сфері закупівель, інших актів законодавства України, що не суперечать бюджетному законодавству, та цього Порядку.";

2) абзац другий пункту 2.2 глави 2 виклали в такій редакції: "За умови взяття бюджетного зобов'язання, за яким застосовується процедура закупівлі товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів подає з урахуванням законодавства у сфері закупівель до органу Казначейства документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів)."


Оприлюднено проект Порядку заповнення форм фінансової звітності в держсекторі.

Порядком визначається розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну від 28.12.2009 р.№ 1541.

Порядок та строки подання фінансової звітності визначаються відповідно до Порядку подання фінансової звітності затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається з 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу, а для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

Фінансову звітність підписують керівник (посадова особа відповідно до законодавства та установчих документів) суб’єкта держсектору та головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби).

Фінансова звітність подається органам Державної казначейської служби України на паперових та електронних носіях за умови дотримання вимог законодавства про електроні документи та електронний документообіг.