Казначейство

15.08.2018 08:31

Казначейство повідомляє

У зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, як одного із Пріоритетних напрямків діяльності Казначейства на 2017-2018 роки,  затверджених Міністром фінансів України, з 02.07.2018 року змінено реквізити бюджетних рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів.

Рахунки для зарахування надходжень до бюджетів, оплата на які здійснювалася до 01.07.2018 року, будуть діяти до 10.09.2018 року включно. Перекредитування на нові рахунки Казначейством України здійснюватися не буде. Нез’ясовані платежі будуть повертатися зворотно до банку відправника коштів.

Просимо платників податків сплачувати податки та збори виключно на нові рахунки.

 

 

 

 


Інформація

щодо актуальних змін в нормативних актах України

 

Про корпоративну картку в бюджетників і підтвердження витрат на відрядження.

 

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток розпорядникам бюджетних коштів відкриваються карткові рахунки в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи розпорядника бюджетних коштів, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків. Це передбачено п.13.8 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2014р. №938.

         Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов’язаних із господарською діяльністю розпорядника бюджетних коштів, у т.ч. на представницькі потреби та витрати на відрядження.

         Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відкритих рахунків розпорядника бюджетних коштів.

         Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи розпорядника бюджетних коштів. Оприбуткування отриманих коштів і включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунка чи, у разі отримання готівки в банкоматі, - чека банкомата.

          Довірена особа розпорядника бюджетних коштів зобов’язана подати до бухгалтерії розпорядника бюджетних коштів авансовий звіт про використання коштів із банківської платіжної картки разом із підтвердними документами про залишок невикористаної готівки відповідно до законодавства.

         Після отримання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Казначейства подаються документи, які підтверджують здійснені видатки.

         У разі неподання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства протягом 3-х робочих днів після спливу строку, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт або послуг, органи Казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

         Відповідний порядок нагадує Державна казначейська служба в листі від 11.07.2017р. №16-08/676-11433.

         Однак указується, що постановою КМУ від 23.04.2014р. №117 визначено, у яких випадках і на який строк розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату.

 

Відділ видатків місцевих бюджетів

 


Інформація

щодо актуальних змін в нормативних актах України

 

Щодо застосування КЕКВ під час придбання комплектувальних виробів для обладнання

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.

За категорією 2200 "Використання товарів і послуг" здійснюється оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби.

Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів, тонерів тощо); пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз'єднувачів, шаф тощо) здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (пп. 2.2.1 - 8 Інструкції).

За категорією 3100 "Придбання основного капіталу" передбачаються видатки на придбання або створення власними силами активів, віднесених, згідно із законодавством, до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів. Пунктом 1 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 р. за N 1017/18312, (далі - П(С)БО), визначено, що одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, зокрема конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій.

 Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Об'єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення) (п. 4 П(С)БО).

 

Подробиці висвітлено в листі ДКСУ від 22.02.2017 р. N 16-08/188-3084

Вдділ видатків місцевих бюджетів

 


Інформація

щодо актуальних змін в нормативних актах України

Відшкодування витрат на житло та послуг банку при їх оплаті відрядженому працівнику

Плата за надання готельних послуг стягується відповідно до єдиної розрахункової години — 12-ї години поточної доби за місцевим часом. У випадку проживання в готелі менше однієї доби та в разі раннього заїзду (до розрахункової години) чи пізнього виїзду (після розрахункової години) готель самостійно визначає розмір плати за надання готельних послуг.

Це передбачають Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19.

Тож держслужбовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження підприємствами, установами й організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодування витрат на проживання в готелі має здійснюватися в розмірі, указаному в підтверджуючих документах, що засвідчують вартість послуг із проживання (при цьому зазначені витрати не повинні перевищувати граничних сум витрат на найм житлового приміщення, установлених постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 98).

Водночас указаною вище постановою та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну від 13.03.1998 р. № 59, визначено вичерпний перелік витрат, які відшкодовуються працівнику при здійсненні ним оплати вартості проживання в готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях за час перебування у відрядженні.

Відшкодування витрат за послуги банків у зв’язку з оплатою за проживання в готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях зазначеним законодавством не передбачено. Лист МФУ від 17.02.2017 р. № 31-08030-16-10/4511

 


Інформація

щодо актуальних змін в нормативних актах України

Уряд прийняв постанову про підвищення добових для бюджетників до 60 грн.

На засіданні Уряду 05.04.2017р. прийнято постанову №241, якою внесено зміни до Сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (додаток 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 №98).

Працівникам бюджетних установ, держорганів, органів місцевого самоврядування, яких направлено у відрядження, відшкодовуватимуть:

- добові витрати у розмірі 60 грн. (було – 30 грн.);

- витрати на найм житлового приміщення за добу – 600 грн. (було – 250грн.).

        Кошти за проживання працівникові відшкодовують лише за наявності оригіналів підтвердних документів.

При цьому, при відрядженні працівників в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати, зокрема 80 відсотків при одноразовому (48грн.), 55 відсотків – дворазовому (33грн.), 35 відсотків - триразовому харчуванні (21грн.).

        Постанову КМУ №241 офіційно опубліковано  19.04.2017р. 


УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

25022, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 31.

Телефон/факс приймальні: 24 16 48

Графік роботи телефонної «гарячої лінії» Управління державної казначейської служби України у м. Кропивницькому Кіровоградської області 

за номером (0522) 22 06 45

 

День тижня

Час

Понеділок – четвер

9.00 – 13.00

П’ятниця

9.00 – 13.00

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом

управління Державної казначейської служби України

у м. Кропивницькому Кіровоградської області

Бутенко

Наталія Миколаївна

Начальник

управління

Щосереди

10.00-12.00

каб. № 209

вул. Велика Перспективна, 31

 

 

 

 

Резнік

Майя

Петрівна

Заступник

начальника

управління

Щовівторка

10.00-12.00

каб. № 209

вул. Велика Перспективна, 31


Інформація щодо актуальних змін в нормативних актах України

 

Міністерство фінансів України наказом №1114 від 20.12.2016 р. внесло зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України.

Відповідно до наказу

1) пункт 1.1 глави 1 доповнили новим абзацом такого змісту: "Орган Казначейства здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог Закону України "Про міжнародні договори України", законодавства у сфері закупівель, інших актів законодавства України, що не суперечать бюджетному законодавству, та цього Порядку.";

2) абзац другий пункту 2.2 глави 2 виклали в такій редакції: "За умови взяття бюджетного зобов'язання, за яким застосовується процедура закупівлі товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів подає з урахуванням законодавства у сфері закупівель до органу Казначейства документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів)."


Оприлюднено проект Порядку заповнення форм фінансової звітності в держсекторі.

Порядком визначається розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну від 28.12.2009 р.№ 1541.

Порядок та строки подання фінансової звітності визначаються відповідно до Порядку подання фінансової звітності затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається з 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу, а для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

Фінансову звітність підписують керівник (посадова особа відповідно до законодавства та установчих документів) суб’єкта держсектору та головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби).

Фінансова звітність подається органам Державної казначейської служби України на паперових та електронних носіях за умови дотримання вимог законодавства про електроні документи та електронний документообіг.