У Київському національному лінгвістичному університеті готуватимуть фахівців з військового перекладу

Понеділок, 23 липня 2018 08:42

З 2018-2019 навчального року у Київському національному лінгвістичному університеті на денній формі навчання започатковується підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності Філологія, спеціалізація: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; освітньо-професійна програма: Військовий переклад з двох західноєвропейських мов (англійська і німецька). Тривалість навчання - 4 роки.

Випускники бакалаврату отримують кваліфікацію: бакалавр філології, філолог, фахівець військового перекладу з двох іноземних мов.

Підготовку майбутніх фахівців з військового перекладу з двох іноземних мов здійснюють найбільш кваліфіковані науково-педагогічні працівники університету – доктори наук, професори, кандидат наук, доценти.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня «Військовий переклад з двох західноєвропейських мов (англійська і німецька)» обсягом 240 кредитів ЄКТС (вісім семестрів) забезпечує формування у майбутніх фахівців з фахової компетентності, зокрема:

  • досконале володіння українською мовою і англійською мовою як першою іноземною на рівні СІ, німецькою мовою як другою іноземною на рівні В2 в усному та писемному мовленні у широкому спектрі професійних контекстів;
  • володіння системним знанням усіх аспектів теорії перекладу, основних проблем та етапів розвитку перекладознавства, загальних і часткових теорій перекладу, категорій і видів перекладу;
  • володіння соціокультурними знаннями про країни, мова яких вивчається, та вміння їх застосування у міжкультурній комунікації та військовому перекладі іноземними мовами;
  • вміння здійснювати різні види письмового та усного військового перекладу англійською і німецькою мовами;
  • вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у процесі письмового і усного військового перекладу.

У період навчання студент бакалаврату має можливість пройти військову підготовку в одному із закладів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу й отримати офіцерське звання, що надає можливість успішно побудувати службову кар’єру в державних і недержавних установах, де наявність військового звання є обов’язковою, а також отримати додаткову підготовку, наприклад, із кібербезпеки.

Випускник бакалаврату Київського національного лінгвістичного університету – фахівець з військового перекладу з двох іноземних мов зможе продовжити освіту в магістратурі.

Фото: https://pogliad.ua/news/money/skilki-ukrayinski-chinovniki-vitrachayut-na-navchannya-svoyih-ditey-358000

Усі новини