КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРСАЛ 2005"

Фінансова звітність КП "Унівесал 2005"

30 червня 2020
Про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2-й Квартал 2020 року.
30 червня 2020
Звіт про фінансовий стан на 30 червня 2020 року.
31 березня 2020
Звіт про фінансовий стан на 31 березня 2020 року.
31 березня 2020
Про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1-й Квартал 2020 року.
31 грудня 2019
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року.
31 грудня 2019
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік.
31 грудня 2019
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік.
31 грудня 2019
Звіт про власний капітал за 2019 рік.
31 грудня 2019
Примітка до річної фінансової звітності за 2019 рік.
30 вересня 2019
Про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3-й квартал 2019 року.