Енергоефективність. Енергозбереження

Енергоменеджмент

Енергетичний менеджмент – це діяльність, що спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві або в муніципалітетах, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат.

Шлях до енергоефективності починається з енергоменеджменту. Це той інструмент, що дозволить оптимізувати енерговитрати у будівлях та скоротити енергоспоживання без значних капіталовкладень.

Світова практика показує, що підвищення енергоефективності досягається здебільшого за рахунок організаційних змін у системі управління енергогосподарством підприємства або міста. Запровадивши систему енергоменеджменту можна без великих фінансових втрат досягти значної економії енергії в 3-5% за 1-2 роки.

Енергоменеджмент включає в себе набір заходів, спрямованих на економію енергетичних ресурсів: моніторинг енергоспоживання, розробку енергетичних бюджетів, аналіз існуючих показників як основи складання нових бюджетів, розроблення енергетичної політики, планування нових енергозберігаючих заходів і т. д.

Як основний інструмент для здійснення енергоменеджмету у бюджетних установах міста Кропивницького використовується програмний продукт «Енергоплан». Він дозволяє проводити моніторинг усіх видів енергоресурсів, зокрема електроенергії, тепла, газу, а також холодної води, які використовуються будівлями підпорядкованих установ та закладів.

Збір даних показів лічильників проводиться щоденно в режимі онлайн, що дозволяє набагато швидше вносити інформацію про споживання без вставлення додаткових програм.

 

Розпорядження №48 03 квітня 2023 року Про затвердження Плану діяльності системи енергетичного менеджменту Кропивницької міської територіальної громади на період до 2027 року

Рішення №549 24 вересня 2019 Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького

Додаток 2 до постанови КМУ від 23.12.2021 № 1460: Інформація щодо технічних та експлуатаційних характеристик будівель, які знаходяться на балансі Кропивницької територіальної громади

Додаток 3 до постанови КМУ від 23.12.2021 № 1460: Інформація щодо технічних та експлуатаційних характеристик будівель, які знаходяться на балансі Кропивницької територіальної громади

Проект «Школа Енергії 2.0»