Рішення

Міської ради

січень 2012

26 січня 2012
Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Джерела та обсяги фінансування заходів Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Кіровоград Земпроект» Кіровоградської міської ради затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 27.10.11 № 866
26 січня 2012
Про внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року № 577
26 січня 2012
Про внесення змін до Положення про управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 212
26 січня 2012
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1134 ″Про міський бюджет на 2012 рік″
26 січня 2012
Доходи міського бюджету на 2012 рік
26 січня 2012
Розподіл видатків міського бюджету на 2011 рік за головними розпорядниками коштів
26 січня 2012
Перелік об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
26 січня 2012
Джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року
26 січня 2012
Програма розвитку м.Кіровограда до 2015 року
26 січня 2012
ПЕРЕЛІК інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2011-2015 роках по м. Кіровограду
26 січня 2012
ПЕРЕЛІК соціальних заходів, реалізація яких передбачається у 2011-2015 роках по м. Кіровограду
26 січня 2012
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки
26 січня 2012
Програма eкономічного і соціального розвитку міста Kіровограда на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки
26 січня 2012
Паспорт Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки
26 січня 2012
Перелік галузевих програм, які будуть діяти та фінансуватися у 2012 році
26 січня 2012
Інформація
26 січня 2012
OСНОВНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Система заходів по виконанню Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми Представництва Асоціації міс Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА Представництва Асоціації міст Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЇХ НАСЛІДКІВ НА 2012 РІК
26 січня 2012
Заходи по забезпеченню виконання Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації міста Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»
26 січня 2012
Про затвердження Програми управління комунальним майном на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік
26 січня 2012
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік
26 січня 2012
Міська програма підтримки сімей на 2012 рік
26 січня 2012
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2012 рік
26 січня 2012
Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012 рік
26 січня 2012
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012 рік
26 січня 2012
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації програми "Молодь Кіровограда" на 2012 рік
26 січня 2012
Програма “Молодь Кіровограда” на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження програми "Молодь Кіровограда" на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
ЗАХОДИ щодо реалізації Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
Заходи щодо реалізації Програми медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м.Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми по реалізації у м. Кіровограді Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012 рік
26 січня 2012
ПАСПОРТ Програми по реалізації у м. Кіровограді Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження міської Програми соціально-правового захисту дітей та профілактики правопорушень у дитячому середовищі на 2012 рік
26 січня 2012
МІСЬКА ПРОГРАМА соціально-правового захисту дітей та профілактики правопорушень у дитячому середовищі на 2012 рік
26 січня 2012
Витрати, пов’язані із супроводженням програмного забезпечення
26 січня 2012
ПРОГРАМА розвитку комп’ютеризації виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 2012 рік
26 січня 2012
Напрями реалізації та заходи програми розвитку комп’ютеризації виконавчих органів
26 січня 2012
Про затвердження Програми розвитку комп'ютеризації виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 2012 рік
26 січня 2012
Про внесення змін до структури, загальної чисельності та штатів апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 рок
26 січня 2012
Програма реалізації вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на 2012 рік
26 січня 2012
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ Програми реалізації вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій та нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету в м. Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Комплексної програми діяльності Кіровоградської міської дружини на 2012 рік
26 січня 2012
Про передачу до комунальної власності територіальної громади м.Олександрії Кіровоградської області
26 січня 2012
ПРОГРАМА будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
Заходи щодо забезпечення виконання Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми будівництва, реконструкції,ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Заходи щодо забезпечення виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА розвитку житлово комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2012 рік
26 січня 2012
Про звільнення підприємств від сплати земельного податку на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на 2012-2014 роки
26 січня 2012
ПPОГРАМА зайнятості населення м. Кіровограда на 2012-2014 роки
26 січня 2012
Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання на 2012 рік
26 січня 2012
КОШТОРИС видатків для фінансування Програми забезпечення умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання на 2012 рік
26 січня 2012
ПРОГРАМА забезпечення умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання на 2012 рік
26 січня 2012
Про затвердження перспективного плану роботи Кіровоградської міської ради на 2012 рік
26 січня 2012
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН роботи Кіровоградської міської ради на 2012 рік
26 січня 2012
Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Голуба Д.В.
26 січня 2012
Про депутатський запит депутат Кіровоградської міської ради Захарченко Л.Б.
26 січня 2012
Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради
26 січня 2012
Про затвердження порядку денного тринадцятої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання
26 січня 2012
ПОРЯДОК ДЕННИЙ тринадцятої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання