Управління містобудування та архітектури говорить НІ дискримінаційній рекламі у Кропивницькому

Четвер, 21 червня 2018 08:47

З метою запобігання у Кропивницькому порушенню чинного законодавства України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків розповсюджувачами зовнішньої реклами та рекламодавцями, управління містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького доводить до відома останніх інформацію Міністерства соціальної політики України, викладену у листі від 06.06.2018 № 10728/0/2-18/38 з приводу дискримінаційної реклами.

Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законодавством у сфері освіти і зайнятості надаються можливості всім особам на основі рівності без якої-небудь дискримінації розвивати і застосовувати свої здібності до праці у власних інтересах і відповідно до своїх прагнень, виходячи з потреб суспільства.

Законом України «Про зайнятість населення» в оголошеннях (рекламі) про вакансії забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Обмеження щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу) та адміністративна відповідальність за порушення встановленого порядку їх розповсюдження встановлюються статтею 24-1 Закону України «Про рекламу». Відповідно до статті 8 Закону України «Про рекламу» у рекламі забороняється: вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання.

Водночас, у рекламі, засобах масової інформації та Інтернеті часто використовуються елементи що закріплюють у свідомості людей ідею нерівності жінок і чоловіків, зберігаючи стійкі стереотипи щодо розподілу ролей чоловіка та жінки у політиці, суспільстві та сім»ї.

Для реагування на скарги та звернення громадян за фактами дискримінації за ознакою статі при Мінсоцполітики діє Експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі (наказ від 11.04.2016 № 376). До її завдань входять не тільки розгляд звернень щодо дискримінації за ознакою статі та усунення виявлених у них порушень, але й визначення причин дискримінації та проблемних питань для вироблення методів запобігання та протидії порушень гендерної рівності.

Переважна кількість звернень стосується дискримінаційної реклами. Дискримінаційною вважається реклама, що принижує гідність людини за ознакою статі в контексті, або у сукупності з ознаками фізичних характеристик, інвалідності, соціального статусу, трудової діяльності, сімейного стану та родинних обов’язків, релігійного віросповідання, інших типів та форм соціо-економічних та особистих відносин людини.

На підставі розгляду таких звернень Експертна рада видає рекомендації для відповідних засобів масової інформації, мовлення і рекламних агентств. Рекомендації спрямовані на усунення гендерних стереотипів і сексизму в медіа-просторі.

Протягом 2017 року Експертною радою з питань протидії та запобігання дискримінації за ознакою статі розглянуто 24 звернення щодо експертної оцінки наявності дискримінації. Наприклад, сумнозвісна відверта реклама Київської перепічки порушила законодавство про рекламу в частині використання зображення та твердження, які є дискримінаційними. Це підтверджено висновками експертів Експертної ради. Також дискримінаційною визнана реклама чоловічого клубу «Harem», розташована на біг-борді на виїзді з міжнародного аеропорту Бориспіль. Нині на розгляді Експертної ради знаходяться більше ніж 60 звернень, які стосуються дискримінації за ознакою статі.

Враховуючи викладене, просимо власників рекламних засобів, розповсюджувачів зовнішньої реклами та рекламодавців дотримуватись національного законодавства про рекламу, зокрема, щодо змісту та форми зовнішньої реклами.

Приклади дискримінаційної реклами наведені на фото.

Усі новини