У Кропивницькому оголошено конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників «Міського центру професійного розвитку педагогічних працівників»

Понеділок, 9 листопада 2020 13:30

Управління освіти Міської ради міста Кропивницького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького (вул. Гоголя, 125).

Вимоги до кандидатів на посади педагогічних працівників: громадянство України; вільне володіння державною мовою; вища педагогічна освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Найменування посади: консультант (4 ставки):

 • з освітньої галузі «Мовно-літературна (іноземні мови)»;
 • з освітньої галузі «Інформатична»;
 • з освітньої галузі «Математична»;
 • з впровадження інноваційних технологій та дистанційного навчання.

Етапи проведення конкурсу:

 • подання претендентами документів, що підтверджують відповідність установленим кваліфікаційним вимогам;
 • вивчення конкурсною комісією поданих документів та прийняття рішення про допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • проведення іспиту шляхом письмового тестування та визначення його результатів;
 • проведення співбесіди та визначення її результатів;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.
 • Перелік документів, які необхідно подати особисто (або поштою) для участі в конкурсному відборі:
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • резюме (у довільній формі);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня тощо;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Умови оплати праці:

виплата заробітної плати та інші виплати здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників установ Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 25.03.2014 року № 88, від 11.01.2018 року № 23 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

Строк подачі документів: з 06 листопада по 30 листопада 2020 року включно.

Документи подаються особисто (або поштою) за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, каб. № 103.

Дата і місце проведення конкурсного відбору: 10 грудня 2020 року, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, каб. № 215.

Додаткову інформацію про проведення конкурсу можна отримати: головний спеціаліст управління освіти Міської ради міста Кропивницького Прудко Наталія Володимирівна, тел. 35 83 45. Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

Усі новини