Особливості формування місцевих бюджетів на 2019 рік: бачення і пропозиції міської влади Кропивницького

Вівторок, 30 жовтня 2018 14:32

Тема особливостей формування місцевих бюджетів на 2019 рік та проблем  виконання місцевих бюджетів 2018 року стала головною під час засідання регіонального відділення Асоціації міст України під орудою міського голови Кропивницького Андрія Райковича.

А бачення бюджетного процесу міською владою Кропивницького віддзеркалилося у доповіді начальника фінансового управління міської ради Любові Бочкової.

- Серед головних завдань реформи з децентралізації є збільшення фінансової спроможності місцевого самоврядування, - наголосила Любов Бочкова. -  Проведений порівняльний аналіз свідчить, що в умовах бюджетної децентралізації доходна частина міського бюджету Кропивницького в цілому зросла та досягла 2,8 млрд грн у 2018 році, при тому, що у  2014 році вона складала 951,5 млн грн, тобто за три роки доходи міського бюджету зросли у 3 рази.

У той же час, звернула увагу головний фінансист міста, надавши значні фінанси місцевому самоврядуванню, уряд делегував і частину повноважень місцевим радам, які не підкріплені фінансовими ресурсами, що не дає змоги міській владі якісно та повноцінно зосередити увагу на створенні сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури.

Під час засідання регіональної платформи Любов Бочкова назвала шість головних проблем у бюджетній сфері для міста.

І першою у цьому ряду стоїть проблема недостатності коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічного персоналу загальноосвітніх та професійно-технічних закладів.

- На 2018 рік в міському бюджеті Кропивницького на галузь «Освіта» заплановано 877,9 млн грн, 30 % з яких - 253,1 млн грн., це кошти освітньої субвенції з державного бюджету, що на 4,0 % менше порівняно з минулим роком, а заробітна плата освітянам в 2018 році зросла на 22%, - пояснила Любов Бочкова. - Для порівняння варто зазначити, що обсяг освітньої субвенції для зведеного бюджету Кіровоградської області на 2018 рік доведений на рівні 1 560,1 млн грн, що на 14,2 % більше призначень 2017 року.

В результаті у бюджеті міста склалася недостатність коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів та професійно-технічних закладів в частині здобуття повної загальної середньої освіти в сумі 68,5 млн грн.

Міська влада, зрозуміло, не залишила освітян один на один з проблемою і додатково до обсягу освітньої субвенції з міського бюджету вже профінансовано 28,0 млн грн на виплату заробітної плати, відпускних та допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам. Але незважаючи на використання власного ресурсу та вжиті заходи з оптимізації мережі загальноосвітніх закладів, перегляд розмірів надбавок та доплат, обсяг недостатності освітньої субвенції на даний час становить 24,2 млн. грн, а це 60 % фонду грудня п.р. та щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам - до 100% посадових окладів.

Крім того, по загальноосвітніх навчальних закладах недостатньо 32,0 млн грн по видатках, які фінансуються з місцевих бюджетів: на оплату праці адміністративно-господарського персоналу, енергоносії у зв’язку з підвищенням тарифів, харчування дітей, утримання закладів та капітальний ремонт і придбання обладнання.

Необхідно також  врахувати,  що із 2016 року на місцеві бюджети перекладено фінансування професійно-технічних навчальних закладів, на що в бюджеті міста у 2018 році заплановано 54,3 млн грн.: оплата праці, енергоносії, харчування, стипендії. Недостатність фінансового ресурсу на професійно-технічні заклади у поточному році становить 10,3 млн грн.

- На 2019 рік обсяг освітньої субвенції для бюджету міста Кропивницького передбачається у сумі 297,0 млн грн, - відзначила начальник фінансового управління. – Так. це на 17,4 % більше 2018 року, але незважаючи навіть на зміни у Формулі розрахунків субвенції, а сюди включені видатки на поділ класів при вивченні окремих предметів, не врахованими залишаються зміни кількості учнів у мережі, видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників, групи продовженого дня, на виплату допомоги на оздоровлення та грошової винагороди вчителям. Тож ще у проекті недостатність обсягу освітньої субвенції на 2019 рік по бюджету обласного центру складає 46,4 млн грн..

Міська влада  Кропивницького має чіткі пропозиції: виділити достатній фінансовий ресурс освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам з додержанням державних соціальних стандартів. Ці пропозиції підтримані бюджетними висновками ВРУ,  а видатки на інклюзивно-ресурсні центри в обсязі освітньої субвенції розподілити між всіма місцевими бюджетами, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, виходячи з кількості створених ресурсних центрів на території громад та чисельності дітей в них.

 

Проблема №2 - недостатність коштів медичної субвенції на надання вторинної медичної допомоги.

- Обсяг коштів субвенції на 2018 рік, а це 158,1 млн грн покриває лише 74% потреби на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я вторинної ланки, не враховуючи видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, -акцентувала увагу Любов Бочкова. - У поточному році, фактично для продовження безперервної роботи лікувальних закладів та надання медичної допомоги, за рахунок власних коштів міського бюджету дофінансовано 75,0 млн грн (47,4%) від доведеного обсягу медичної субвенції.

На даний час залишається не забезпечений фінансуванням 1,5 місячний фонд оплати праці працівникам медичних закладів вторинної ланки. Якщо додатково не буде виділена медична субвенція з державного бюджету у сумі 30,5 млн грн,  виникне  прострочена заборгованість із заробітної плати медичних працівників.

На 2019 рік обсяг медичної субвенції для Кропивницького на вторинну медичну допомогу доведений в сумі 172,7 млн грн, що на 9,2 % більше 2018 року. Але при цьому  на 12,1% зростає  мінімальна зарплата.

За розрахунками,  Кропивницький недоотримає медичну субвенцію в 2019 році у сумі 66,9 млн грн., що ставить під загрозу забезпеченість у видатках на виплату заробітної плати працівникам закладів вторинної ланки.

На переконання міської влади Кропивницького необхідно все ж збільшити обсяги медичної субвенції місцевим бюджетам в 2018 році та на 2019 рік, а враховуючи незадовільну ситуацію в поточному році із фінансуванням з державного бюджету цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет і хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу передбачити в державному бюджеті окремі нові субвенції на фінансування цих заходів в достатньому обсязі.

Проблема №3 -  списання середньострокових позик місцевих бюджетів.

Спільними зусиллями народних депутатів, міських голів, Асоціації міст України в Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» вдалося включити пункт, яким надано доручення Кабінету Міністрів України за підсумками трьох кварталів 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України.

- Разом з тим, - звернула увагу Любов Бочкова, - до цього часу списання середньострокових позик не врегульовано. Такі позики місцеві бюджети отримували у 2009-2014 роках у зв'язку із невиконанням розрахованих Міністерством фінансів України показників закріплених доходів. Позики направлялися виключно на виконання делегованих державою повноважень на фінансування заробітної плати працівникам освіти та охорони здоров’я у зв’язку з недостатністю виділеного державою фінансового ресурсу. По бюджету міста Кропивницького обліковується  заборгованість із середньострокових безвідсоткових позик перед державним бюджетом у сумі 22,9 млн грн.

Міська влада Кропивницького пропонує в Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками. Зазначене не потребує додаткового фінансового ресурсу з державного бюджету, оскільки кошти субвенції, отримані місцевими бюджетами, матимуть цільове призначення та будуть повернуті у повному обсязі до державного бюджету.

 

Проблема №4 - компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг.

Із 2016 року в рамках бюджетної децентралізації на місцеві бюджети було перекладено фінансування пільг на проїзд, на послуги зв’язку та інших пільг. Така ситуація є неприйнятною, наголосила Любов Бочкова. Пільги, встановлені державою, повинні нею і компенсуватися, а не залежати від фінансової спроможності того чи іншого місцевого бюджету. При цьому, всупереч вимогам статті 142 Конституції України, не передбачено жодних відшкодувань державою фінансових втрат органів місцевого самоврядування.

Для забезпечення пільгового проїзду у міському транспорті очікувані видатки бюджету міста Кропивницького у 2018 році складуть 75,3 млн грн, у тому числі дефіцит коштів по пільгах  становить 25,0 млн грн.

Міська влада Кропивницького наполягає на необхідності закріпити джерелом фінансування гарантованих державою пільг громадянам на проїзд кошти державного бюджету шляхом надання місцевим бюджетам субвенції на надання пільг у готівковій формі.

Проблема №5 - погашення заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.

Впродовж 2018 року так і не була вирішена проблема погашення заборгованості з різниці в тарифах, що виникла ще до 01 січня 2016 року. Передбачені в держбюджеті на 2018 рік для цього кошти фактично бюджету Кропивницького не надійшли. Заборгованість з різниці в тарифах по теплопостачальних підприємствах міста на 01.01.2016 року становить 55,1 млн грн. На даний час також відсутній механізм визначення та погашення заборгованості з різниці в тарифах, починаючи з   2016 року.

- У цьому випадку місцеві бюджети вимушені направляти свої доходи для надання фінансової підтримки теплопостачальним підприємствам, - підкреслила фінансист. - Так, з бюджету Кропивницького у 2018 році для комунального підприємства «Теплоенергетик» виділено 35,6 млн грн на погашення реструктуризованої заборгованості за спожитий природний газ, для виплати заробітної плати працівникам підприємства, проведення поточних та капітальних ремонтів теплових мереж. В умовах бюджетування 2019 року міський бюджет не має достатнього фінансового ресурсу для погашення боргів комунального підприємства за газ, підготовку теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період тощо. У той же час,  перед КП «Теплоенергетик» обраховується заборгованість ДП «Енергоринок» за поставлену на оптовий ринок України електричну енергію у сумі     17,5 млн грн і питання її погашення теж не вирішується.

Любов Бочкова внесла пропозицію передбачити у Державному бюджеті на 2019 рік необхідні обсяги коштів для повного погашення усім підприємствам–надавачам послуг, незалежно від їх заборгованості перед енергоринком чи бюджетом, боргу з різниці в тарифах за надані послуги населенню та бюджетним установам за минулі періоди а Кабінету Міністрів України розробити механізм погашення заборгованості ДП «Енергоринок» перед теплоенергоцентралями - виробниками електричної енергії.

І, нарешті, проблема №6 - фінансування бюджету міста на реалізацію інвестиційних проектів.

У складі Державного бюджету створюється державний фонд регіонального розвитку. При цьому, не зважаючи на те, що міська влада Кропивницького щороку подає на конкурсний відбір власні пропозиції з переліком інвестиційних програм і проектів, кошти  державного фонду регіонального розвитку на розвиток міста жодного року не виділялися.

І впродовж дев’яти місяців 2018 року бюджету Кропивницького не були виділені кошти державної субвенції, запропоновані народним депутатом України Костянтином Яринічем у сумі 150,0 млн грн на фінансування інвестиційних проектів: добудову хірургічного корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги (100,0 млн грн), реконструкцію набережної річки Інгул в центральній частині міста (25,0 млн грн), створення центрів надання соціальних послуг в Подільському та Фортечному районах міста (20,0 млн грн), влаштування історичного музею на меморіальному комплексі «Фортечні вали» (5,0 млн грн).

- Ми підтримуємо пропозицію до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік, щодо надання можливості народним депутатам України подавати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, - повідомила позицію міської влади Любов Бочкова. – Ми також підтримуємо пропозиції щодо передбачення в проекті Державного бюджету України на 2019 рік нових бюджетних програм: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» та «Субвенція з державного бюджету бюджетам міст обласного значення - обласним центрам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових басейнів та районним бюджетам на реконструкцію і капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових басейнів». Просимо народних депутатів України сприяти у виділенні коштів зазначених субвенцій бюджету міста Кропивницький.

Усі новини

Ми – українці!
Четвер, 19 травня 2022 11:55