Колективні договори

Реєстрація колективних договорів

 

 

Колективний договір

 

угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом. Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні

 

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Зміст колективного договору та порядок підписання визначено Законом України “Про колективні договори і угоди”.

Керуючись ст 9. Закону України “Про колективні договори і угоди” та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

У м. Кропивницькому питання повідомної реєстрації колективних договорів віднесено до компетенції Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького

Для здійснення реєстрації колективного договору

Одна із сторін колективного договору надає до Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (кімн. 124 міської ради):

  • 3 автентичні екземпляри підписаного та відповідним чином оформленого (наявність титульної сторінки, нумерації сторінок, прошнуровано, скріплено печаткою та підписом) колективного договору;
  • лист – звернення відповідно до зразка

 

Прийом колективних договорів на реєстрацію проводиться:
Понеділок-четвер: з 08:30 – 12:00 та з 13:00 – 16:00
П‘ятниця: з 08:30 – 12:00 та з 13:00 – 15:00

 

 

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструю чого органу – Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.

  Після перевірки договору на відповідність законодавству спеціалістом Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій проводиться його реєстрація шляхом розміщення напису на титульній або першій сторінці кожного примірника договору та внесення відповідного запису до реєстру колективних договорів.
  У разі реєстрації договору менш як 14 робочих днів реєструючий орган повідомляє про це одну із заявника. В іншому випадку заявник повинен з‘явитися до Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (кімн. 124 міської ради) на 15 робочий день з дня, наступного після надання договору на реєстрацію, для отримання під підпис своїх екземплярів договору та у разі наявності рекомендацій щодо його змісту.

Для здійснення реєстрації змін чи доповнень до колективного договору

Одна із сторін колективного договору надає до Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (кімн. 124 міської ради):

  •  3 автентичні екземпляри підписаного та відповідним чином оформленого (наявність титульної сторінки, нумерації сторінок, прошнуровано, скріплено печаткою та підписом) колективного договору;
  • 1 екз. договору, до якого вносяться зміни чи доповнення;
  •  по 1 екз. зміни чи доповнень, які вносились з початку дії договору (у разі їх реєстрації);
  • лист – звернення відповідно до зразка.

Порядок реєстрації змін чи доповнень до колективного договору аналогічний порядку реєстрації самого договору.

 

Тел. для довідок: (0522) 22 38 36