Колективні договори

Реєстрація колективних договорів

 

 

Колективний договір

 

угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом. Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні

 

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Зміст колективного договору та порядок підписання визначено Законом України “Про колективні договори і угоди”.

Керуючись ст 9. Закону України “Про колективні договори і угоди” та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

У м. Кропивницькому питання повідомної реєстрації колективних договорів віднесено до компетенції Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради

Для здійснення реєстрації колективного договору

Сторони угоди (договору) подають Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом (зразок) у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди.

Сторони угоди в разі досягнення ними домовленості щодо подання Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради переліку підприємств, установ та організацій (найменування та код ЄДРПОУ), для яких є обов’язковими положення цієї угоди, можуть подавати зазначений перелік до Департаменту (кімн. 416 міської ради):

 

Прийом колективних договорів на реєстрацію проводиться:
Понеділок-четвер: з 08:00 – 12:00 та з 13:00 – 17:15
П‘ятниця: з 08:00 – 12:00 та з 13:00 – 16:00

 

  Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу – Департаменту з питань економічного розвитку.
  Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір).

Для здійснення реєстрації змін чи доповнень до колективного договору

Порядок реєстрації змін чи доповнень до колективного договору аналогічний порядку реєстрації самого договору.

 

Тел. для довідок: (0522) 35 61 52