Колективні договори

Реєстрація колективних договорів

 

 

Колективний договір

 

угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом. Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні

 

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Зміст колективного договору та порядок підписання визначено Законом України “Про колективні договори і угоди”.

Керуючись ст 9. Закону України “Про колективні договори і угоди” та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

У місті Кропивницькому питання здійснення повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них віднесено до компетенції Департаменту з питань економічного розвитку міської ради

Для здійснення повідомної реєстрації колективного договору

Сторони угоди (договору) подають до Центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" міста Кропивницького (далі - ЦНАП):

  1. Супровідний лист (зразок);
  2. Примірник договору з додатками (з прошитими і пронумерованими сторінками) у вигляді оригіналу паперового документа або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.
  3. Довіреність (зразок), у разі делегування повноважень подання/отримання документів особі, уповноваженій діяти від імені керівника суб'єкта господарювання.
  4. Для оприлюднення на сайті Кропивницької міської ради колективний договір прошитий та пронумерований надсилається в електронному форматі *.PDF на електронну адресу: v-praci@krmr.gov.ua
Місце знаходження ЦНАПу:
вул. Архітектора Паученка, 41/26, м. Кропивницький, 25006
   
Режим роботи ЦНАПу:

понеділок, вівторок, четвер:

8:00 - 17:00

середа: 

8.00 - 17.00

п‘ятниця:

8.00 - 16.00

субота

8.00 - 15.00

 

В подальшому для здійснення повідомної реєстрації колективного договору та оприлюднення його на офіційному сайті міської ради ЦНАП передає отримані від суб’єкта звернення документи до реєструючого органу – Департаменту з питань економічного розвитку міської ради.

Повідомна реєстрація проводиться безоплатно протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження угоди (договору).

Після реєстрації колективного договору, змін та доповнень до нього суб’єкт звернення через ЦНАП отримує повідомлення (у вигляді листа) про те, що колективний договір, зміни чи доповнення до нього зареєстровані із зазначенням дати та номера реєстрації.

Для здійснення повідомної реєстрації змін чи доповнень до колективного договору

Порядок реєстрації змін чи доповнень до колективного договору аналогічний порядку реєстрації самого договору.

Тел. для довідок: 
  • (0522) 35 83 37 - відділ економічного розвитку департаменту з питань економічного розвитку
  • (0522) 30 87 90 - Центр надання адміністративних послуг