Енергоефективність. Енергозбереження

Нормативна база

Закон України «Про енергозбереження»
 
Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»
 
Закон України «Про особливості здійснення закупівель енергосервісу»
 
Закон України «Про альтернативні джерела енергії»
 
Закон України «Про альтернативні види палива»
 
Закони України «Про електроенергетику»
 
Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки»
 
Наказ Державного комітету України з енергозбереження від 09.04.99     N 27 «Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень»
 
Положення про впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах