Економіка

Інвестиційна діяльність / Investment activity

Промо-ролик про потенціал міста Кропивницького

Promotional video about the potential of Kropyvnytskyi city

 

 


 

  INFORMATION about the investment potential of Kropyvnytskyi city
 

Каталог підприємств міста Кропивницького /
Сatalog of enterprises of Kropyvnytskyi city
Муніципальні інвестиційні проєкти міста Кропивницького / Municipal investment projects of Kropyvnytskyi сity Інвестиційні проєкти підприємств, установ, організацій міста Кропивницького / Investment projects of companies, institutions and organisations of Kropyvnytskyi сity

Вільні земельні ділянки типу "Greenfield", що пропонуються під реалізацію інвестиційних проєктів / Unoccupied land plots offered for implementation of greenfield projects Вільні виробничі приміщення типу "Brownfield", що пропонуються під реалізацію інвестиційних проєктів / Unoccupied industrial facilities offered for implementation of brownfield projects Інтерактивна карта Greenfield та Brownfield підприємств, установ, організацій міста Кропивницького / Interactive map of Greenfield and Brownfield of enterprises, institutions, organizations of Kropyvnytskyi city

Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та фондами /
Cooperation with international finance organizations and foundations

СТАНДАРТИ залучення та супроводу інвесторів у Кіровоградській області

Кредитний рейтинг міста


 

Інформація про стан виконання основних завдань і заходів з реалізації
Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста Кропивницького
на 2018-2020 роки на 2021-2023 роки

 


 

До уваги суб’єктів господарювання!/For the attention of business entities!

У рамках реалізації завдань Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста Кропивницького вживається ряд заходів, спрямованих на підвищення міжнародного іміджу міста у різних сферах діяльності, нарощування експортного потенціалу, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в економіку міста. /

As part of the implementation of the Program for the formation of a positive international and investment image of Kropyvnytskyi city, a number of measures are taken to improve the international image of the city in various fields, increase export potential, create favorable conditions for attracting foreign investment into the city's economy.

 

Якщо Ви місцевий товаровиробник та маєте бажання долучитися до формування Каталогу товаровиробників міста Кропивницького, то можете надати інформацію про Ваше підприємство українською та, бажано, англійською мовами для подальшого безкоштовного розміщення. /
If you are a local producer and want to join the formation of the Catalog of enterprises of Kropyvnytskyi city, you can provide information about your company in Ukrainian and, preferably, in English for further free placement.

 

Форма надання інформації / Information form

Запрошуємо підприємства, установи та організації міста подавати українською та, бажано, англійською мовами інформацію про / We invite companies, institutions and organizations of the city to submit in Ukrainian and, preferably, in English information about:

інвестиційні проєкти / investment projects;

інвестиційні пропозиції Greenfield (із додаванням до них високоякісних фото, які дають уявлення про вигляд ділянки, карти з нанесеними межами земельної ділянки та місцями проходження інженерних мереж тощо) / investment proposals Greenfield (with the addition of high-quality photos that give an idea of the appearance of the site, maps with the boundaries of the land and places of passage of utilities etc.);

інвестиційні пропозиції Brownfield (із додаванням до них високоякісних фото виробничих приміщень з середини та із зовнішньої сторони, карт з нанесеними межами, місцями проведення інженерних мереж, найближчими населеними пунктами тощо) / investment proposals Brownfield (with the addition of high-quality photos of production facilities from the middle and from the outside, maps with the drawn borders, places of engineering networks, the nearest settlements etc.);

виробничі приміщення (для оренди) / production facilities (for rent);

офісні приміщення / office facilities.

 

Заповнені належним чином вищезазначені форми просимо направляти на e-mail: ekonomika@krmr.gov.ua
для подальшого їх використання під час формування Каталогу товаровиробників міста Кропивницького та Інвестиційного паспорту міста Кропивницького, а також розповсюдження серед зацікавлених установ та організацій, в тому числі за кордоном. /
Please send the duly completed above forms to e-mail: ekonomika@krmr.gov.ua for further use during the formation of the Catalog of enterprises of Kropyvnytskyi city and the Investment passport of Kropyvnytskyi city, as well as distribution among interested institutions and organizations, including abroad.

 

Звертаємо увагу, що надсилання заповненої форми означає надання Вами згоди на обробку наданої інформації та її використання виконавчими органами міської ради в межах наданих їм повноважень. /
Please note that sending the completed form means that you consent to the processing of the information provided and its use by the executive bodies of the city council within the powers granted to them.

 

У разі наявності питань або виникнення технічних проблем Ви можете звернутись за
тел.: +38 (0522) 35 61 51 або на e-mail: ekonomika@krmr.gov.ua. /
If you have any questions or technical problems, you can call: +38 (0522) 35 61 51 or send to e-mail: ekonomika@krmr.gov.ua.

 

Будемо вдячні за поширення зазначеної інформації серед своїх колег та партнерів. /
We'll be grateful for the dissemination of this information among your colleagues and partners.

 

Сподіваємось на Ваше розуміння і співпрацю!
We hope for your understanding and cooperation!


 Анкета інвестиційного проекту

 Анкета земельної ділянки (Greenfield), що пропонується під реалізацію інвестиційного проекту

  Анкета об’єкта нерухомості (Brownfield), що пропонується під реалізацію інвестиційного проекту

 Анкета експортера