Департамент соціальної політики

Публічна інформація

Паспорти бюджетних програм

Назва
КПКВК МБ,
КФКВК
Затверджено
Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану 0813230 1070 НАКАЗ від 25 квітня 2022 року  № 23-од Про затвердження паспорту бюджетної програми
 
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 0813192 3192 НАКАЗ від 25 лютого 2022 року № 10-од Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813242 3242
 
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0813031 3031
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 0813032 3032
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0813104 3104
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 0813105 3105
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 0813111 3111
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0813121 3121
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 0813124 3124
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0813160 3160
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 0813191 3191
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813241 3241
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики 0817530 7530
 
Керівництво і управління у сфері соціальної політики 0810160 0160 НАКАЗ від "28" січня 2022 року № 6-од Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік
 
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0813031 3031 НАКАЗ від 28 грудня 2021 року № 76-од Про затвердження паспортів бюджетної програми у новій редакції
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 0813032 3032
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0813104 3104
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 0813124 3124
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0813160 3160
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 0813191 3191
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 0813192 3192
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813242 3242
 
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 0813221 3221 НАКАЗ від 20 грудня 2021 року № 74-од Про затвердження паспорту бюджетної програми у новій редакції
 
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов 0813222 3222 НАКАЗ від 20 грудня 2021 року № 73-од Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2021 рік
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю III групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 0813223 3223
 
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0813031 3031
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 0813032 3032
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 0813191 3191
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 0813105 3105
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 0813111 3111
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0813121 3121
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0813160 3160
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813241 3241
 
Керівництво і управління у сфері соціальної політики 0810160 0111 НАКАЗ від "25" жовтня 2021 року № 61-од Про затвердження паспортів бюджетних програм у новій редакції
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813242 1090
 
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 0813221 3221 НАКАЗ від "21"вересня 2021 року № 50-од Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік
 
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 0813124 3124 НАКАЗ від 05 серпня 2021 року № 41- од Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік
 
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0813104 1020 Наказ від 29 липня 2021 року №40-од Про затвердження паспортів бюджетних програм у новій редакції
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 0813105 1010
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 0813111 1040
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813241 1090
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0813121 1040
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0813160 1010
 
Керівництво і управління у сфері соціальної політики 0810160 0111 Наказ від 27 липня 2021 року №39-од Про затвердження паспорта бюджетної програми у новій редакції
 
Будівництво установ та закладів соціальної сфери 0817323 0443 Наказ від 27 липня 2021 року №38-од Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік
 

Керівництво і управління у сфері соціальної політики

0810160 0160

Наказ від 10 червня 2021 року №29-од Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю 0813104 3104 Наказ від 31 травня 2021 року №23-од Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік
 

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

0813105 3105

Наказ від 25 травня 2021 року №22-од Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

0813111 3111

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

0813121  3121

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0813241 3241

 
Керівництво і управління у сфері соціальної політики 0810160 0160 НАКАЗ від „23” квітня 2021 року № 6-од Про затвердження паспорту бюджетної програми у новій редакції
 
Керівництво і управління у сфері соціальної політики 0810160 0160 НАКАЗ від 04 березня 2021 року м. Кропивницький № 3-од Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік
 
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0813031 3031 НАКАЗ від 01 березня 2021 року № 2-од Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 0813032 3032
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0813160 3160
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 0813191 3191
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 0813192 3192
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813242 3242

Оцінка ефективності бюджетних програм

Дата Зміст
за 2021 рік ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

0810160 0160

Керівництво і управління у сфері соціальної політики

0813031 3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813032 3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку
0813160 3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0813191 3191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
0813192 3192 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
0813242 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813104 3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813105 3105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
0813111 3111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
0813121 3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
0813124 3124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
0813241 3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813221 3221 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов"
0813222 3222 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
0813223 3223 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
0817323 7323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм

Станом на
КПКВК МБ,
КФКВК
Назва
за 2021 рік 0810160 0111 Керівництво і управління у сфері соціальної політики
0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку
0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
0813111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
0813124 1040 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0813191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
0813221 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
0813222 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і  оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,  перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
0813223 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з
числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0817323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Звіти

Квартал Рік Назва
за 2021 рік БАЛАНС на 01 січня 2022 року
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2022 року
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2021 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік
Звіт про власний капітал за 2021 рік
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2022 року
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
0810160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних
громадах
0813031 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
0813124 - Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
0813160 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0813191 - Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
0813124 - Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
0813221 - Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
0813222 - Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
0813223 - Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на
території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
0817323 - Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Бюджетні запити

Період Форма Назва  КПКВКМБ КФКВК
2022-2024 роки Загальний, Форма 2022-1    
Індивідуальний, Форма 2022-2 Керівництво і управління у сфері соціальної політики 0810160 0160
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0813031 3031
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 0813032 3032
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0813160 3160
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 0813191 3191
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 0813192 3192
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813242 3242
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0813104 3104
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 0813105 3105
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 0813111 3111
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0813121 3121
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813241 3241
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 0857530 7530
Додатковий, Форма 2022-3 Керівництво і управління у сфері соціальної політики 0810160 0160
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0813031 3031
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 0813032 3032
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0813160 3160
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 0813191 3191
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 0813192 3192
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813242 3242
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 0813104 3104
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 0813105 3105
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 0813111 3111
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0813121 3121
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0813241 3241
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 0857530 7530
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 0813124  3124

Звіти щодо задоволення запитів на отримання публічної інформації

2021 рік

Звіт щодо задоволення запитів на отримання публічної інформації, які надійшли у 2021 році до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради


Інформація

Дата Зміст
за 2021 рік

Інформація про цілі державної політики у сфері соціального захисту, реалізацію якої забезпечує Департамент соціальної політики Кропивницького міської ради, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2021 року

25.03.2021 Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги"
15.03.2021 Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності"

Фінансова підтримка громадських об’єднань соціальної спрямованості

Дата Зміст
  РЕЙТИНГ конкурсних пропозицій, розроблених міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік
31.08.2021 НАКАЗ "Про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Кропивницької міської територіальної громади у 2022 році"
 
  Підсумкові звіти про виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) у 2021 році
  Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС
  Кропивницька міська організація Української спілки ветеранів Афганістану Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих
  Кропивницька міська організація інвалідів "Сила духу"
  Підсумкові висновки щодо виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості у 2021 році
  Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС
  Кропивницька міська організація Української спілки ветеранів Афганістану Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих
  Кропивницька міська організація інвалідів "Сила духу"
  Плани виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) у 2021 році
  Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького Сила духу Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС
  Кропивницька міська організація Української спілки ветеранів
Афганістану
Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих Організація ветеранів України м. Кропивницького
  Рейтинг конкурсних пропозицій на 2021 рік
25.08.2020 Оголошення Про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Кропивницького у 2021 році
 
  Підсумкові звіти про виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) у 2020 році
 

Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького

Організація ветеранів України м.Кропивницького
  Кропивницька міська організація Української спілки ветеранів Афганістану Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих
  Підсумкові висновки щодо виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості у 2020 році
 

Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького

Організація ветеранів України м.Кропивницького
  Кропивницька міська організація Української спілки ветеранів Афганістану Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих
  Плани виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) у 2020 році
 

Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького:

Організація ветеранів України м.Кропивницького
  Кропивницька міська організація Української спілки ветеранів Афганістану Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих
  Рейтинг конкурсних пропозицій на 2020 рік
12.11.2019 Оголошення Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Кропивницького у 2020 році

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Дата Назва предмета закупівлі Вид процедури Ідентифікатор закупівлі
25.01.2022 Послуги поштового зв'язку з виплати та доставки пільг, житлових субсидій громадянам, соціальних допомог, а також інших виплат населенню, визначених Законодавством, які надаються у грошовій готівковій формі на 2022 рік переговорна процедура закупівлі UA-2022-01-21-017531-b
25.01.2022 Живі квіти та квіткові композиції з живих квітів (код згідно ДК 021:2015 (CPV) 03120000-8 – Продукція рослинництва, у тому числі тепличного) відкриті торги UA-2022-01-20-009828-b
20.01.2022 Теплопостачання на 2022 рік (за кодом ДК 021:2015:09320000–8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) переговорна процедура UA-2022-01-17-002664-c
05.01.2022 Електрична енергія на 2022 рік (за кодом ДК 021:2015:09310000–5 – Електрична енергія) скорочена UA-2021-12-30-011838-c
05.01.2022 Живі квіти та квіткові композиції з живих квітів (код згідно ДК 021:2015 (CPV) 03120000-8 – Продукція рослинництва, у тому числі тепличного) відкриті торги UA-2021-12-30-008513-c
10.12.2021 Електрична енергія на 2022 рік (за кодом ДК 021:2015:09310000–5 – Електрична енергія) Відкриті торги UA-2021-12-10-006691-a
26.11.2021 Електрична енергія на 2022 рік (за кодом ДК 021:2015:09310000–5 – Електрична енергія) Відкриті торги  
22.11.2021 Теплопостачання на 2021 рік (за кодом ДК 021:2015:09320000–8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) Переговорна процедура закупівлі  
06.10.2021 Капітальний ремонт Комунального закладу "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" Кропивницької міської ради за адресою: вул. Олени Теліги 75-г, в м. Кропивницькому. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код згідно ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) Переговорна процедура закупівлі UA-2021-10-05-014459-b
06.09.2021 Капітальний ремонт Комунального закладу "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" Кропивницької міської ради за адресою: вул. Олени Теліги 75-г, в м. Кропивницькому. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код згідно ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація). Відкриті торги UA-2021-09-06-002615-b
30.08.2021 Легковий пасажирський автомобіль загального призначення (для мобільної бригади) на базі Renault Trafic (або еквівалент) (код згідно ДК 021:2015 34110000-1 – Легкові автомобілі). Відкриті торги UA-2021-08-30-002395-c
25.08.2021  ДК 021:2015 45453000-7 «Капітальний ремонт Комунального закладу "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" Кропивницької міської ради за адресою: вул. Олени Теліги 75-г, в м. Кропивницькому. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013» Відкриті торги UA-2021-08-19-003331-a