Програма зайнятості населення м. Кропивницького

Розробка програм

ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні

ЗУ Про зайнятість населення 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки

Національна доповідь "Цілі сталого розвитку та Україна"

Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру