У міській раді Кропивницького триває прийом пропозицій від міських ГО соціальної направленості на фінансову підтримку з бюджету міста

Четвер, 1 серпня 2019 17:17

Виконавчий комітет міської ради Кропивницького оголошує прийом програм, проектів і заходів, розроблених громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості: громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, організаціями невиробничої сфери Українського товариства сліпих, Товариства Червоного Хреста, для виконання та реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році з бюджету міста.

Як повідомив заступник начальника управління соціальної підтримки населення міської ради Анатолій Орлов, прийом документів проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Кропивницького та з метою забезпечення прозорості і ефективного використання коштів, передбачених у бюджеті міста для фінансової підтримки громадських об’єднань соціальної спрямованості та на виконання пункту 13 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760 (зі змінами).

Для отримання бюджетних коштів громадські об'єднання осіб з інвалідністю, організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та організації Товариства Червоного Хреста України мають до 10 серпня 2019 року подати головному розпоряднику коштів заяву щодо надання фінансової підтримки із зазначенням її розміру за формою, що затверджена рішенням Виконавчого комітету Міської ради від 09 липня 2019 року № 396 (додаток 1).

До заяви додаються:

- копії статуту (положення) та свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (подаються одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) та свідоцтва не вносилися зміни);

- копія довідки про взяття громадського об'єднання на облік платника податків;

- копія рішення про присвоєння громадському об'єднанню ознаки неприбутковості;

- копія протоколу засідання відповідного статутного органу громадського об'єднання про обрання посадових осіб та кількісний склад виконавчого апарату;

- копія звіту про діяльність громадського об'єднання за формою державного статистичного спостереження;

- анкета програми (проекту, заходу) за формою, що затверджена рішенням Виконавчого комітету Міської ради від 09 липня 2019 року № 396 (додаток 2);

- розрахунки та обгрунтування за напрямами використання бюджетних коштів за формою, що затверджена рішенням Виконавчого комітету Міської ради від 09 липня 2019 року № 396 (додаток 3).

Громадські об'єднання, які отримали бюджетні кошти минулого року, подають також звіти про їх використання та про діяльність громадського об'єднання за формами, що затверджені рішенням Виконавчого комітету Міської ради від 09 липня 2019 року № 396 (додатки 4, 5) .

Документи засвідчуються підписом керівника громадського об'єднання, скріпленими печаткою громадського об'єднання (у разі наявності).

Вищезазначені документи подані громадськими об'єднаннями розглядаються протягом місяця з дня їх надходження.

Пропозиції приймаються щоденно з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00, за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, кімната 136, телефон для довідок 24 04 57.

Усі новини