Міська рада Кропивницького розпочала прийом пропозицій від ГО соціальної спрямованості на фінансування у 2020 році

Четвер, 21 листопада 2019 16:16

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького оголошує прийом програм, проектів, заходів, розроблених громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості: громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, організаціями невиробничої сфери Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, міською організацією Товариства Червоного Хреста, для виконання або реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році з бюджету міста Кропивницького.

Прийом таких пропозицій проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Кропивницького, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396, та з метою забезпечення прозорості і ефективного використання коштів, які передбачено в бюджеті міста Кропивницького для фінансової підтримки громадських об’єднань соціальної спрямованості, а також на виконання пункту 13 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760 (зі змінами).

Для отримання бюджетних коштів громадські об'єднання осіб з інвалідністю, організації невиробничої сфери Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих та Товариство Червоного Хреста України подають головному розпоряднику коштів до 17 грудня 2019 року заяву щодо надання фінансової підтримки із зазначенням її розміру за формою, що затверджена рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 (додаток 1).

До заяви додаються:

копії статуту (положення) та свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (подаються одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) та свідоцтва не вносилися зміни);

копія довідки про взяття громадського об'єднання на облік платника податків;

копія рішення про присвоєння громадському об'єднанню ознаки неприбутковості;

копія протоколу засідання відповідного статутного органу громадського об'єднання про обрання посадових осіб та кількісний склад виконавчого апарату;

анкета програми (проекту, заходу) за формою, що затверджена рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 (додаток 2);

розрахунки та обгрунтування за напрямами використання бюджетних коштів за формою, що затверджена рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 (додаток 3).

Громадські об'єднання, які отримали бюджетні кошти у минулому році, подають також звіти про їх використання та про діяльність громадського об'єднання за формами, що затверджені рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 (додатки 4, 5).

Документи засвідчуються підписом керівника громадського об'єднання, скріплені печаткою громадського об'єднання (у разі наявності).

Вищезазначені документи подані громадськими об'єднаннями розглядаються протягом місяця з дня їх надходження.

Пропозиції приймаються щоденно з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00, за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, кімната 137, телефон для довідок 24 36 58.

Усі новини

12 серпня – Міжнародний день молоді!
П'ятниця, 12 серпня 2022 11:35