Міська рада Кропивницького клопоче про збільшення медичної субвенції для міста на 67,2 мільйона гривень

Середа, 12 червня 2019 10:51

Міська рада Кропивницького звернулася до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової    незабезпеченості галузі «Охорона здоров'я» у Кропивницькому.

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання

щодо фінансової незабезпеченості галузі «Охорона здоров'я»

м. Кропивницького

 

Міська влада вкрай стурбована ситуацією щодо недостатнього фінансового забезпечення медичної галузі, яка у період реформування потребує посиленої уваги та підтримки на державному рівні задля успішної реалізації на практиці основних етапів медичної реформи.

Обсяг медичної субвенції з державного бюджету для надання вторинної медичної допомоги на галузь «Охорона здоров'я» м. Кропивницького затверджено у сумі 172,7 млн грн, що становить 34% від реальної потреби.

Медична субвенція використовується виключно на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичних закладів. Враховуючи зростання посадових окладів на 9 % та мінімальної заробітної плати на 12,1 %, затверджений обсяг видатків по медичній субвенції для міста Кропивницького покриває потребу у видатках на оплату праці на 74 %. Незабезпеченість галузі «Охорона здоров’я» до кінця 2019 року у видатках на заробітну плату з нарахуваннями складає 59,9 млн грн.

зв’язку з незабезпеченням місячними та річними кошторисними призначеннями постійно виникає кредиторська заборгованість із заробітної плати працівників лікувально-профілактичних закладів вторинної ланки медичної допомоги.

Станом на 01 травня 2019 року по галузі «Охорона здоров'я» обліковувалась кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями у сумі 9,4 млн грн (за другу половину квітня), яку не вдалося погасити у повному обсязі навіть при надходженні першої частини медичної субвенції за травень. Залишок непогашеної кредиторської заборгованості станом на 06 травня 2019 року складає 2,2 млн грн, який планується погасити за рахунок другої частини медичної субвенції за травень. При цьому, з початку року з міського бюджету за рахунок перерозподілу видатків з інших статей вже виділено на оплату праці медичних працівників 8,3 млн грн. Тобто, без виділення додаткових коштів очікується щомісячне поступове зростання заборгованості із виплати заробітної плати.

Крім того, внаслідок фінансової незабезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями фінансування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій протягом 2017-2018 років не проводилось, що призвело до судових рішень про стягнення заборгованості на користь Пенсійного фонду України, припинення руху платежів та безспірного списання коштів з рахунків медичних закладів, як наслідок - додаткові витрати по відшкодуванню штрафних санкцій та судових зборів.

Враховуючи, що відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій гарантовані державою, міська влада неодноразово зверталася до центральних органів влади щодо передачі прав на відшкодування пільгових пенсій безпосередньо органам Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.

Крім того, державні гарантії не виконуються в частині забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінів. На 2019 рік передбачені цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на загальну суму 5,9 млн грн, що становить 46,8 % від повної потреби. Затверджена сума видатків на 4,2 млн грн менша ніж у минулому році. Потреба у додаткових коштах на зазначені цілі становить 7,3 млн грн.

Фінансова незабезпеченість вказаних статей видатків покривається за рахунок коштів міського бюджету, можливості якого вкрай обмежені внаслідок потреби у виконанні інших соціальних зобов’язань перед громадою міста Кропивницького. Зокрема, з міського бюджету у 2018 році на медичну галузь виділено кошти у сумі 108,8 млн грн, що становило майже 42,6% від затвердженого обсягу медичної субвенції. На 2019 рік галузі «Охорона здоров'я» у міському бюджеті передбачені видатки у сумі 58,6 млн грн.

Ситуація, що склалася, унеможливлює належне функціонування закладів охорони здоров'я міста, виконання їх основних функцій – надання якісної медичної допомоги населенню, що в свою чергу ускладнює ефективне запровадження реформ на місцевому рівні та у державі в цілому.

метою своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати медичним працівникам, для уникнення соціальної напруги в медичних колективах та недопущення порушення законодавства про оплату праці звертаємося з проханням вирішити дану проблему шляхом внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік у частині збільшення медичної субвенції, зокрема місту Кропивницькому, на загальну суму 67,2 млн грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівникам галузі «Охорона здоров’я» у сумі 59,9 млн грн та забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінів у сумі 7,3 млн грн.

Сподіваємось на ваше порозуміння та підтримку!

 

 

З повагою                                                 Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання

Усі новини