Управління соціальної підтримки населення

01.12.2020 11:28

Рейтинг конкурсних пропозицій на 2021 рік

№ з/п Назва громадського об'єднання соціальної спрямованості Назва програми (проєкту, заходу) Кількість балів

1

Громадська організація "Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького"

Відкривай Україну

177

2 Кропивницька міська організація Української Спілки ветеранів Афганістану Без поваги до ветерана немає любові до Батьківщини 157

3

Громадська    організація "Організація ветеранів України м. Кропивницького"

Реформування і зміцнення дієвої спроможності "Організації ветеранів України м. Кропивницького"

152

4

Кропивницьке міське Товариство політичних в'язнів та репресованих

Історична пам'ять і соціальний захист колишніх політв'язнів і репресованих

152

5

Кіровоградська міська організація "Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС"

Будемо здорові

152

6 Громадська організація "Кропивницька міська організація інвалідів “Сила духу" Соціальний захист та реабілітація  осіб обмеженими фізичними можливостями та особливими потребами 150

 


08.09.2020 15:52

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

25 серпня 2020 року № 389

 

 

 

                                                                  

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Кропивницького у 2021 році

 

         Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості (громадські об’єднання ветеранів, осіб з інвалідністю, Кропивницьке міське товариство політичних в'язнів і репресованих, організацій невиробничої сфери Українського товариства глухих, Українського товариства сліпих та організація Товариства Червоного Хреста України), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Кропивницького у 2021 році (далі - Конкурс).

         Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Кропивницького, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 (зі змінами).

         Для участі в Конкурсі громадські об’єднання соціальної спрямованості подають організаторові Конкурсу конкурсні пропозиції.

 

І. Пріоритетні завдання

         Програми (проєкти, заходи), що подаються для участі у Конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

 1. Забезпечення соціального захисту ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких, пристарілих, непрацездатних та малозабезпечених осіб, здійснення заходів статутними органами громадських об’єднань соціальної спрямованості, передбачених їх статутами (положеннями), реалізація їх програм (проєктів, заходів);
 2. Відзначення святкових, пам'ятних, історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України, та дат пов'язаних з вшануванням і увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних  репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної  цілісності  України,  формуванням  соборності  та   державності, проголошенням незалежності України, відвідування військових поховань та військових пам'ятників, а також реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю;
 3. Проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
 4. Розвиток волонтерського руху;
 5. Проведення спортивно-реабілітаційних та фізкультурно-оздоровчих заходів за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення;
 6. Здійснення заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю, до яких залучаються громадські об'єднання відповідно до законодавства;
 7. Розроблення методичних видань з питань соціального захисту, соціальної адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань соціальної спрямованості без права їх  подальшого використання в комерційних цілях;
 8. Проведення заходів з соціальної підтримки учасників АТО, ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС.
 9. Інформування суспільства щодо розв'язання проблем осіб з інвалідністю у місті та формування позитивного ставлення суспільства до  осіб такої категорії населення.

 

ІІ. Види діяльності

         У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Проведення статутними органами управління громадського об’єднання соціальної спрямованості заходів, передбачених статутом (засідання ради,  конференції, загальні збори, тренінги, курси, навчальні семінари, зустрічі у форматі засідань за круглим столом, фестивалі, виставки, концерти), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу).
 2. Видання книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, а також газет і журналів з питань соціального захисту та реабілітації ветеранів війни і осіб з інвалідністю.
 3. Проведення соціальних опитувань, інформаційних кампаній, фокусгруп, анкетувань, з питань утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, акцій з профілактики та формування здорового способу життя.
 4. Проведення інформаційних кампаній та організація висвітлення у засобах масової інформації певного виду діяльності.
 5. Підвищення інституційної спроможності громадських об’єднань соціальної спрямованості.
 6. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості осіб  з інвалідністю, учасників АТО, ООС, одиноких, пристарілих, непрацездатних та малозабезпечених осіб.

 

         У межах Конкурсу не можуть бути підтримані програми (проєкти, заходи), які:

спрямовані на отримання прибутку;

спрямовані на підтримку політичних партій;

не передбачають міського рівня реалізації.

 

ІІІ. Вимоги до конкурсної пропозиції

         Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

         Для участі у Конкурсі громадські об'єднання соціальної спрямованості подають конкурсну пропозицію, яка повинна бути складена українською мовою та відповідно до вимог містити наступний пакет документів:

 

 •  
заяву про участь у Конкурсі; 
 
завантажити  
 

 
 •  
опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу). Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати  та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші громадські об'єднання, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
 
 
завантажити  
 

 
 •  
копію статуту (положення) громадського об'єднання соціальної спрямованості, завірену належним чином;
 

 
 •  
копію свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання соціальної спрямованості, скріплену його печаткою (у разі наявності);
 

 
 •  
копію довідки про взяття громадського об'єднання соціальної спрямованості на облік у органі державної податкової служби;
 

 
 •  
копію витягу/виписки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 

 
 •  
копію протоколу засідання статутного органу громадського об'єднання соціальної спрямованості про обрання посадових осіб та кількісний склад виконавчого апарату;
 

 
 •  
інформацію про діяльність громадського об'єднання соціальної спрямованості за формою згідно з додатком.
 
завантажити   

 

 

         Конкурсна пропозиція повинна подаватись у друкованому та електронному вигляді. Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути скріплені печаткою громадського об'єднання соціальної спрямованості (у разі наявності).

         Конкурсна пропозиція не повертається учаснику конкурсу.

       

  До участі у Конкурсі не допускаються громадські об'єднання соціальної спрямованості, які:

перебувають у стадії припинення;

щодо яких установлено факт порушення вимог бюджетного законодавства протягом одного попереднього бюджетного періоду.

 

IV. Граничний обсяг фінансування

         Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням соціальної спрямованості здійснюється в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2021 рік. Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету міста однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі у Конкурсі  з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, становить до 80,0 тис. грн.

 

V. Адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції, строки проведення та прийняття конкурсних пропозицій

         Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00 за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, кімната 137, м. Кропивницький,  телефон для довідок: 35 83 00.

         Конкурсні пропозиції подаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня оприлюднення оголошення про Конкурс на офіційному вебсайті Міської ради міста Кропивницького. Проведення Конкурсу завершується після прийняття конкурсною комісією рішення щодо переможців Конкурсу й обсягів коштів для надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів).

         Учасникові Конкурсу на його вимогу може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

 

Заступник начальника управління
соціальної підтримки населення
Анатолій ОРЛОВ