Головне управління статистики у Кіровоградській області

Липень

Промислове виробництво Кіровоградської області у січні–травні 2017 року

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. випуск промислової продукції в області збільшився на 10,8%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів на 24,3%, переробній промисловості – на 7,9%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 3,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився
на 15,5%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 32%, інших харчових  продуктів – на 25,4%, олії та тваринних жирів – на 16,4%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшились на 24%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,2%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Діяльність підприємств

Кіровоградської області

у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість підприємств, які здійснювали діяльність на території області становила 7205 одиниць, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 74 одиниці. Більша частка підприємств області – 95,1% (6858 одиниць) визначена як малі підприємства.

Підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 74779,1 млн.грн, що на 13,2% більше порівняно з 2015р. Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів  і мотоциклів – 34,1%, промисловості – 30,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 27,6%.

Значну частку в економіці області, а саме 44,5% займають підприємства м.Кропивницького, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 33281,7 млн.грн, а також Олександрійського – 5,9% та Кіровоградського – 4,4% районів.

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області, становила 92934 особи, у тому числі найманих – 89674 особи.

Витрати на персонал підприємств області становили 4721,2 млн.грн, що на 10,9% більше порівняно з 2015р., з них витрати на оплату праці – 3866,3 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Діяльність малих підприємств

Кіровоградскої області у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість малих підприємств, які здійснювали діяльність на території області становила 6858 одиниць, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 71 одиницю. Більша частка малих підприємств області – 86,5% (5930 одиниць) визначена як мікропідприємства.

Малими підприємствами області реалізовано продукції, товарів               та надано послуг на суму 30344,5 млн.грн або 40,6% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), з них мікропідприємствами – 10698,5 млн.грн (14,3%). Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на малі підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 44,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 36,9%.

Значну частку малого бізнесу області (37,9%) складають малі підприємства м.Кропивницького, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 11511,4 млн.грн, а також Кіровоградського (6,2%) та Новоукраїнського (4,1%) районів.

У 2016р. кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області, становила 37797 осіб, у тому числі найманих – 34568 осіб.   На мікропідприємствах області кількість зайнятих працівників становила 16907 осіб.

Витрати на персонал малих підприємств області склали 1331 млн.грн, що на 15% більше порівняно з 2015р., з них витрати на оплату праці –1078,9 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Діяльність підприємств

м.Кропивницького у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість підприємств, які здійснювали діяльність на території м.Кропивницького, становила 2340 одиниць, що склало 32,5% підприємств області. У розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення міста кількість підприємств склала 98 одиниць, тоді як по області цей показник – 74 одиниці. Більшу частину підприємств міста становили малі підприємства – 94,4% (2210 одиниць), з них мікропідприємства – 80,5% (1884 одиниці).

Підприємствами міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 33281,7 млн.грн, що на 9% більше порівняно з 2015р. У загальному обсязі реалізації по області частка підприємств м.Кропивницького становила 44,5%.

На підприємствах міста зайнято 40310 осіб  або 43,4% загальної кількості зайнятих працівників підприємств області, у тому числі найманих працівників – 39841 особа (44,4%).

Витрати на персонал підприємств м.Кропивницького становили 2313,4 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 1901,1 млн.грн., що порівняно з 2015р.більше на 11,2% та 22,8% відповідно.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Діяльність малих підприємств

м.Кропивницького у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість малих підприємств, які здійснювали діяльність на території м.Кропивницького становила 2210 одиниць, що склало 32,2% малих підприємств області. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення міста кількість малих підприємств склала 92 одиниці тоді як по області цей показник – 71 одиниця. Більша частка малих підприємств міста – 85,2% (1884 одиниці) визначена як мікропідприємства.

Підприємствами малого бізнесу міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 11511,4 млн.грн або 37,9% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств області, з них мікропідприємствами – 3783,3 млн.грн.

На малих підприємствах м.Кропивницького зайнято 12103 особи, у тому числі 11639 найманих працівників або 33,7% загальної кількості найманих працівників малих підприємств області. На мікропідприємствах зайнято 5364 особи, у тому числі 4943 найманих працівника.

Витрати на персонал малих підприємств міста становили 440,5 млн.грн, що на 18,6% більше порівняно з 2015р., з них витрати на оплату праці – 358,8 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Діяльність малих підприємств Кіровоградського району

у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість малих підприємств Кіровоградського району становила 466 одиниць, а саме 6,8% загальної кількості малих підприємств області, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 126 одиниць, по області цей показник – 71 одиниця. Більша частка малих підприємств району – 88,6% (413 одиниць) визначена як мікропідприємства.

Підприємствами малого бізнесу району реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 1868,4 млн.грн, що склало 56,8% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств району, з них мікропідприємствами – 794 млн.грн.

На малих підприємствах Кіровоградського району зайнято 2500 осіб, у тому числі найманих працівників 2278 осіб, на мікропідприємствах – 1200 та 987 осіб відповідно.

Витрати на персонал малих підприємств району становили 88,5 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 71,7 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Діяльність підприємств

Кіровоградського району у 2016 році

За підсумками 2016р. кількість підприємств Кіровоградського району становила 486 одиниць, а саме 6,7% загальної кількості підприємств області, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 131 одиницю, по області цей показник – 74 одиниці.

Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 3289,2 млн.грн, що на 7,7% менше порівняно з 2015р.

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах району, становила 4951 особу, у тому числі найманих – 4724 особи, що склало 5,3 загальної кількості найманих працівників області.

Витрати на персонал підприємств Кіровоградського району становили 210,4 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 171,1 млн.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


До Дня рибалки

День рибалки відзначається в Україні  щорічно у другу неділю липня. Це свято рибалки Кіровоградської області зустрічають зі своїми здобутками.

Підприємствами та фізичними особами-підприємцями, які здійснювали рибогосподарську діяльність у 2016р. виловлено риби  2109 т  проти 1832 т
у 2015р. Із загального обсягу виловленої риби товстолобик склав 596 т,
лящ – 388 т, короп – 336 т, тараня – 309 т, карась – 144 т, судак – 90 т.

Риба і рибопродукти є цінними продуктами харчування. По вмісту білка, жиру, вуглеводів вони майже не поступаються м’ясу великої рогатої худоби. Споживання риби та рибних продуктів на одну особу за 2015 рік по Україні склало 8,6  кг, по області – 8,3 кг. 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Підсумки одноразового вибіркового
опитування домогосподарств щодо самооцінки рівня своїх доходів

З метою дослідження самооцінки населенням рівня своїх доходів та економічних очікувань на майбутнє, органи державної статистики у січні  2017 року провели щорічне опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя впродовж 2016 року.

Чотири з п’яти обстежених домогосподарств оцінили рівень своїх доходів як достатній (по Україні - більше половини), кожне п’яте - як дохід, достатній для нормального харчування, але обмежували себе в споживанні непродовольчих товарів та послуг (по Україні - більше, ніж два з п’яти).

У ході дослідження першочергового спрямування можливих додаткових коштів респондентам було запропоновано визначити три пріоритетні напрямки. При значному збільшенні доходів 55% домогосподарств спрямували б додаткові кошти в першу чергу на поліпшення житлових умов, 50% - на лікування, 48% - на відпочинок, 34 - 11% - відповідно на придбання одягу й взуття, побутової техніки, на покращання харчування, на накопичення та на придбання автомобіля.

У ході опитування домогосподарствам було запропоновано вказати, яка сума грошей необхідна в середньому кожній особі на місяць, щоб не відчувати себе бідними. Найбільша частка домогосподарств області (то 20% кожна) вказала на дохід у розмірі 7000-8000 грн та 9000-10000 грн.

За результатами дослідження думки респондентів щодо найбільших соціальних та особистих цінностей майже усі групи домогосподарств основним пріоритетом вказали здоров’я (у середньому 81% респондентів), другим - сім’ю, дітей (69%), третім - матеріальний добробут (42%).

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 червня 2017 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 червня 2017р. становила 14,1 млн.грн або 0,6% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок червня 2017р. становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 червня 2017р. становила 5,2 млн.грн або 36,9% загальної суми боргу по області.

На початок червня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 522 працівники, кожному з яких не виплачено в середньому по 10 тис.грн.             

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Заробітна плата

у травні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні  2017р. становила 5651 грн, що у 1,8 раза  вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з квітнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 3,4%, з травнем 2016р. – на 46,5%.

Рівень заробітної плати в області у травні 2017р. становив 82,6% середнього рівня в Україні (6840 грн).

Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 101,9%, з травнем 2016р. – 127,2%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Заборгованість із виплати

заробітної плати по м.Кропивницькому

на 1 червня 2017 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій м.Кропивницького (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 червня 2017р. становила 1,9  млн.грн  або 13,7% загальної суми боргу по області.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на початок червня 2017р. становила 1 млн.грн або 49,4% загальної суми  боргу по місту.

На початок червня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 80 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 11,9 тис.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами Кіровоградської області

у січні–травні 2017 року

У січні–травні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10263,6 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 7417 млн.грн (72,3%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припало 34%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 26,6%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 10,7%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 9,9%.

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (56,9%), м’яса та м’ясних продуктів (12,3%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського, Кіровоградського районів та м.Кропивницького; харчової промисловості – міст Світловодська, Кропивницького, Олександрії, Кіровоградського та Олександрійського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – міст Кропивницького та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу у січні–травні 2017р. по області становив 10587 грн, найбільше – у м.Світловодську (40030 грн), Голованівському (29170 грн) та Світловодському (22772 грн) районах.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Обсяг реалізованої промислової

продукції підприємствами м.Кропивницького

у січні–травні 2017 року

У січні–травні 2017р. підприємствами м.Кропивницького реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4973,3 млн.грн, що становило 48,5% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами міст Світловодська – 2128,5 млн.грн (20,7%), Олександрії – 553,3 млн.грн (5,4%) та Знам’янки – 73 млн.грн (0,7%)).

На реалізацію продукції підприємствами переробної промисловості припало 52% реалізованої продукції,  постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 46%. В обсязі реалізації підприємств переробної промисловості найбільша питома вага припала на виробництво харчових продуктів, напоїв (42,3%) та машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (36,9%).

На кожного мешканця міста в середньому припало 20813 грн реалізованої промислової продукції, що майже в 2 рази більше ніж в середньому по області. За цим показником місто зайняло 4 місце серед міст та районів області після м.Світловодська, Голованівського та Світловодського районів.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Обсяг реалізованої промислової продукції 

підприємствами Кіровоградського району

у січні–травні 2017 року

У січні–травні 2017р. підприємствами Кіровоградського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 526,2 млн.грн, що становило 5,1% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Олександрійського – 98 млн.грн (1%), Світловодського – 280,5 млн.грн (2,7%), Знам’янського району – 45,1 млн.грн (0,4%)).

На переробну промисловість припало 91,8% реалізованої продукції району. В обсязі реалізації підприємств переробної промисловості найбільша питома вага припала на виробництво продуктів нафтоперероблення; какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

На кожного мешканця Кіровоградського району в середньому припало 14194 грн реалізованої промислової продукції.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

М.КРОПИВНИЦЬКОГО

у січні–травні 2017 року

Населення. На 1 травня 2017р. на території міськради проживало
237,7 тис. осіб. За січень–квітень 2017р. чисельність населення скоротилася на 509 осіб.

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку у Пенсійному фонді на початок 2017р. становить 67 тис. осіб.

Оплата праці. Сума невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2017р. становить 2,6 млн.грн, що на 2,3% менше ніж на 1 квітня 2017р.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі у січні–березні 2017р. становив 1351,5 млн.грн, що на 14,5% більше ніж у січні–березні 2016р.

Промисловість. За січень–квітень 2017р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4143,9 млн.грн, що становило 48,9% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За січень–травень 2017р. будівельниками міста виконано робіт на суму 242,4 млн.грн, що становило 77,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–травень 2017р. перевезено 4,3 млн.т вантажів, що у 6,8 раза більше ніж за січень–травень 2016р., вантажооборот збільшився на 13% і склав 163,2 млн.ткм.

Перевезено 11 млн. пасажирів, що на 3,8% менше ніж за січень–травень 2016р., пасажирооборот зменшився на 8,9% і склав 185,3 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

у січні–травні 2017 року

Населення. На 1 травня 2017р. в районі проживало 37 тис. осіб.
За січень–квітень 2017р. чисельність населення скоротилася на 98 осіб.

Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку у Пенсійному фонді на початок 2017р. становить 9,9 тис. осіб.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі у січні–березні 2017р. становив 49,2 млн.грн, що на 23,5% більше ніж у січні–березні 2016р.

Сільське господарство. За січень–травень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 35,1%.

Промисловість. За січень–квітень 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 409,4 млн.грн, що становило 4,8% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За січень–травень 2017р. будівельниками району виконано робіт на суму 27,2 млн.грн, що становило 8,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–травень 2017р. перевезено 46,8 тис.т вантажів, що на 64,9% менше ніж за січень–травень 2016р., вантажооборот зменшився на 14,5% і склав 7,4 млн.ткм.

Перевезено 2,3 млн. пасажирів, що на 6,7% менше ніж за січень–травень 2016р., пасажирооборот зменшився на 18,8% і склав 14,3 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за січень–травень 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 962,7 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 3099 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (3074 особи) та міграційного (25 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–квітнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 161 особу.

Природний рух населення в січні–квітні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на
100 померлих – 45 живонароджених.

Серед причин смерті населення області в січні–квітні 2017р.,
як і в січні–квітні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–квітні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 72,4 тис. домогосподарств,  з них у міських поселеннях – 48,9 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 23,5 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у квітні 2017р., становила 43,5% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 41,5% – домогосподарства з однієї особи, 30,7% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2017р. становила 71,5 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 57 млн.грн, у сільській місцевості – 14,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 626,8 грн (у березні – 822,2 грн).

Крім того, у січні–квітні 2017р. 26,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 10,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості –15,8 тис.

За січень–квітень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 71,9 млн.грн, в тому числі у міських поселеннях – 30,8 млн.грн, у сільській місцевості – 41,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної у квітні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2719,8 грн (у березні – 2962,2 грн).

 

 

У січні–квітні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 41,1 млн.грн.

У січні–квітні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 421,7 млн.грн (102,7% нарахованих за цей період сум за рахунок погашення боргу попередніх періодів та перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, над вартістю фактично спожитих послуг), за електроенергію – 219,7 млн.грн.

На кінець квітня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 100,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 30,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,8 млн.грн, за електроенергію – 49,9 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець квітня 2017р. відсутня.

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

          Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 14,4 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 71,3% осіб,  які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно
з квітнем 2017р. зменшився на 0,17 в.п. і на кінець травня п.р. становив 2,46% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 2,97%,
в міських поселеннях – 2,17%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в травні 2017р., становила 11,4 тис. осіб, середній розмір допомоги по безробіттю – 1729 грн, що на 46% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в травні 2017р. порівняно з квітнем п.р. збільшилася на 4,9% і на кінець місяця становила 2,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (22,7% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (3,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області зменшилося з 6 осіб на кінець квітня  до 5 осіб на кінець травня 2017р.

Доходи населення

За січень–травень 2017р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5299 грн., що на 48,8% вище ніж за січень–травень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–травні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, наукових досліджень та розробок, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сільському господарстві, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах економічної діяльності до середнього по області становило 52,3–96,5%.

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 29% (у січні–травні 2016р. порівняно з січнем–травнем 2015р. – на 2,4%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–травня 2017р. зменшилася на 52,8%  і на 1 червня 2017р. становила 14,1 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.

Сума боргу перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–травня 2017р. зменшилася на 18,3% і на 1 червня 2017р. становила 5,2 млн.грн. або 36,9% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борг з виплати заробітної плати,  на 1 червня 2017р. становила 522 особи  або 0,3% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 10 тис.грн, що становить 176,7% розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за травень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок державного бюджету на 1 червня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, за січень–травень 2017р. зменшилася на 14,6 млн.грн і на 1 червня 2017р. становила 8,9 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Світловодськ (28%) та м.Олександрію (26,3%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2017р. відсутня.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–травня 2017р. обліковано 9557 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 39,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–травня 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств  і замахів на вбивство – 30, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 23, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 2.

Кількість випадків крадіжок становила 6038, шахрайств – 617, грабежів – 177, розбоїв – 40, хабарництва – 26.

У загальній кількості злочинів 75,2% становили злочини проти власності, 9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 1,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та злочини проти громадського порядку та моральності, 1,3% – злочини проти громадської безпеки, по 1% – злочини проти правосуддя та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 0,3% – злочини у сфері господарської діяльності.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні 2017р. становила 7276 осіб, з числа яких 2721 – жінки, 684 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 52 – неповнолітні та 25 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,2% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами,                               на території області постраждало 52 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 73 особи, із числа яких 31,5% – умисно вбито; 12,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень; 9,6% – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1237, з них жінок – 122, неповнолітніх – 68. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 34% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 12,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,3% вчинили злочин у групі.                                    Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 67,7%, безробітних – 14,4%.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області у січні–березні 2017р. склав 279,8 млн.грн прибутку проти 2203,1 млн.грн збитку у січні–березні 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 62,9%, отримано 550,2 млн.грн прибутку до оподаткування,
що у 1,6 раза більше ніж у січні–березні 2016р. Найбільші обсяги прибутку мали підприємства промисловості (79,1% загального прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів
і мотоциклів (14,2%).

За видами промислової діяльності найбільші обсяги прибутку отримали підприємства машинобудування (37,9% загального обсягу прибутку промисловості), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (24,6%), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (23,7%).

Частка збиткових підприємств області у січні–березні 2017р. становила 37,1%, що на 4,2 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитків склав 270,4 млн.грн, що на 89,4% менше січня–березня 2016р. Значних обсягів збитків зазнали підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів                             (58% загальної суми збитків), промисловості (31,4%). Найбільший відсоток збиткових підприємств спостерігався у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (64,3%), серед будівельних підприємств, підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, операцій з нерухомим майном (по 50%).

Серед видів промислової діяльності найбільші обсяги збитків отримані підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (38,9% загальної суми збитків промисловості), переробної промисловості (26,8%), водопостачання; каналізації, поводження з відходами (22,2%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 5650,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,6% більше обсягу січня–травня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
травні 2017р. склав 3830,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6% більше обсягу січня–травня 2016р.

Сільське господарство

У січні–травні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–травнем 2016р. становив 99%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 92,2%, господарствах населення – 101,2%.

Тваринництво. Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–
травні 2017р. склало 34,2 тис.т та порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 0,5 тис.т або на 1,4%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 86,6% (у січні–травні 2016р. – 82,9%), великої рогатої худоби – 13% (14,1%), птиці свійської – 0,1% (2,8%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–травні 2017р. становив 9,2 тис.т, що на 0,8% менше ніж у січні–травні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,4 тис.т (на 3,5% менше), свиней – 7,7 тис.т (на 0,7% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 107,1% (у січні–травні 2016р. – 104,5%).

У січні–травні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 0,6% і склало 117,5 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,3% (94,1 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 2,2% (23,4 тис.т).

У січні–травні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–травнем 2016р. зменшилося на 15,3%
і склало 166 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 31,5 раза (1,1 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,3% (164,9 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 130 тис. голів (на 0,2% більше ніж на 1 червня 2016р.), у т.ч. корів – 58,4 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 245,2 тис. голів (на 8,2% менше), овець і кіз – 55,7 тис. голів та птиці свійської – 5424,4 тис. голів (на рівні 1 червня 2016р.).

Порівняно з показниками на 1 червня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 3,1%, свиней – на 8,7%, овець та кіз – на 4,8%, птиці свійської – у 5,6 раза, разом з тим збільшилася кількість корів на 1,4%.

На початок червня 2017р. населенням утримувалося 78,4% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 червня 2016р. – 77,6%), у т.ч. корів – 82% (82,4%), свиней – 45,7% (45,4%), овець і кіз – 88% (87,4%), птиці свійської – 99,3% (96%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. зросли на 10%, у т.ч. продукції рослинництва – на 9,1%, тваринництва – на 30,6%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.
На 1 червня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 437,2 тис.т зерна (на 23,6% більше проти 1 червня 2016р.), у т.ч. 126,6 тис.т пшениці (на 18,2% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 284,3 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 86,2 тис.т пшениці, 137 тис.т кукурудзи, 41,4 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 152,9 тис.т зерна (на 35,4% більше).

Запаси соняшнику становили 221,8 тис.т (в 1,7 раза більше проти
1 червня 2016р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 80,6 тис.т, на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою – 141,2 тис.т.

 

Навколишнє середовище

У 2016р. в області утворилося 34,4 млн.т відходів, що на 3,2% більше порівняно з 2015р., у т.ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки – 6 тис.т (на 7,8% менше). Із загального обсягу утворених відходів 99,6% (34,3 млн.т) припадає на відходи, що утворились унаслідок економічної діяльності підприємств та організацій.

У загальній кількості відходів, що утворилися у 2016р., найбільшу питому вагу (93,3%) складають відходи гірничої промисловості і розроблення кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини.

Загальний обсяг утилізованих відходів в області становив 3 млн.т, що у 2,8 раза менше ніж у 2015р., видалених відходів у спеціально відведені місця чи об’єкти – 31 млн.т (на 26,9% більше).

 

Промисловість

У травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2016р. обсяги промислового виробництва збільшилися відповідно на 2,6% та 10%, за підсумками 5 місяців 2017р. – на 10,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився
на 24,3%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 24,6%, каменю піску та глини – на 9%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 7,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився на 15,5%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 32%, інших харчових продуктів – на 25,4%, олії та тваринних жирів – на 16,4%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  на 24%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,2%, готових кормів для тварин – на 1,8%.

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 64132 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 319 т,  печива солодкого і вафель – на 118 т, виробів
здобних – на 36 т,  сирів сичужних та плавлених – на 22 т. Водночас зменшилось виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій на 4174 т, борошна – на 3377 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 938 т, круп – на 751 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 679 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 469 т, виробів ковбасних – на 303 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 166 т, м’яса великої рогатої свіжого чи охолодженого –
на 87 т.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–травні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 14,9%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 47,5%. Разом з цим у лісопильному та стругальному виробництві скорочення обсягів виробництва становило 20,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–травні 2017р. випуск продукції зріс на 21%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 22,3%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 16,5%, іншої хімічної продукції – на 5,3%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився в 1,7 раза, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – в 6,3 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – в 1,6 раза, виробництва пластмасових виробів – на 7,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 75,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 91%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,3%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 2,9%.

Будівництво

У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 314 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 202,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 69,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти 20,7% та 10,2% відповідно.

 

Транспорт і зв’язок

У січні–травні 2017р. підприємствами транспорту перевезено
8397,7 тис.т вантажів, що в 1,8 раза більше ніж у січні–травні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,2% і становив 11310,3 млн.ткм.

Залізницею у січні–травні 2017р. перевезено 3094,1 тис.т вантажів,
що на 3,3% більше ніж у січні–травні 2016р. Збільшилося перевезення брухту чорних металів на 17,2%, зерна і продуктів перемолу – на 12,4%, нафти  і нафтопродуктів – на 3,8%. Разом з цим зменшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив (на 9,4%) та будівельних матеріалів (на 2,7%). Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 4,2% і становив 11001,3 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2017р.  перевезено 5302,2 тис.т вантажів, що у 3 рази більше порівняно з січнем–травнем 2016р., вантажооборот зріс на 3,9% і становив 308,3 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–травні 2017р. перевезено
1,4 тис.т вантажів, що на 36,8% менше порівняно з січнем–травнем 2016р., вантажооборот зменшився на 32,8% і становив 0,7 млн.ткм.

 

У січні–травні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 25,7 млн. пасажирів, що на 5,4% більше ніж у січні–травні 2016р., пасажирооборот збільшився на 3,4% і становив 930,4 млн.пас.км.

Залізницею у січні–травні 2017р. перевезено 0,9 млн. пасажирів, що на 52,5% менше ніж у січні–травні 2016р., пасажирооборот зріс на 8,8 %
і становив 586 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2017р. перевезено 18,6 млн. пасажирів, що на 6,6% менше порівняно з січнем–травнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 10,3% і становив 300,7 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–травні 2017р. зменшились на 17,1% та становили  5,2 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–травні 2017р. перевезено  28,2 тис. пасажирів, що на 2,1% менше порівняно з січнем–травнем 2016р., пасажирооборот зменшився на 12,6% і становив 11,1 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–травні 2017р. перевезено 6,1 млн. пасажирів, що у 2,5 раза більше ніж у січні–травні 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2017р. обсяг експорту товарів склав 169,5 млн.дол. США, імпорту – 78,7 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2016р. експорт збільшився в 1,6 раза, імпорт – в 1,4 раза. Позитивне сальдо становило
90,8 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. – 53,1 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (62,3 млн.дол.), зернові культури (43,6 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (8,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–квітні 2017р. склав 2,15 (у січні–квітні 2016р. – 1,96).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 101 країни світу.

У цілому область експортувала товари до 88 країн світу.

У січні–квітні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 31,5 млн.дол. (18,6% загального обсягу експорту) та зменшився на 4,3% порівняно з січнем–квітнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки
до Чехії, Італії, Іспанії, серед інших країн – до США, Індії, Китаю, Ізраїлю, Ірану, Ісламської Республіки, Туреччини, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Білорусі, Нідерландів, Об’єднаних Арабських Еміратів, Німеччини.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 23,1% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 10,6% (механічні машини), Єгипту – 7,2% (продукти рослинного походження), Іспанії – 4,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження), Ізраїлю – 3,8% (жири та олії тваринного або рослинного походження).

У січні–квітні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 62,3 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 47,5 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 23,9 млн.дол., готових харчових продуктів – на 15,9 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 62 країн-партнерів. У січні–квітні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 34,6 млн.дол. (44% загального обсягу) та збільшився в 1,7 раза проти січня–квітня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–квітнем 2016р. зросли
з Білорусі, Великої Британії, Бельґії, Польщі, Німеччини, Китаю, США, скоротилися – з Франції, Російської Федерації.

Найбільші надходження здійснювались з США – 18,3% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Німеччини – 13,9% (механічні машини), Китаю – 13,8% (взуття, головні убори, парасольки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Білорусі – 7,9% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 6,4% (продукти рослинного походження, засоби наземного транспорту, крім залізничного).

У січні–квітні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 31 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 22,3 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 4,7 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 4,2 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 3,2 млн.дол., взуття, головних уборів, парасольок – на 2,8 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених  в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня 2017р. склав 60,6 млн.дол. США, що на 2,9% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., та у розрахунку на одну особу населення склав 63 дол. З країн ЄС унесено 40,2 млн.дол. інвестицій (66,3% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 20,4 млн.дол. (33,7%).

У січні–березні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами унесено 1,3 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 35 країн світу, з них 15 – країни Європейського Союзу. До четвірки основних країн-інвесторів, на які припадає 78,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 19,9 млн.дол., Кіпр – 13,7 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол. та Нідерланди –  3,4 млн.дол.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості – 26,6 млн.дол. (43,8% загального обсягу), будівництва – 12,7 млн.дол. (20,9%), організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,2 млн.дол. (8,6%), організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,4 млн.дол. (7,3%), підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 3,8 млн.дол. (6,3%), підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності –                       3,4 млн.дол. (5,7%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2017р. становила 13,9 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 квітня 2017р. становив 74,5 млн.дол.

        

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,5%, з початку року – 106,8%.

На споживчому ринку в травні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 2,7%. Найбільше (на 16,9% та 15,5%) подорожчали фрукти та овочі. На 5,7–0,5% зросли ціни на олію оливкову, м’ясо та м’ясопродукти, інші продукти харчування, морозиво, безалкогольні напої, маргарин, цукор, олію соняшникову, кондитерські вироби з борошна та цукру. Водночас суттєво (на 13%) знизились ціни на яйця; на 3,4–0,6% подешевшали молоко, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, масло, макаронні вироби, сметана.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 2,9%,
у т.ч. тютюнові вироби – на 5,4%, алкогольні напої – на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок підвищення плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 10,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1% відбулося в основному
за рахунок подорожчання палива та мастил на 1,1%, проїзду
в автодорожньому транспорті на 0,4%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 0,7%.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


До дня працівників металургійної

та гірничо-добувної промисловості

Металургійне виробництво та добувна промисловість і розроблення
кар’єрів є одними з пріоритетних галузей економіки, завдяки розвитку яких збільшується економічний потенціал  Кіровоградської області.

Провідними підприємствами металургійної та добувної промисловості       Кіровоградщини є ПрАТ “Металіт”, ТОВ “Побужський феронікелевий комбінат”, ТОВ “Олександрійська ливарна компанія”, ПАТ “Кіровоградграніт”,  ПП “Новоукраїнський гранітний кар'єр”, ПАТ “Гайворонський спеціалізований  кар'єр”, ТОВ “Єврощебінь”, ТОВ “Бантишівський щебінь”.

За підсумками січня–травня 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. металургійні підприємства збільшили виробництво деталей, виливаних з сірого чавуну, для машин і механічних пристроїв; деталей, виливаних зі сталі, для локомотивів, рухомого складу та їх частин; профілей незамкнутих, отриманих холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої; листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих або оброблених у холодному стані, зі сталі нелегованої.

На підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів зросло виробництво граніту необробленого або начорно обробленого (валового); гранул, щебня (каменю дробленого), гальки та гравію.

У січні–травні 2017р. обсяг реалізованої продукції підприємствами металургійного виробництва склав 904,7 млн.грн, що становило 8,8% обсягу реалізованої промислової продукції області, добувної промисловості і розроблення кар’єрів  – 569 млн.грн. (5,5%).

Головне управління статистики у Кіровоградської області щиро вітає всіх працівників з професійним святом, бажаємо міцного здоров’я, високих досягнень у праці, щастя, миру та добробуту!

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту
Кіровоградської області
у 2016 році

За попередніми даними індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту Кіровоградської області у 2016 році в порівнянних цінах становив 108,7%, по Україні – 102,3%. За цим показником область посіла 3 місце серед регіонів України.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Основні показники роботи галузі

тваринництва в Кіровоградській області

у січні–червні 2017 року

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств Кіровоградської області у січні–червні 2017р. склало 38,7 тис.т та порівняно з січнем–червнем 2016р. зменшилося на 0,4 тис.т або 1%.

У січні–червні 2017р. загальне виробництво молока порівняно
з січнем–червнем 2016р. зменшилося на 1% і склало 151 тис.т,
у т.ч. у господарствах населення – на 1,4% (122,3 тис.т),
у сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 0,7% (28,7 тис.т).

Загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–червнем 2016р. зменшилося на 11,5% і склало 233,6 млн.шт, у т.ч.              в сільськогосподарських підприємствах – у 31,8 раза (1,2 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,9% (232,4 млн.шт).

Станом на 1 липня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 129,6 тис. голів, що на 0,1% більше ніж на 1 липня 2016р.,                              у т.ч. корів – 58,8 тис. голів (на 1% менше), свиней – 245,2 тис. голів (на 8,9% менше), овець та кіз – 55,3 тис. голів (на 0,2% більше), птиці – 6771,6 тис. голів                   (на 1,1% більше).

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Цінова ситуація в Кіровоградській області

у cічні–червні 2017 року

Індекс споживчих цін в області у січні–червні 2017р. становив 108,4%    (в Україні – 107,9%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 11,4%. Найбільше (в 1,6 раза) подорожчали фрукти та овочі. На 13,6–3,1% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, харчовий лід і морозиво, маргарин, інші продукти харчування, кондитерські вироби з борошна, масло, цукор, кондитерські вироби з цукру, рис, олію соняшникову, сири, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, мед, сметану, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої. Водночас суттєво (на 39,9%) знизились ціни на яйця;
на 6–0,3% подешевшали сало, молоко, шоколад, продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 12%,
у т.ч. тютюнові вироби – на 25,1%, алкогольні напої – на 3,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,8% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 65%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 10,9%, водопостачання – на 5,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 9% відбулося
в основному за рахунок подорожчання транспортних послуг на 18,2%, а також автомобілів, палива та мастил – на 5,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 4,5%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 13%. Крім того на 3,8% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,3%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг в 1,7 раза та мобільного зв’язку – на 11,3%.

Послуги освіти подорожчали на 1% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 6,7%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Індекси споживчих цін

у червні 2017 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2017 року порівняно
з попереднім місяцем у Кіровоградській області становив 101,5%, в Україні – 101,6%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Збирання урожаю та проведення

інших польових робіт підприємствами

Кіровоградській області

Станом на 1 липня 2017р. господарствами усіх категорій Кіровоградської області культури зернові та зернобобові (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 2,7 тис.га, що складає 0,6% площ, посіяних під урожай 2017 року (торік – 0,9% таких площ). Із зібраної площі одержано 8,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 39,2% менше ніж
на початок липня 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано
31,7 ц зерна (торік – 34,5 з 1 га).

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації

у Кіровоградській області у січні–червні 2017 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні–червні 2017р. становив 6852,7 млн.грн, що на 5,3% більше обороту січня–червня 2016р.

У червні 2017р. порівняно із попереднім місяцем оборот роздрібної торгівлі зменшився на 3,6%, порівняно з червнем 2016р. – збільшився на 3,9%.

У загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі частка роздрібного товарообороту підприємств склала 67,8%, обороту торгової мережі підприємців-фізичних осіб – 32,2%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу
в середньому за місяць становив 1700,3 грн, абсолютний приріст до
січня–червня 2016р. склав 310,6 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами
Кіровоградської області у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області реалізовано 741,4 тис.т культур зернових та зернобобових, що у 1,8 раза більше ніж у січні–червні 2016р., у т.ч. пшениці – 230,6 тис.т (в 1,6 раза), кукурудзи на зерно – 452,8 тис.т
(у 2 рази), ячменю – 37,1 тис.т (у 1,5 раза), насіння соняшнику – 282,4 тис.т
(у 1,6 раза), водночас бобів сої реалізовано 31,7 тис.т, що на 20,3% менше.

Тварин сільськогосподарських (у живій масі) реалізовано 5,9 тис.т, що на 33,8% менше ніж у січні–червні 2016р., молока – 24,7 тис.т
(на 1,4% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. зросли на 9,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,6%, тваринництва – на 0,6%.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Обсяг роздрібного товарообороту

підприємств-юридичних осіб по Кіровоградській області

у січні–червні 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб Кіровоградської області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р. становив 4645,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,7% більше обсягу січня–червня 2016р.

У червні 2017р. обсяг роздрібного товарообороту порівняно з червнем 2016р. збільшився на 4,4% та становив 815,1 млн.грн.

Частка обсягу роздрібного товарообороту підприємств області у загальному обсязі роздрібного товарообороту України склала 1,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу по області
в середньому за місяць склав 801,7 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Експорт товарів Кіровоградської області
у січні–травні 2017 року

Обсяг експорту товарів області у січні–травні 2017 року становив
201,9 млн.дол. США та порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився
на 49,1%.

Область експортувала товари до 89 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Єгипту, Іспанії, Китаю.

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Зовнішня торгівля товарами

Кіровоградської області

з країнами ЄС у січні–травні 2017 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–травні 2017р. становив 42,4 млн.дол. США, імпорту – 48,4 млн.дол., що відповідно
на 8,8% та в 1,7 раза більше порівняно з січнем–травнем 2016р.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, деревини і виробів з деревини.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Про надання населенню субсидій

у червні 2017 року

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2017р., становила 39,3% загальної кількості домогосподарств області.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–червні 2017р. становила 101,1 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у червні 2017р. становив  138,3 грн.

У січні–червні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 124,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду послуг у червні 2017р. на одне домогосподарство становив 2916,8 грн.

У січні–червні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 77 млн.грн.               

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Робота підприємств транспортного

комплексу Кіровоградської області

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. підприємствами транспорту Кіровоградської області перевезено 10,1 млн.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–
червні 2016р., вантажооборот збільшився на 3,6% і становив 13427,9 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 30,6 млн. пасажирів, що на 5,2% більше обсягу січня–червня 2016р. Пасажирооборот збільшився
на 4,2% і становив 1207,8 млн.пас.км.

Залізницею у січні–червні 2017р. перевезено 1,2 млн. пасажирів, що
на 51,1% менше порівняно з січнем–червнем 2016р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2017р. перевезено 22 млн. пасажирів, що на 7,4% менше порівняно з відповідним періодом минулого року, пасажирооборот зменшився на 11,4% і становив
356,5 млн.пас.км.

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст та районів області належала перевізникам міст Кропивницького, якими було перевезено 13,1 млн. пасажирів, Олександрії – 2,1 млн. пасажирів,  Світловодська – 2 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 2,7 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–червні 2017р. перевезено
33 тис. пасажирів, що на 9,1% менше ніж у січні–червні 2016р., пасажирооборот зменшився на 13,8% і склав 13,7 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–червні 2017р. перевезено 7,4 млн. пасажирів, що
у 2,5 раза більше ніж у січні–червні 2016р.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Робота автомобільного транспорту Кіровоградського району

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. автотранспортними підприємствами Кіровоградського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) перевезено 52,7 тис.т вантажів, що становить 36,4% рівня січня–червня 2016р., вантажооборот зменшився на 25% і становив
7,9 млн.ткм.

Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 0,8%.

У січні–червні 2017р. перевізниками Кіровоградського району перевезено 2,7 млн. пасажирів, що на 7% менше ніж у відповідному періоді минулого року, пасажирооборот зменшився на 18,8% і склав 16,9 млн.пас.км.

Питома вага пасажирських перевезень по району у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 12,1%.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Демографічна ситуація

в Кіровоградській області

у січні– травні 2017 року

Станом на 1 червня 2017р. в області, за оцінкою, проживало                 961,5 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%.

У січні–травні 2017р. чисельність населення області скоротилася на      4241 особу, що в розрахунку на 1000 жителів становило 10,6 особи. Зменшення чисельності населення області відбулось за рахунок природного (3832 особи) та міграційного (409 осіб) скорочення населення. Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Онуфріївського (0,81%),   Компаніївського (0,77%) та Маловисківського (0,73%) районів  (в середньому по області – 0,44%).

Обсяг природного скорочення становив 9,6 особи у розрахунку                           на 1000 жителів (у січні–травні 2016р. – 8,8 особи). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (6 осіб), найвищий – в Голованівському районі (14,9 особи).

Рівень народжуваності в середньому по області становив 7,9 особи                             у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 10,3 особи в Новгородківському до 5,8 особи в Голованівському районі та на території Світловодської міськради.

Рівень смертності в середньому по області становив 17,5 особи                               у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано                   на території Кіровоградської міськради (14,6 особи), найвищий –                               в Олександрівському районі (23,7 особи).

Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області                     у січні–травні  2017р. становила одну особу на 1000 жителів.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Продаж світлих нафтопродуктів та газу

на території Кіровоградської області через АЗС

у червні 2017 року

У червні 2017р. на території Кіровоградської області 205 автозаправних станцій здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму
185,7 млн.грн.

Бензину моторного реалізовано 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,4 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т.

В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 67,7%, найменшим – А–80.

Станом на 1 липня 2017р. запаси бензину моторного на АЗС області становили 2,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,3 тис.т.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Житлові умови проживання

населення Кіровоградської області

Важливим показником життєвого рівня населення  є стан забезпечення його належними умовами проживання. Наявність житла є не лише життєвою необхідністю для людини, а й індикатором рівня життя населення.

         У листопаді 2016р. з метою дослідження соціально-демографічних характеристик домогосподарств проводилося опитування домогосподарств, які упродовж 2017р. приймають участь у вибірковому обстеженні умов                     їхнього життя.

 За даними вибіркового обстеження, переважна більшість домогосподарств області має окреме житло (окрему квартиру або індивідуальний будинок) – 92%, проживає у частині індивідуального будинку – 5%, разом з тим 3% домогосподарств все ще мешкають у  гуртожитках.

У власному житлі проживають 93,3% домогосподарств (без урахування тих, які мешкають у гуртожитках), по 3,2% та 3,3%  відповідно –                                   у відомчому та наймають його у фізичних осіб, 0,2% проживають                                 у державному житлі.

         Найбільша частина домогосподарств має двокімнатне житло (36%), третина проживає в трьох кімнатних помешканнях, 12% – в одній кімнаті, 19%  –  чотирьох і більше кімнатах.

Суттєва частка домогосподарств забезпечена житловою площею недостатньою мірою. Житлова площа 34,2% домогосподарств області нижче санітарної норми (13,65 м2 на одну особу). Зокрема, житлова площа більше ніж кожного п’ятого домогосподарства становить від 9,1 до 13,65 м2 на одну особу, 5,9% – менше 7,5 м2, 5% домогосподарств – від 7,5 до 9 м2.

         Житло майже кожного п’ятого домогосподарства області збудовано до 1960 року. Житловий фонд 74% домогосподарств був збудований у 1960–1980 роках (по Україні  відповідно – 19% та 70%). У відносно новому житлі, збудованому в 1991 році і пізніше, мешкають лише 8% домогосподарств (по Україні – 12%).

          Характеризуючи умови проживання населення, слід зазначити,                      що у житлі, обладнаному центральним опаленням, проживають 14% домогосподарств, індивідуальною системою опалення – більше половини. Централізованим газопостачанням користуються 47% домогосподарств,              43% – балонним газом. Газову колонку в своєму житлі мають 3%, гаряче водопостачання – 50% домогосподарств (в Україні – 15% та 40% відповідно). Водопроводом і каналізацією обладнано житло відповідно 63% та 61% домогосподарств, ванною або душем – 58% домогосподарств. Домашнім телефоном користуються 19% домогосподарств.

         За підсумками опитування 47% домогосподарств задоволені або дуже задоволені своїми житловими умовами, 43% – не дуже задоволені своїм житлом, незадоволені або дуже незадоволені – кожне десяте домогосподарство (по Україні – 56%, 30%, 14% відповідно).

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Використання палива

у Кіровоградській області

у червні 2017 року

У червні 2017р. підприємствами та організаціями Кіровоградської області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного
6,6 млн.м3,  що менше ніж у червні 2016р. на 9,7%, газойлів (палива
дизельного) – 7,4 тис.т (на 8,6%), вугілля кам’яного – 18,1 тис.т
(на 0,6%). Водночас бензину моторного використано 1,3 тис.т,
що на 11,7% більше.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


 

Діяльність будівельних підприємств

Кіровоградської області

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 415,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 184,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 67,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 22,3% та 10,6% відповідно.

Підприємствами обласного центру виконано 77,4% обсягу будівельних робіт по області.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Діяльність будівельних підприємств

Кіровоградського району

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. будівельними підприємствами Кіровоградського району виконано робіт на суму 34 млн.грн, що становило 8,2% обсягу будівельних робіт по області.

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення припало 87,5% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 9%, решта –
з поточного ремонту.

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель
та споруд.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Промислове виробництво

Кіровоградської області

у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. випуск промислової продукції в області збільшився на 11,9%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів –  на 21,4%, переробній промисловості – на 10,5%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,5%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшився на 20,9%, у т.ч. у виробництві інших харчових продуктів – на 24,6%, олії та тваринних жирів – на 23,5%, молочних продуктів – на 23,3%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 16,7%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,9%, готових кормів для тварин –  на 2,6%.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області


До Дня працівників торгівлі

Щороку в останню неділю липня в Україні відзначається День працівників торгівлі.

Торгівля є сферою економічної діяльності, від якої в значній мірі залежить розвиток виробництва і споживання, якість життя населення, зростання економіки, її конкурентоспроможність.

Станом на 1 січня 2017р. роздрібну торгівлю в Кіровоградській області здійснювали 450 підприємств (юридичних осіб). Їм належало
1187 магазинів, торговою площею понад 141 тис.м2, 108 кіосків,
199 автозаправних станцій (включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції) та 416 об’єктів торгівлі поза магазинами.

За кількістю продовольчих магазинів та розгалуженою роздрібною мережею лідируючі позиції в області займають підприємства ТОВ “Вересень плюс”, ТДВ “М’ясокомбінат “Ятрань”, ПП “Колега”, ТОВ “АТБ-Маркет”,
ТОВ “Оптторг-15”.

У січні–червні 2017р. підприємствами області (юридичними особами), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, реалізовано споживчих товарів на суму 4645,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,7% більше, ніж у січні–червні 2016р.

Головне управління статистики у Кіровоградській області щиро вітає працівників торгівлі з професійним святом.

Головне управління статистики у Кіровоградській області


Підсумки обліку посівних площ

під урожай 2017р. підприємствами області

За результатами заключного підсумку сівби під урожай 2017р. культури сільськогосподарські посіяно на площі 1700,3 тис.га, з них аграрними підприємствами – на 1211,9 тис.га (71,3% загальної посівної площі), господарствами населення – на 488,4 тис.га (28,7%).

Порівняно з 2016р. загальна посівна площа культур сільськогосподарських збільшилася на 7,6 тис.га або на 0,4%,
у т.ч. в господарствах населення – на 15,6 тис.га (на 3,3%), водночас в аграрних підприємствах зменшилася на 8 тис.га (на 0,7%).

Майже половина зайнятих посівами площ (48,2%) відведено під культури зернові і зернобобові – 820 тис.га (на 6,8 тис.га або на 0,8% більше ніж торік).

Овочі посіяні на площі 18,5 тис.га, що на 8,7% більше ніж у 2016р., картопля – на площі 43,7 тис.га (на 7,2%). Основними виробниками цих видів продукції в області є господарства населення.

Головне управління статистики у Кіровоградській області